Bakanların sağlık masraflarını kim ödeyecek tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında sağlık gideleri tartışması yaşandı. SGK Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Meclis dışından atanan bakanların tedavi giderleri biz karşılamayız dedi ancak Meclis’in verdiği cevapta bundan farksız olmadı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Meclis’e, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık giderlerinin TBMM bütçesinden karşılanmasına ilişkin yazı gönderdi 16 Ekim 2018 tarihinde gönderilen yazıda Cumhurbaşkanı yardımcıları ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderlerinin Meclis bütçesinden ödenmesi gerektiğini bildirdi.

SGK yazısında, "3055 sayılı Kanunun 4. Maddesi'nin birinci fıkrasında yer alan ‘Mezkur kanunun diğer hükümleri Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da uygulanır' ifadesinden 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Daire Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının uygulanması gerektiği anlaşıldığından, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavilerinin TBMM tarafından karşılanması gerektiği düşünülmektedir" denildi.

KURUMLARI ÖDESİN
Bu yazının üzerinde TBMM Başkanlığı ise kapsamlı bir hukuki analiz yaparak SGK'ya "ödemeyiz" yanıtını verdi. Askerler ve yargı mensupları ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık giderlerine ilişkin uygulamaları mevzuat hükümleri doğrultusunda detaylı anlatan TBMM Başkanlığı, şu yazısına şu ifadeleri kullandı:

"Mevzuatta, yüksek yargı organları mensupları ve askerler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin, TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde yapılacak hüküm altına alınmıştır. Burada dikkat çeken husus ‘bu haktan yararlananların tamamının sağlık giderlerinin bağlı oldukları kurumların bütçelerinden yapılacağıdır.' Esasen kanun tekniği ve kurumların bütçelerinin ayrı olması nedeniyle olması gereken de budur.

MECLİS'İN ÖDEMESİ MÜMKÜN DEĞİL
TBMM Başkanlığı'nın yazısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatarak "kuvvetler ayrılığının olduğu bir sistemde yürütme organı mensupları ve aile fertlerinin yasamanın bütçesinden karşılanması anayasal olarak da mümkün değildir" ifadelerine yer verildi. TBMM Başkanlığı, SGK'nın yoruma dayanan mevzuat hükümlerinin giderlerin Meclis tarafından karşılanmasını öngörmediğini savunarak, tartışmaya şöyle bitirdi:

Sonuç olarak, SGK'nın yazısında ifade edilen görüş, yukarıdaki açıklamalarında yer verilen kanun hükümleri ile birlikte, anayasal sistemimize hakim olan ilkeler ve kamu maliyesi ve bütçe uygulama tekniği ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenlerle söz konusu sağlık giderlerinin Kurumumuz bütçesinden ödenmesi mümkün değildir.

Günün Önemli Haberleri