Akit yazarı kadına şiddet olaylarını batılı yaşam biçimine bağladı

Yeni Akit yazarı Abdullah Yıldız, son dönemde artan kadına şiddet olaylarıyla ilgili kaleme aldığı yazısında aile içi şiddetin 'İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa ve zinayı suç saymayan yasa başta olmak üzere Batılı yaşam biçimini dayatan yasalar' tarafından tetiklendiğini belirtti.

Abdullah Yıldız, 'Aileyi Yaşat ki Millet Yaşasın' başlığıyla yayınlanan yazısında, söz konusu yasaların kaldırılması gerektiğini savunarak şiddet olaylarına yönelik alınması gereken tedbirin ise 'İslâm Ailesi’ni inşa, ihyâ ve tahkim etmek' olduğunu söyledi. 

Abdullah Yıldız'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Acilen kaldırılmalı"

Gün geçmiyor ki, aile içi cinayete kurban giden bir kadın, erkek veya çocuk haberi almayalım… İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa ve zinayı suç saymayan yasa başta olmak üzere Batıl(ı) yaşam biçimini dayatan yasalar, bu cinayetlerin müsebbibi ve tetikleyicisi olup âcilen kaldırılmalıdır.

"Aile kurumu günbegün sarsılıyor"

Ancak, bu yasalar yürürlükten kalksa da, Batıl(ı) yaşam biçimi bütün küresel ve yerel araçlar kullanılarak özendirildiği sürece, İslâm’ın “huzur vesilesi” olarak gördüğü Aile kurumunun günbegün sarsıldığı, aşındığı ve çökmekte olduğu gün gibi âşikârdır.

Öyleyse yapılması gereken, bu yasaların iptaliyle yetinmeyip, insan fıtratının gereği olan İslâm Ailesi’ni inşâ, ihyâ ve tahkim ederek milleti yaşatacak her türlü tedbiri âcilen almaktır. 

Bilelim ki, Allah’ın meşrû kıldığı sınırlar içinde iki cinsin nikâh akdi ile bir araya gelmesiyle oluşan fıtrî aile, kuşatıcı bir maddi-bedeni ve manevi-ruhi huzur ve sükûn iklimine; 'sekînet'e zemin hazırlar.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

Günün Önemli Haberleri