Borcu olanlar için son 28 Şubat Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar dikkat

Borcu yeniden hesaplanan 2.7 milyon kişi için 28 Şubat son gün. Bu tarihe kadar Genel Sağlık Sigortası borcunu ödemeyenler artık SGK üzerinde sağlık hizmeti almayacak.

Genel Sağlık Sigortası borcu için verilen süre dolmak üzere. Hükümet GSS kapsamında borcu olan vatandaşlara yapılandırma hakkı tanımıştı. Ancak yapılandırmaya başvurduğu halde borcunu ödemeyenler için yeniden harekete geçen hükümet bu borçlular için yeni süre tanıdı. Bu kapsamda 2.7 milyon kişinin GSS prim borcu yeniden hesaplandı.

Yeni düzenleme uyarınca, GSS primini kendileri ödemek zorunda olanlar aylık 76.75 TL prim ödeyecek.Bu primi ödeme gücü olmayanlar da gelir testine girebiliyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olup olmadığına bakılıyor. Buna göre, hane içinde geliri 2019 yılı için 852.80 TL’nin altında olanların primini devlet karşılıyor. Gelir 852.80 TL’nin üzerinde ise aylık 76.75 TL prim ödemek gerekiyor.

Önceki yıllardan kalan borcundan kurtulmak isteyenlere de gelir testine başvurma hakkı tanındı. Asgari ücretin 3’te 1’inden az geliri olanların borcu silindi. Eski borçlardan kurtulmak isteyenlere gelir testi konusunda tanınan süre birkaç defa uzatıldıktan sonra 31 Aralık 2018 tarihinde sona erdi. Bunlara yeniden gelir testi fırsatı tanınmadı.

ARTIK SGK KARŞILAMAYACAK..Gelir testine girmeyen ya da girdiği halde geliri yüksek çıktığı için prim borcunu ödemek zorunda olanlara tanınan süre de 31 Aralık 2018 tarihinde dolmuştu. Fakat aralık ayının son haftasında çıkartılan yeni bir yasayla 28 Şubat’a kadar yeni bir süre daha tanındı. Bu ay sonuna kadar GSS prim borcunu ödemeyenler, yeni fırsat tanınmadığı takdirde 1 Mart 2019 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alamayacaklar.