Rusların ABD’ye Attığı Kazıktan Çıkarılacak Ders

Ruslar ABD’ye tarihte eşi olmayan bir kazık atarak ciddi bir ekonomik ve sosyal krize yol açmışlardır. İşte hikayesi