Namazın sırrı ve hikmetleri

Namazdaki sır ve hikmetler saymakla bitmez. Her hareketin, her duruşun, her kırâat ve duanın birçok hikmet , mânâ ve nükteleri vardır.

Namazın sırrı ve hikmetleri - Sayfa 1

Namazdaki sır ve hikmetler saymakla bitmez. Her hareketin, her duruşun, her kırâat ve duanın birçok hikmet , mânâ ve nükteleri vardır.

Bir kere dış görünüşüyle namaz:
Namazın sırrı ve hikmetleri - Sayfa 2

1 - Aynı zamanda temizlik vesilesidir. Namaz kılanın bedeni temiz, elbisesi temiz, namazgâhı (meskeni) temizdir.
Namazın sırrı ve hikmetleri - Sayfa 3

Koruyucu hekimliğin, yâni sıhhati ve sağlığı korumanın şartlarından biri de temizliktir, temiz olmaktır. Beden temizliği, elbise temizliği, çevre temizliği....
Namazın sırrı ve hikmetleri - Sayfa 4

Demek oluyor ki, koruyucu hekimliğin şartlarından biri ve birincisi de temizliktir. Demek ki, namaz aynı zamanda koruyucu hekimliktir ve dolayısıyla namazına devam eden aynı zamanda sağlığını korumaya da devam etmiştir.