YAZARLAR

Vatan Şaşmaz, ümmet şaşar...

Arakan’da bu kadar çocuk, kadın, bütün bir insanlık kurban edilirken yaşayacağımız bayramlardaki Kurbanlarımız bize kurbiyet kazandırabilecek mi?

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Aynı zaman diliminde iki önemli olaya şahit olduk-oluyoruz.Birisi Vatan Şaşmaz’ın bir otel odasındaöldürülmesi, diğeri ise Arakan’dabinlerce insanın katledilmesi olayı idi.

Vatan Şaşmaz’ın öldürülmesinin hemenardından Türkiye’nin gündemi adeta bu olaya kilitlendi.Bütün televizyonlar, gazeteler, sosyal medya kaynakları olayhakkında yoğun bir haber bombardımanına ve bildirim paylaşımınagirdi.

Bir arkadaşımın ifadesiyle söyleyecek olursam “Gelen 50bildirimden 45 tanesi” Vatan Şaşmaz’ınöldürülmesi olayı ile ilgiliydi.

Toplum kendisini ilgilendiren konu hakkında gerekenreaksiyonu göstererek olayı tüm boyutlarıyla gündeminetaşıdı.

Televizyonlar, gazeteler görevlerini yaptı, izleyici veokuyucularını bilgilendirdi. İnsanlar bu trajedi karşısındaduyarsız kalmadı, olaya tepki gösterdi.

Vatan Şaşmaz şahsiyet olarak hem medyadünyasında hem de toplum nazarında sevilen, sayılan muteber birisimdi. Hepimiz üzüldük... Dahası ölüm şekliüzüntümüzü katmerleştirmiş oldu.

İlgilendik, alaka gösterdik, buğzettik, ailesininacısını paylaşmaya niyet ettik.

Olması gereken buydu ve toplum yapılması gerekeniyaptı. Her şey normaldi yani…

ÜMMET ŞAŞTI

Normal olmayan şey ise ikinci olay olanArakan’da binlerce insana yapılan zulme,soykırıma karşı gösterilen tavırdı. Zulmün başladığı ilk günlerdebu vahşetten kimsenin haberi olmadı adeta.

Vatan Şaşmaz olayında devreye girenhassasiyet maalesef burada devreye girmedi. Oysa öldürülen,zulmedilen, işkence edilen kişi sayısı bir değil, on değil, yüzdeğil binlerce insandı.

Bir kişinin ölümünde devreye giren tepki ve toplumsalhassasiyetin burada da devreye girmesi gerekmiyormuydu?

Maalesef girmedi, giremedi, giremedik…

Sadece biz mi? Sadece Türk halkı mı?

Hayır! Sayıları 2 milyarı bulanMüslümanlar da sağır, dilsiz ve kör oldular.Katar’a bir anda ambargo uygulayan Arapdünyası bu konuda lal kesildi. Hâlâ da öyleler…

Hemen yanı başlarında katledilen insanların çığlıklarını veyalvarmalarını duyacak kadar yakın olan Bangladeşve Endonezya adeta sağır ve kör kesildi. Hâlâ daöyleler…  

Ümmet olarak, Müslümanlar olarak ne oluyor bizlere… Bir kişininölümü karşısında devreye giren insani tarafımız, toplumsalduyarlılığımız nerede kaldı…

Niye hâlâ Arakan’daki kardeşlerimizacı ve zulüm altında inliyorlar?

Yüz milyar dolarlarını ABD’ye gözünü kırpmadanveren petrol şeyhleri ne yapıyor?

“Komşusu açken kendisi tok olan bizdendeğildir” diyen bir Peygamberin ümmeti olanlar hemenyanı başlarında yapılan katliama niçin sessiz kalıyorlar, niyesınırlarını, kapılarını açıp komşularına sahip çıkmıyor, onlarımisafir etmiyorlar…  

Küçük sabilerin katledildiği, annelerin yüreklerinindağlandığı, babaların çaresizce bakışları olduğu bir dünyadaMüslümanlar masum sayılmaz.

Bu zillet ve utanç Müslümanım diyebilen her insana yeter…

ARAKANLI KURBANLAR

Mübarek Kurban bayramı geliyor Müslümanlariçin.

İnancımızda Kurban olma ya da etme kavramıHz. İbrahim'in Hz. İsmail'i kurban etmehikâyesiyle girer inanç ve hayat sistemimize...

Yani Kurban serüvenine bakıldığındaKurban ilk olarak insan üzerinden tasarlanmış olarak çıkarkarşımıza.

Bile isteye inandığınız şey için varlığınızı fiziki anlamda dafeda etmeyi gerektirir.

“Kurban” kelimesi köken itibariyle"Yakınlaşma, yakın olma" (kurbiyet) anlamınageliyor.

Yakın olmak ne demektir?

Yakın olmayı ne ile ölçebiliriz?

Bir şeyin varlığı size ne kadar yakınsa sizin de ona o denliyakın olabilme kabiliyetine haiz olmanızı gerektirir ki yakınlıkelde edilebilsin.

Yakınlık birimi elinizdeki en değerlinizle noktalanabilecek birdurumdur.

Çünkü yakınlaşma (kurbiyet) arada bir perdeninolmamasını gerektirir.

Arakan’da bu kadar çocuk, kadın, bütünbir insanlık kurban edilirken yaşayacağımızbayramlardaki Kurbanlarımız bize kurbiyet kazandırabilecekmi?

“Kurban bayramınız mübarek olsun” demek gelmiyor,gelemiyor içimden. Çünkü bu bayramda kurbanolan; Arakanlıların nezdinde ümmetinkendisi.

Ve maalesef bu kurbanlar bile bizi birbirimizeyaklaştırmıyor…

Ümmetin şaşmadığı, şaşırmadığı günlerin bir an öncegelmesi dilek ve temennileriyle…

SOSYAL MEDYA TAKİPİÇİN!


Yorumlar6 yorum