Vermeyince Mabud, neylesin Sultan Mahmud!

İkinci Mahmud Han da bir gün böyle tebdil-i kıyafetle Saray'dan ayrılır.

İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net

Osmanlı padişahları bazen tebdil-i kıyafetle yani kılık değiştirerek halkın arasında dolaşırlardı.

İkinci Mahmud Han da bir gün böyle tebdil-i kıyafetle Saray'dan ayrılır. Yolu bir kahvehaneye düşer...

Yaşlı çaycıya herkesin "Tıkandı Baba" diye hitap ettiğini görüp, bu lakabın nereden geldiğini sorar.

Çaycı, hikayesini şöyle anlatır;

Bir gece rüyamda gürül gürül akan çeşmeler gördüm. Birisi iyi akmıyordu

Bu kimin? diye sordum,

Senin dediler.

Mademki bu çeşme benim diyerek daha iyi akması için yerden bulduğum bir çubukla açmaya çalıştım.

Çubuk kırıldı, su hiç akmaz oldu...

İşte bu rüyamı komşulara anlatınca, adımız Tıkandı Baba’ya çıktı...

Sultan Mahmud Han, oradan ayrılırken vezirine,

Bu adama bir ay boyunca her gün bir tepsi baklava gönderin. Her dilimine de bir altın yerleştirin! diye talimat verir...

Ertesi gün baklava gelir. İhtiyar çaycı, Baklavayı satayım da üç beş kuruş kazanayım diye düşünür.

O arada gördüğü bir Yahudi baklavayı rayiç fiyattan daha aşağı alır. Yerken de altınları görür.

Yahudi bir şeyler anlamaya çalışır...

Ertesi günü çaycıyı görüp, Sana baklava getiren olursa ben yine daha yüksek fiyattan alırım diye de tembihler...

Ve Yahudi her gün fiyatı artırarak almaya devam eder...

Çaycı da, iyi para kazanıyorum diyerek baklavaya hiç dokunmadan satar...

Bir ay sonra, baklava getirme işi biter. Sultan, şu çaycıyı bir ziyaret edeyim diye düşünür.

Padişah yine tebdil-i kıyafetle, çaycının yanına gelir. Çaycıda bir değişiklik olmadığını anlayınca,

Baklavaları ne yaptın? diye sorar.

O da, hiçbirini yemeden sattığını söyler. Bu sefer onu bir kenara çeker ve asıl kimliğini söyleyerek Hazine'den bir miktar altın vermek üzere, saraya davet eder.

Çaycı şaşkındır!.. Birlikte Saraya giderler.

Sultan, şu küreği al, altınlara daldır, ne kadar dolarsa hepsi senindir der.

Çaycı heyecanla küreği daldırır. Fakat o da ne! Küreğin üstünde bir altın vardır. Çünkü küreği ters daldırmıştır!..

Mahmud Han, demek nasibin bu kadarmış der.

Ona yardımcı olmak için başka imkanlar da sunar.

Ancak o hiçbir fırsatı değerlendiremeyince, Padişah, tarihe geçen su sözü söyler;

Vermeyince Mabud, neylesin Sultan Mahmud!