Casusluk ittifakları

The Five Eyes (Beş Göz), Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı dünyanın en eksiksiz ve kapsamlı istihbarat ittifakına taşıyor...

İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net

The Five Eyes (Beş Göz), Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı dünyanın en eksiksiz ve kapsamlı istihbarat ittifakına taşıyor...

Beş Göz (FVEY), dünyanın en önemli istihbarat ittifakı olarak kabul edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, 5 Mart 1946'da UKUSA Anlaşması olarak bilinen sinyal istihbaratında (SIGINT) işbirliği için çok taraflı anlaşma yoluyla resmen kuruldu. Bir başka deyişle, elektromanyetik dalgaların ya da sinyallerin elde edilmesiyle sağlanan istihbarat toplama yöntemiyle diğer devletler hakkında elde ettikleri bilgileri aralarında paylaşma amacı ile kuruldu.

İlk olarak İngiltere ve ABD, 1948'de Kanada, 1956'da Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da kapsayacak şekilde genişlemiştir.

İttifakın tüm dünyada bilinmesine ve varlığının sonsuz tartışmalara maruz kalmasına rağmen, Beş Göz'ün nasıl çalıştığına dair gerçek bilgi, Beş Gözle ilgili hemen hemen her şeyi içeren güvenlik önlemleri tarafından hala gölgeleniyor.

2013 yılında eski bir CİA ve NSA çalışanı olan sistem uzmanı Edward Snowden tarafından, Beş Göz ülkeleri arasındaki gizli ilişkilerin ve bunlar tarafından yürütülen küresel istihbarat operasyonlarının belgeleri deşifre oldu...

Washington Post, The Guardian ve New York Times gibi gazetelerde yayınlanan belgeler, Beş Göz’ün yasa dışı izleme ve bilgi toplama operasyonlarının tüm detaylarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi...

Milletler üstü istihbarat...

CİA ve NSA eski çalışanı Snowden, Beş Göz’ü “kendi ülkelerinde bilinenen, yazılmış kanunlara uymayan “ milletler üstü” istihbarat organizasyonu olarak tarif etmiş...

Haziran 2010'da, UKUSA Anlaşması'nın tam metni İngiliz ve Amerikan hükümetleri tarafından yayınlandı ve ilk defa resmi olarak kabul edildi.

Bu ittifak, İngiltere ile ABD arasında Soğuk Savaş döneminde karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki bağların derinleştirilmesi için daha güçlü bir işbirliğinin temelini oluşturmaya yardımcı oldu. Başka bir deyişle, anlaşma, İngiltere ve Birleşik Devletler arasındaki “Özel İlişkiyi” pekiştirdi.

Soğuk Savaş döneminde İngiltere için işbirliği çok önemliydi. İngiltere için, Kuzey Atlantik ve Kuzey Denizi, Amerika Birleşik Devletleri için Sovyet denizaltılarının balistik füzelerle izlenmesi için tamamlayıcı istihbarat sağlamada beş gözün rolü vardı.

Britanya'nın istihbarat sinyalleri, özellikle de Orta Doğu'daki imparatorluğunun bir parçası olan bölgelerdeki köklü İngiliz dinleme görevlerine dayanıyordu.

Az sayıda belge kamuya açıktır, ancak resmi olarak gerçekleştirilenler ile anlaşmanın temel boyutunu bilmek mümkündür.

1946 tarihli anlaşmaya göre, “taraflar, dış iletişim ile ilgili olarak aşağıdaki işlemlerin değişimini kabul ederler: veri trafiği toplanması, iletişim belgelerinin ve ekipmanlarının alınması, trafik analizi, kriptonaliz, şifre çözme, çeviri, satın alma, iletişim örgütleri, uygulamaları, prosedürleri ve ekipmanları ile ilgili bilgiler. Bu, anlaşmanın ve amaçlarının ilk kapsamını gösteriyor...

Ayrıca, ittifakın her bir üyesinin dünyanın belirli bölgeleri üzerinde istihbarat toplanması ve analizinden sorumlu olduğu bilinmektedir.

