Şişmanlatmayan şeker bulundu

Almanya'daki araştırmacılar tarafından ucuz ve kolay bir şekilde üretilmesi için bir yol bulunduğu açıklanan şeker

Şeker konusundaki şikayetlerimizin başını çeken sebep, kilo yapması. Alüloz, bilim dünyasında adı yeni yeni bahsedilmeye başlanan bir şeker türü ve bu mazereti yok edebilir.

Diğer Galeriler