Kök hücre nedir kök hücre bağışı kaç yaşında nasıl yapılır yurt dışına da gidiyor

Kendini yenileme ve farklı hücrelere dönüşebilme yeteneğine sahip hücrelere kök hücre denir, bağış yapıldığında eşleşme durumunda kök hücreler başkalarına nakledilebilir.

Kök hücre nedir kök hücre bağışı kaç yaşında nasıl yapılır yurt dışına da gidiyor - Sayfa 1

Yaşam boyu kendi kendini yenileme ve farklı, tamamen olgun hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip hücrelerdir. İhtiyaç olduğu zaman kendilerinden sonraki hücrelere farklılaşarak, hücrelerin gelişimini, olgunlaşmasını ve çoğalmasını sağlarlar. Kök hücreler yeni hücrelerin tedarikçileridirler. Kök hücreler bölündüğünde, kendilerinden ya da diğer hücre tiplerinden üretebilirler. Örneğin, derideki kök hücreler daha fazla deri kök hücresi yapabilir ya da melanin pigmenti yapmak gibi kendi özgün işlevleri olan diğer deri hücrelerine farklılaşabilirler. Kök hücreler birçok farklı şekilde olabilir. Bilimadamları, vücudumuzdaki tüm organların kendi özel kök hücre tiplerinin olduğunu düşünmektedirler.

Kök hücre nedir kök hücre bağışı kaç yaşında nasıl yapılır yurt dışına da gidiyor - Sayfa 2

KÖK HÜCRE NAKLİ : Kök hücreler damar yolu ile verildiğinde kemik iliğine yerleşir ve hematopoezi (kan hücrelerinin oluşumu) başlatırlar. HLA, bir kişinin dokusunun diğer bir kişiye ne kadar uyduğunu gösterir. HLA doku tipi kalıtsal olup, kişinin kardeşleri, varsa ikizi en iyi eşleşme ihtimali olan kişilerdir. Hastanın ailesi içerisinde eşleşme bulunamaz ise tarama sizin gibi akraba olmayan kişiler arasında yapılmaya başlanır. Bir bağışçının, bir hasta için uygun olduğunun belirlenmesi, HLA doku tiplerinin eşleşmesi ile olur. Bağışçı ve hastanın HLA sonuçlarının yüksek oranda eşleşmesi, en iyi nakil sonucunun alınmasına neden olur.

Kök hücre nedir kök hücre bağışı kaç yaşında nasıl yapılır yurt dışına da gidiyor - Sayfa 3

Kök Hücre Tedavisi Uygulanan Hastalıklar -Kemik iliği kanserleri -Lenfomalar -Çeşitli organ kanserleri -Kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar -Kalıtsal anemiler -İmmün yetersizlikler -Kalıtsal metabolik hastalıklar

Kök hücre nedir kök hücre bağışı kaç yaşında nasıl yapılır yurt dışına da gidiyor - Sayfa 4

KÖK HÜCRE BAĞIŞI : Bağışçı olmak isteyen bir kişi 1-18-50 yaş aralığında olmalıdır. 2- Sağlıklı bir kişi olmalıdır. (Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş olan, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV ( AIDS ) tanısı almamış olan kişiler)