YAZARLAR

Yaralı şifacı Chiron Koç burcuna geçiyor...

Son 7 yıldır Balık burcunda bulunan Chiron 17 Nisan 2018’de Koç burcuna geçecek.

Chiron (Kiron) Satürn ve Uranüs' ün yörüngelerindekıstırılmış eski bir kuyruklu yıldızdır.  

1977’de Charles Kowal tarafından keşfedilmiştir. Astrolojidesembolü bir anahtara benzer. Satürn ötesine geçişte de bir anahtarolarak kabul edilir.  Satürn ile Uranüs arasındakiyerleşimi, dünyevi akıldan evrensel akıla geçişi temsil eder.Horoskopumuzdaki önemli etkilerden biridir. İçimizdeki hayvansaldoğayla nasıl başa çıktığımızı göstermesi açısından çokönemlidir.

Yunan mitolojisinde Chiron yarı insan, yarı at görünümünde birsentordur ve diğer sentorlara, hatta Herkül gibi kahramanlara bileöğretmenlik yapmıştır. Bir gün kendi öğrencilerinden biri içinyaptığı zehirli bir okla yaralanır ve herkesin yarasına şifabulduğu halde kendi yarasını bir türlü iyileştiremez. Aslındaölümsüz olan Kiron, çare bulamadığı yarası yüzünden ölümlü olmayıtercih eder. Tannlardan ateşi çaldığı için cezalandırılanPrometeus'a ölümsüzlüğünü verir ve böylece aydınlanmada ve Kovaçağına geçişte de önemli bir rol üstlenmiş olur.

Mitolojide Kiron, yaralı bir şifacı olarak tanınır. Kendiyaralarına merhem olamayan, ancak çektiği acılardan edindiğitecrübelerle, diğer insanların kendisi ile aynı acılan hissetmemesiiçin onlara yardımcı olma, başkalarının yarasını iyileştirmetemasını içerir.

Chiron, varolma içgüdüsünden kaynaklanan korunma güdüsü dahil,içimizde gölge olan tüm duygusal kalıp ve düşünce sistemlerinigösterir.

Aslında Chiron, tam bir gezegen yörüngesinde hareket etmez,yörüngesi hem bir gezegenin hem de bir kuyruklu yıldızınyörüngesine benzemektedir. Yörünge düzlemi çok düzenli değildir.Ortalama olarak, 1 yılda 5 ila 12° arasında hareket edebilir.Horoskopumuzda karmamızdan getirdiğimiz duygusal travmaları vekişiliğin zayıf olduğu yerleri ve bu yaraları kendi kendimize nasıltedavi edeceğimizi, karmik gelişim süreçlerimizde ve yaşamdakidönüşüm anlarımızda karşımıza çıkabilecek nesnel olaylarıgösterir.

Chiron hayvansal, eğitilmemiş doğamızı gösterdiği için bulunduğuburç ve ev ile işaret edilen alanlarda ruhun tamamlaması gerekenbir ödevi vardır. 

Chiron’un transit etkileri psikolojik dönüşüm süreçlerimizdeduygusal ızdıraplara sebebiyet verebilir. Vücudumuzunhastalıklara karşı verdiği tepkileri ve kendi kendimize bedenselolarak iyileştirme gücümüzü de gösterir. Hastalıklar ruhsaltekamülde en büyük etkenlerden biridir. Eğitilmiş bir Chiron tümhastalıkları bağımsız ve kendi kendine tedavi edebilir .

Chiron kararsız bir harekete sahiptir. Güneş sistemini ortalama48 ila 56 yıl arasında kat eder. En uzun süre ile Balık burcunda,en kısa süre ise Terazi burcunda kalır.

Son 7 yıldır Balık burcunda bulunan Chiron 17 Nisan 2018’deKoç burcuna geçecek. 25 Eylül 2018’de retro yaparak yaklaşık 5ay gerileyecek ve Balık burcunun son derecelerini tekrar ziyaretedecek. 17 Şubat  2019’da ise Koç burcuna tekrargeçecek. 19 Haziran 2026 yılında Boğa burcuna geçecek. 18Eylül 2026'da retro hareketle tekrar kısa bir süreliğine Koçburcunu ziyaret edecek. 15 Haziran 2027'de ise tamamen Boğa burcunageçmiş olacak.

Chiron en son Koç burcu transitini 1968-1977 yıllarıarasında yapmıştı. O dönemde doğanlar ise büyük Chiron dönüşünüdeneyimleyecekler…

Chiron Mars tarafından yönetilen Koç burcunda cesaret, mücadele,insiyatif alma, kendini ifade etme, kişiliğini gösterme, girişimdebulunma, riske girme, öncülük ve liderlik gibi alanlarda ifadebulacak. Bu kavramlarda yara alabilir, eksik ve hatalarımızlayüzleşebilir, şifalandırma yolları arayabiliriz. Chiron’un yaralarıruhsal, zihinsel ve fiziksel boyutta olabilir. Bedensel anlamda daKoç burcunun temsil ettiği Baş ve yüz bölgesi, gözler, kaslar vekan hücreleriyle ilgili sağlık sorunları, olası tedavi ve şifaimkanları gündeme gelebilir.

Koç burcu toplum içerisinde askerler, polisler, liderler,komutanlar, itfaiyeciler, sporcular, yarışcılar, cerrahlar, demirçelik sektörünü temsil eder. Bu alanlardaki sorunlar,fedakarlıklar, eksikler ve yaralar daha fazla gözlemlenebilir.Sorunların derinden çözümü ve dönüşümü için de farkındalığımızartarken, çözüm ve dönüşüm yollarını da bulabiliriz.

Koç burcu çocuksu enerjisiyle sabırsız, meraklı,saf, bencildürtülerimizle ilgilidir. Chiron bu dürtülerin yaralıyıcı ve zararverici yönlerini vurgulayabilir. Kendimizi ifade ederkenzorlanabilir, kişiliğimizi bastırabilir, çekingen, cesaretsizkalabilir, harekete geçmek istemeyebiliriz.

Chiron çocuklar ve çocukluk yaralarımızla da çokbağlantılıdır. Bu 8 yıllık dönemde bilinçaltımızda bizietkilemeye devam eden çocukluk acıları, travmaları ileyüzleşebilir, içsel çocuklarımızı keşfedebilir, şifalayabilir,gölge yanlarımızı dönüştürüp, bütünleşebiliriz.

Genel anlamda çocukluk yaralarını en fazla alan, başkalarınınhuzuru ve mutluluğu için kendi isteklerini erteleyen, kişiliğinibastıran, üzerlerindeki baskı nedeniyle cesareti ve özgüvenikırılan 1968-1977 kuşağı şimdi olgun yaşlarındalar; Chiron dönüşüile kişiliklerini gerçekleştirmeyi, kendi hayatlarının kontrolünüellerine alıp, otorite kurmayı, cesaret ve özgüvenle hedeflerinedoğru harekete geçmeyi öğrenecekler. Gerçekte kim olduklarınıkeşfedecekler. Bu kuşağın kendilerini şifalandırdıktan sonraedindikleri farkındalıkla çevrelerine de ışık tutup, yolgöstermeleri mümkün olacak…

Demet BALTACI

Karma Astrolog ve Regresyon uzmanı

Yorumlar