İlişkilerde dürtüsel davranabiliriz

Yakın çevremiz ve sosyal alanlarda kendimizi daha iyi ifade edebiliriz.