15 Yıl 3.600 Günle Kıdem Tazminatı Alabilirsiniz AMA…

15 yıl içerisinde 3.600 günü dolduran bir işçinin ‘İSTİFA’ etse bile Kıdem Tazminatı almaya hak kazandığını mutlaka bir yerden ya okumuş ya da duymuşsunuzdur.

Özkan Taştan ih-ozkantastan@internethaber.com

15 yıl içerisinde 3.600 günü dolduran bir işçinin ‘İSTİFA’ etse bile Kıdem Tazminatı almaya hak kazandığını mutlaka bir yerden ya okumuş ya da duymuşsunuzdur.

Bu hak, emeklilik için gerekli prim günü sayısı ve sigortalık süresinin doldurulup, emeklilik yaşını beklemek için işten ayrılanlara tanınan bir tazminat türü.

“Emeklilik Hakkı Tazminatı” ( Mülga, 1475 Sayılı İş Kanunu 14. Madde)

-Sigortalılığı 08.09.1999 tarihinden önce başlayan ve 3.600 prim ödeme gün sayısını dolduran, (09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenlerde ise 25 yıl 4.500 gün)

-İşten ayrılmadan önce SGK İl Müdürlüğüne gidip “kıdem tazminatı alabilir” yazısı ile birlikte çalışılan kuruma dilekçe ile başvuran,

Çalışanların tamamı bu emeklilik hakkı tazminatını almaya hak kazanır.

Hem de 3.600 günü tek bir işyerinde doldurmak da gerekmiyor. Farklı işyerlerindeki çalışma sürelerinin toplamının 3.600 günü bulması bu tazminatı alabilmek için yeterli.

DÜRÜSTLÜK İLKESİ VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI

Özelikle son yıllarda kanunun kendisine tanıdığı bu hakkı kötüye kullanıp, çalıştığı işyerini zarara uğratarak işten ayrılanların sayısında da epeyce bir artış var. 3.600 günü doldurduktan sonra her sene işyeri değiştiren, her ayrılmış olduğu işyerinden de istifa ettiği halde emeklilik hakkı tazminatı alan (5 yılda 3-4 defa farklı işverenden tazminat alan) kişiler bulunmakta.

Pek tabi ki her sigortalı istediği işyerinde çalışabilir. Bütün işçilerin çalışma hakkı anayasa gereği teminat altında.

AMA…

İş bulduktan sonra 15 yıl 3.600 günle ikinci, hatta üçüncü sefer bu tazminatı talep etmek isteyenlere; Yargıtay’ın “Dürüstlük ilkesi ve hakkın kötüye kullanılması halinde tazminat kararının bozulması” hakkındaki kararını hatırlatmak isterim.

Dava sonucun özetinde;

“Somut uyuşmazlıkta davacı işçi yasal koşullara sahip olmasına rağmen, önce iş bulmuş ve sözleşme imzalamış, daha sonra ise iş sözleşmesini yaş hariç emeklilik koşullarını taşıdığı gerekçesi ile feshetmiştir. Davacı işçi Medeni Kanunu’nun 2. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 23. Maddesi düzenlemesi karşısında fesih hakkını dürüstlük kuralına uygun kullanmamıştır. Davacının iş akdini yeni bir iş bulup, iş sözleşmesi imzalaması üzerine sona erdirdiği açıktır. Hakkın kötüye kullanımını hukuk korumamalıdır. Bu nedenle davacının kıdem tazminatı isteğinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.” denilmektedir. (Yargıtay 9.HD. Esas No:2013/11223 Karar No:2015/9012 Karar Tarihi: 04.03.2015)

Kararda, atıfta bulunulan Türk Medeni Kanunu’nun 2.Maddesinde ise; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Bir hakkın kötüye kullanılması hukuk düzeni korumaz.” hükmü yer almaktadır.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun fesih hakkını düzenleyen 435. Maddesi’nde de “dürüstlük kuralı” açıkça belirtilmektedir.

Özetle; 15 Yıl 3.600 Günle Kıdem Tazminatı alabilirsiniz. Ama talep etmeden önce bu konu ile ilgili Yargıtay kararını ve bu konudaki diğer kanunları göz önünde bulundurmanız lehinize olacaktır…

Not: Soru ve görüşleriniz için iletisim@ozkantastan.com adresime mail atabilirsiniz.