Şamanizm kökenli adetlerimiz hangileri?

Kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin temelinde Şamanizm ve Tengrizm kökenli davranışların yeri inkar edilemezler

Kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin temelinde Şamanizm ve Tengrizm kökenli davranışların yeri inkar edilemezler. Farkında bile olmadan yaptığımız hareketler bu kültürün etkisi. İşte gündelik hayatta hala güncelliğini koruyan fakat Şamanizm ve Tengricilik kökenli kültürümüze geçmiş gelenekler. Halk arasında "nazar değmesi" çok inanılan durumdur bunun önüne geçmek için nazar boncukları vb. gibi boncuklar kullanılmaktadır.Bu gelenek de Şamanizm kökenlidir.

Çaput bağlama hurafesi, Kuzey ve Orta Asya uluslaranın eski dinleri olan ŞAMANİZM'e mahsus önemli unsurlardan biridir. Şamanist Türklerin inanışlarına göre her dağın, her kutlu pınarın, göl ve ırmakların, kutlu ağaç ve kayaların "İZİ" sahipleri vardır. Çağdaş Altaylı Şamanistlerin inandıkları "İZİ"ler, Göktürklerin bıraktıkları yazıtlarda toptan "YER-SU" ile ifade edilmiştir. Göktürkler bu "YER-SU" denilen ruhları, Türk yurdunun koruyucusu sayarlardı. Onların inanışlarına göre bu "İZİ'ler kişiden kurban isterler. Kurban sunmayanlara zararları dokunur. Ancak bu ruhlar çok kanatkârdır. Bunları, bir paçavra parçası, bir tutam at kılı hatta kurban niyetiyle atılan bir taş parçası ile tatmin etmek mümkündür.

Kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin temelinde Şamanizm ve Tengrizm kökenli davranışların yeri inkar edilemezler. Farkında bile olmadan yaptığımız hareketler bu kültürün etkisi. İşte gündelik hayatta hala güncelliğini koruyan fakat Şamanizm ve Tengricilik kökenli kültürümüze geçmiş gelenekler. Yolculuğa çıkan kişinin tez gidip gelmesi için arkasından su dökülür.Bu gelenek de Şamanizm inancından gelmektedir.

Eski Türkler göçebe oldukları için, daha önce girmedikleri ormanlara girerken, ormandaki kötü ruhları kovmak için ağaçlara vurup bağırarak gürültü çıkarırlarmış. Bu davranış aynı zamanda doğa ruhlarına kötü olayları haber verip, onlardan korunma dilemek amaçlıdır. Tahtaya vurma adeti, sadece Türk kültüründe değil bir çok Avrupa kültüründe de vardır.