Şevket Tezel

sevkettezel1@internethaber.com
TÜM YAZILARI
Çalışan kadın kısmi süreli çalışma hakkını nasıl kullanılacak?   İşçi olsun memur olsun çalışan kadının okul öncesi çağdaki çocuğuyla daha iyi ilgilenebilmesi amacıyla tanınan kısmi süreli çalışma izninin talep halinde istisnai bazı iş kolları hariç olmak üzere işverence verilmesi şart bulunuyor. İşçilikten memurluğa geçişte bu tarihe dikkat Kamu kurumlarındaki işçiler zaman zaman aynı kurum içi sınavla memur olabilmektedir. Bu geçişin ifade ettiği anlam 14.10.2008'den sonra çok farkı özellikler taşımaktadır. Malûllük aylığı hesabı farklıdır Maalullük aylıklarında SSK, olsun Bağ-Kur olsun Emekli Sandığı olsun aylık bağlama oranı ve taban aylık yoluyla emsali yaşlılık aylığı sahiplerine nazaran bir koruma mevcut bulunuyor.
Memurun yeşil pasaport hakkında özel sektör süresinin etkisi 1-3 üncü derecelerdeki kadrolarda iken emekli olan veya istifa eden memurlara tanınan yeşil pasaport hakkında memuriyet öncesi süreler de önem taşıyor. Bu süreler ilk 3 derece kadrolarda atama bakımından katkı sağlıyor. Rapor parasında son bir yılda 90 gün şartını nasıl anlamalı? Sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmalarında geriye dönük 90 gün sigortalı bildirilme koşulu bulunuyor. Çalışanın doğumdan kaynaklanan rapor parasında merak edilenler Çalışan kadın veya çalışan erkeğin işsiz eşinin doğumu halinde doğumdan kaynaklanan haklar bulunuyor. Bu haklardan en önemlilerinden biri de geçici işgöremezlik ödeneği (Rapor parası) olmaktadır. Rapor parasına esas sağlık raporu nasıl olmalı? Rapor parası yada diğer adıyla geçici iş göremezlik ödeneği istirahat raporlarına istinaden tanınan parasal bir hak. Bu parasal hak sağlık raporunun yöntemine uygun olarak düzenlenmiş olmasına bağlı bulunuyor.