Yıllık izinleri ücrete dönüştüren işverene kötü çalışana iyi haber

Yıllık izinlerinin karşılığını ücret olarak alan çalışana iyi işverene ise kötü haber. Yıllık izinlerin, çalışma döneminde ücreti verilse bile işten çıkarılması halinde yine bu ücreti alma hakkına sahip.

İş Kanunu'na göre, çalışanların işe başladığı günden itibaren, deneme süresi dahil olmak üzere en az bir yıl çalışması halinde yıllık ücretli izin hakkına sahip olabiliyor. Bu hak yasa ile güvence altında. Yıllık izin süreleri çalışma yılana göre değişiyor. 

Bir yıldan beş yıla kadar çalışanlar  14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün, 15 yıl ve daha fazla olanlara ise 26 günden az olmayacak şekilde izin hakkınıa sahip oluyor. Bu süreler toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir, ama hiçbir şekilde azaltılamaz.

Çalışan istese de vazgeçemez: Çalışanın istese de yıllık izninden vazgeçmesi söz konusu değil. Kullanılmayan izinlerin parası ancak iş akdinin sona ermesi ile ödenebilir. Buna rağmen, işverenler, kullanılmayan yıllık izinlerin kullanıldığına dair yazı imzalatabiliyor veya para ödeme yoluna gidebiliyor. Çoğu zaman işçi de izin kullanmak yerine para ödenmesini tercih ediyor. İzin kullanmadığı halde dayatmayla karşılaşan işçinin, söz konusu tarihler  fiilen çalıştığına dair kanıt göstermesi gerekiyor.

Ücret iki kez alınabilir: Yasalarca güvence altın alınan yıllık izinlerine karşılık sözleşme fesih öncesi para ödenmesi işverenin iki kez ödeme yapmasına neden olabilir. Yargıtay kararlarına göre, çalışma sürerken yıllık izin kullanılmaksızın ücretinin ödenmesi, işten çıkışı verildikten sonra aynı dönem için yıllık izin ücretinin talep edilmesine engel değil