İsmail GÜZEL

iguzel@nestech.net
TÜM YAZILARI
Türk-Yunan ilişkilerinde Karasuları ve Kıt’a sahanlığı meselesi! Ege Denizi Saroz körfezinden başlayan “S” şeklinde bir çöküntüyle ikiye bölünmüştür. Bu çöküntünün doğusu Anadolu’nun, Batısı ise Yunan ana kıt’asının devamıdır. Fener Rum Patrikhanesi'nin açtığı okulun ders müfredatında şunlar yer alıyordu... Fener Rum Patrikhanesi'nin açtığı okullardan birisi olan İkonomos akademisinin!! Asılan Patrik Gregoryüs’un mektubu! Mahmut Nedim Paşa’nın sadrazamlıktan istifa ettiği gün idi ki, Patrikhaneye gitmiştim.
Who is İmamoğlu? Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler. Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedirler. Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler. Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Jeopolitik nedenlerle Türkiye, Rusya ile devam eden Türk Akımı projesi, Azerbaycan ile Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP) ve İran ile Doğu Anadolu gaz iletim hattı sayesinde, enerji piyasaları ve tedarikçilerine karşı güçlü bir stratejik konumdadır. Velev ki Rum velev ki Konstantinopol!! Siyaset biliminden anlamayan, politik zekası CHP’lilikle sınırlı, akıl oyunları oynamaya çalışan, köşeye sıkıştırıldığı zaman patlamaya hazır bir karakter. Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan Has Oda'nın kapısı açıldı. Dırahta ger ziyan etse karınca Günahı var mıdır anı kırınca?