İngiltere, Avrupa, Batı Rusya, Orta Doğu ve Hong Kong'u izliyor. Bu arada ABD, Ortadoğu, Çin, Rusya, Afrika ve Karayipler'i de yönetiyor. Avustralya Güney Pasifik ve Güneydoğu Asya’yı izliyor, Güney ve Doğu Asya ise Yeni Zelanda'nın sorumluluğunda. Kanada, Rusya ve Çin'in iç kısımlarını ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerini izler. Üyeler çoğunlukla birlikte çalışırlar ve “nihai ürün” genellikle üyelerinden birden fazlasının bir sonucudur; Birbirlerine yardım etmek bu anlaşmanın önemli bir parçasıdır.

Beş Göz'ün şu an etki ettiği alanlar...

Stratejik deniz alanlarından geçen taşımacılık trafiğinden balistik füze testlerine, yabancı uydu dağıtımları ve ilgili askeri faaliyetlerini kapsayan havacılık alanını ve deniz alanı gibi birçok yerde etkisi var...

“Sorunlu rejimler” tarafından ortaya çıkarılan terör örgütleri ve silah anlaşmaları da Beş Göz'ün kapsamındadır; Bu ikisi, özellikle, tüm beş üye için endişe kaynağıdır ve aralarındaki istihbarat işbirliğinin, hükümetlerini en yeni bilgilerle güncel tutması esastır. Bu, politika oluşturma sürecine yardımcı olur, çünkü ittifak tarafından toplanan ve analiz edilen veriler, aynı zamanda hükümetin günlük temeli için de hayati öneme sahip olabilir; Özellikle, bu günlük çabalar olası terör kaynaklarının ve diğer geleneksel olmayan tehditlerin izlenmesi ve tanımlanmasından oluşmaktadır.

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri, ulusal güvenliklerine karşı aynı tehditleri paylaştıklarından geleneksel olsun ya da olmasınlar ortak ilkeleri paylaşırlar...

Tüm bu özellikler çabalarını birleştirir ve Beş Göz'e vazgeçilmez olan karşılıklı güveni teşvik eder. Karşılıklı güven bağlamında, beş ortak birbirini hedeflemiyor gibi görünmektedir... Buna rağmen birbirlerinin casusluğunun gerçekleşmemesini sağlamanın hiçbir yolu da yoktur.

Buna ek olarak, Beş Göz, çeşitli “Üçüncü Taraf” ülkeleriyle birlikte çalışmaktadır, Danimarka, Fransa, Norveç ve Hollanda ile işbirliği “Dokuz Gözler” adını alır ve daha önce var olan “On Dört Göz” vardır. Dokuz Gözler artı Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç. Ancak, On Dört Göz'ün resmi adı SIGINT Eski kıta Avrupa'sı (SSEUR) olup, asıl amacı üyeleri arasında askeri sinyallerin değişimini koordine etmektir.

Ayrıca, bahsi geçen birçok ülkenin, özellikle tarafların güvenlik hizmetlerinin başkanlarını bir araya getiren NATO Özel Komitesi aracılığıyla başka istihbarat işbirliği bağlantılarına sahip olduğunu belirtmek gerekir.

Dolayısıyla, 70 yıldan uzun bir süre sonra, Beş Göz, yaygın olarak “altın standart” olan istihbarat ittifakları olarak kabul edilir. Kapsamı yeni teknolojiler ve bu yeni teknolojilerden kaynaklanan ve gelişen güvenlik kaygıları ile büyüyor, bu yüzden Gözler dijital dünyanın göz ardı edilemeyeceğini akılda tutuyor; İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin muhalifleri de, siber saldırıların sayısının arttığını kabul ediyor.

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen hizmetleri birleştirerek, istihbarat potansiyelinin neredeyse sınırsız olduğunu gösteriyor..

Sonuç olarak, Beş Göz, “İngilizce Konuşan Dünya” vatandaşlarını daha güvende tutmak ve üyeler arasında güven ve güvene dayanan on yıllar süren ilişkilerin sonucu olan vazgeçilmez bir oluşumdur.