YAZARLAR

Vicdansızlar Cemiyeti

1832'de ABD'ye illuminati'nin bir uzantısı olarak William Russell ve Alphonso Taft tarafından getirilmiştir.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

1832'de ABD'ye illuminati'nin bir uzantısı olarak WilliamRussell ve Alphonso Taft tarafından getirilmiştir.

Alphonso Taft ABD başkanı ve Kurukafa Cemiyeti üyesi olan WilliamHoward Taft'ın babasıdır.

Bu cemiyetin son 150 yılda 2500'den fazla üyesi olmuştur.

Baba ve oğul George Bush'un üyesi olduğu Skulls and Bones Society"Kurukafa Cemiyeti" merkeziConnecticut'da Yale Üniversitesinde bulunan gizli bircemiyettir.

Her sene sadece 15 erkek öğrencinin alındığı bu örgüt ülkenin enelit oluşumu olarak gösterilir.

Seçilen bu 15 kişi daha sonra ABD'de kilit nokta denilecek yerleregetirilir.

Başkan Bush'un Kolleksiyonu

"Kurukafa" adlı gizli cemiyetin faaliyetlerini yürütürkenKızılderililerin Apaçi reisi Geron İmo'nun kafatası bizzat başkanBush'un babası Presscott Bush tarafından bir hücumda elegeçirilmiş.

Smitsonian Müzesi'nin vitrinlerinde 166 adet Kızılderili kafatasıve kemiğin teşhir edilmekte olduğu 1987'de Amerikan senatosundadile getirildi.Senatoda konuşmayı Oregon eyaletinin Wasco adlıkızılderili kabilesinin lideri Nelson Wallatum yaptı.

Konuşmasında, Thomas Jefferson'un kafatasını ve kemiklerinimezardan çıkarıp bir müzenin vitrininde teşhir edilmek üzerekonulması sizlere mutlaka acı verir.Eğer bu kafatası sizinbüyükbabanıza ait olursa o zaman geceleri uyuyamaz kuduracak gibiolursunuz der.

Bu konuşmanın ardından Kansas, Washington, Kentucky, Nebraska,Texas, Minnesota, İndiana ve New Mexico eyaletleri, Kızılderilimezarlarına dokunulmasını ve dağıtılmasını engelleyen bir kanunuhayata geçirir.
 
 
Terörist Blair

Kendi evlatlarına duydukları hassasiyeti müslüman bir evladagösterme tahammülü olmayan batılı koalisyon güçleri günah çıkarmaseansları düzenlemekte.

Lakin coğrafyada taşeron terör örgütleri üzerinden halen aktif birşekilde katliama sebebiyet veren batı yaptığı hiç bir açıklamadasamimi değil.

2003 yılında başta İngiltere ve diğer güç odaklarınınIrak'da yaptığı katliamlar dünya tarihine kara bir leke olarakgeçti.

Yüz binlerin ölmesine ve sakat kalmasına sebebiyet veren döneminİngiltere başbakanı Tony Blair, yıllar sonra vicdanı tarafındantutsak alınmış olmalı ki geçtiğimiz günlerde yaptıkları barbarlığıitiraf etti.

Kendi ülkesinde bir kedi yavrusu için ortalığı birbirine katanfakat Irak'da katliamı gökten inen bir emirmiş gibi uygulayan haçlızihniyeti en iyi bildiği işi gerçekleştirdi.

1919 yılında Osmanlı'dan, 1932 yılında İngiliz'lerden ayrılan bunakarşın 1958 yılında Cumhuriyet'ini ilan eden 438 bin kilometre karetoprak bütünlüğüne sahip Irak devleti parçalanmak üzere.
 
Sonuç

30 milyon nüfuslu Irak'da bilerek, kasten, kasıtlı, isteyerek insankatliamı yapan, çocukları sakat bırakan, nesilleri tüketen, ülkeninyer altı yer üstü zenginliklerini bir vampir gibi emen ve tüketen,tecavüzlere konu olan, insanların evsiz yurtsuz ve aç kalmalarınasebep olan, kısaca yüzyılın soykırımını yapan İngiltere TONY BLAİRaracılığı ile dünya milletlerine suçunu itiraf etti.

Yaptığı bu itiraf ne öldürdüğü yüz binleri geri getirirne de sakat bıraktığı çoçukların normal hayata geri dönmesinisağlar.İnsanların yaşama hakkını elinden almış olan ve almaya devameden vahşi barbar İngiliz devleti ve diğer ortakları hiç bir zamanellerindeki kanı temizleyemeyecek.

Öyle ya katil suçunu itiraf etmişken

Yüzyıllar önce ne olduğu belli olmayan işlerin peşine düşerek Türkmilletinin ve devletinin önüne temcit pilavı gibi getirilen sözdeyalanlar için çırpınan her platformda konuşan İnsan haklarısavunucuları bu durumu uluslararası ceza mahkemesine taşıyıpgerekli kişiler hakkında işlem yaptırtabilecek mi?

Sanmam.

Yorumlar4 yorum