BIST 1.408
DOLAR 8,08
EURO 9,68
ALTIN 462,40

Adet dönemi 10 günden fazla sürerse oruç tutulur mu?

Adet dönemi 10 günden fazla sürerse oruç tutulur mu?

10 günden fazla adet olan bir kadın oruç tutabilir mi ya da tuttuğu oruçlar kabul olur mu? Diyanet'e en sık sorulardan biri olan bu sorunun cevabı haberimizde.

Adet dönemi 10 günden fazla sürerse oruç tutulur mu?

Yaklaşan Ramazan Ayı’yla birlikte en çok araştırılanlar arsında regl iken yani adetliyken oruç tutmanın hükmü geliyor. Özellikle kadınlar “Regl iken oruç tutulur mu?” ve “Adetliyken oruç tutulur mu?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki 10 günden fazla süre adet olan bir kadın oruç tutabilir mi?

Adet dönemi 10 günden fazla sürerse oruç tutulur mu?

KADINLAR ADETLİYKEN ORUÇ TUTABİLİR Mİ: Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. 

Adet dönemi 10 günden fazla sürerse oruç tutulur mu?

Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

Adet dönemi 10 günden fazla sürerse oruç tutulur mu?

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).