Vergiye uyumlu mükellefe VERGİ İNDİRİMİ…

Yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler 5 puanlık vergi indirimi alabilecek... Ama şartların ağırlığı göz önüne alındığında maliye indirim konusunda oldukça cimri davranıp, adeta siz iyisi mi bu indirimi unutun demektedir.

Özkan Taştan ih-ozkantastan@internethaber.com

Maliye, vergileri kanuni süresinde tahsil edebilmek,

Son yıllarda çok sık çıkan af kanunları ile mükelleflerde azalan vergi bilincini yeniden tahsis edebilmek,

Vergisini zamanında ödemeyenler affedilirken, tüm yükümlülükleri harfiyen yerine getirenlere herhangi bir ayrıcalık tanınmaması kaynaklı ‘haklı şikâyetleri’ sonlandırabilmek, 

Anayasamızda yer alan “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” ifadesinden hareketle vergide adaleti sağlayabilmek gibi nedenlerle 01.01.2018’den itibaren ‘vergiye uyumlu mükelleflere’ vergi indirimi hakkı tanımıştır.

Mükelleflere vergi indirimi şeklindeki bu uygulamanın en azından vergi sistemimize girmiş olması gerçekten çok önemli. Fakat yazının sonunda söylemem gerekeni şimdi söyleyecek olursam, indirimden yararlanma şartların çok ağır oluşu, bu indirimden yararlanacak mükellef sayısını da oldukça düşürecektir.

VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, (konfeksiyoncu, mobilyacı, çiftçi, avukat, doktor gibi)

- Finans ve bankacılık sektörü ile sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, emeklilik yatırım fonları dışında kalan tüm kurumlar vergisi mükellefleri ( Anonim, Ltd. gibi tüm şirketler) belirli şartların varlığı halinde gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerinden doğan verilerinden yüzde 5 indirim yapabiliyor.

VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLMENİN ŞARLARI

a-) İndirimin uygulanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş (Düzletme veya pişmanlıkla verilmesi ihlal sebebi sayılmaz) ve bu beyannamelere ait vergileri kanuni süresinde ödenmiş (her bir beyanname için 10 TL’ye kadar eksik ödeme ihlal sebebi sayılmaz),

b-) İndirimin uygulanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait dönemlerde vergi dairesince yapılan bir incelemeye dayalı vergi hesaplanmasına maruz kalmamış (incelemeye dayalı verginin kesinleşmiş yargı kararı, uzlaşma veya düzeltme yoluyla tamamen ortadan kalkması ihlal sebebi sayılmaz),

c-) İndirimin uygulanacağı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu (vergi aslı) tutarı 1.000-TL’nin altında olan,

d-) İndirimin uygulanacağı yıl ile önceki dört yıl içerisinde vergi kaçakçılığı fiillerini işlememiş olan (VUK 359. Maddede sayılan fiiller)

Bütün mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden yararlanabilecek. (İndirim tutarı toplamı 1 milyon TL’nin üzerinde olamaz.)

Özetle; şartların ağırlığı göz önüne alındığında maliye indirim konusunda oldukça cimri davranıp, adeta siz iyisi mi bu indirimi unutun demektedir.

Özellikle indirimin uygulanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait beyannamelere ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi gerektiğine dair metnin, “beyannamenin verildiği dönemde vadesi geçmiş vergi borcunun olmaması” şeklinde değiştirilmesi yerinde olacaktır. Zira ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum düşünüldüğünde, vergi borcunu 3 yıl içerisinde bir gün bile geciktirmemiş mükellef sayısı oldukça düşüktür.

GEÇİCİ VERGİLERDE İNDİRİMDEN YARARLANAMAMAK…

Kanunun uygulaması ile ilgili bir diğer sorun da, indirimin Geçici Vergi dönemlerindeki beyannamelerde uygulanamaması. Bu durum mükelleflerin önceden fazla vergi ödemesine, mükelleflerin ve idarenin de bu fazla ödemeleri mahsup yolu ile giderilmek için ekstradan iş yüküne katlanmasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle uygulamanın daha işlevsel olabilmesi için 5 puanlık indiriminin Geçici Vergilerde de uygulanması gerekmektedir.

Sonuç olarak; vergisini düzenli ödeyen mükellefe teşekkür mahiyetinde olan bu düzenlemenin vergi kanunlarımızda yerini alması önemli bir gelişme olmakla birlikte 5 puanlık vergi indirimi aynen SGK indirimde olduğu gibi basit anlaşılır ve uygulanabilir şekilde yediden düzenlenmelidir.

NOT: Soru ve görüşleriniz için iletisim@ozkantastan.com adresine mail atabilirsiniz.