YAZARLAR

Türkiye ekonomisi darbe girişiminden etkilendi mi?

Teknik bir değerlendirme yapmayacağım. Uzun uzadıya yazmayacağım. Başlıkta sorduğum soruyu kısaca cevaplayacağım.


Teknik bir değerlendirmeyapmayacağım.
Uzun uzadıya yazmayacağım.
Başlıkta sorduğum soruyu kısacacevaplayacağım.

Bir ülkenin ekonomisi, o ülkenin insanlarının emekleriyle,çabalarıyla yarattığı katma değerler bütünüdür. En basit şekliyleçoluğumuz, çocuğumuz ve geleceğimiz için gelir elde ettiğimizsistemdir.

Ekonomi bünyesinde çeşitli sermaye unsurları barındırır.
Sanılanın aksine finansal sermaye bunlardan sadece biridir.
Köprüler, fabrikalar, barajlar vb. unsurlarını barındıran‘üretilmiş sermaye’,
Norm ve değerlerimizden oluşan ‘sosyal sermaye’,
İşgücümüzü ortaya koyan ‘insan sermayesi’,
Marka, patent, AR-GE temelli değerleri oluşturan ‘fikri sermaye’ve
Yer altı-yer üstü kaynaklarımızı ifade eden ‘doğal sermaye’ diğersermaye unsurlarıdır. Ve ekonominin gelişmesinde olmazsaolmazlardır.

O kara gecede belirginleşen art niyet, tüm bu sermayeunsurlarına karşı gösterdiği tavırla ülkemizi ne denli kötü birsonuca götürmek istediğini ortaya koymuştur.
Gazi Meclisi bombalamaktan çekinmeyen bu anlayış için üretilmişsermayenin ya da sosyal sermayenin bir anlamı yoktur. Halkın canınakastetmekten çekinmeyenler için insan sermayesinin bir önemiyoktur.
Çantalarından çıkan listelerden anlaşıldığı üzere bankaların veekonomi yönetimlerinin başına ne bildiği ve ne olduğu belli olmayankişileri getirmek isteyen bu anlayışın, hem yetişmiş insan gücünehem de fikri sermayeye saygısı ve tahammülü yoktur.

Ekonomi ve demokrasi iç içedir. Demokrasi yara alırsa,ekonomi yara alır.
O gece millet iradesi, siyasiler ve aklıselim emniyet güçlerimizekonomimizi de büyük bir tahribattan kurtarmıştır. Geçmiştengünümüze Türkiye ekonomisinin kamburu durumundaki darbe ihtimalibir daha gündeme gelmemek üzere çöpe atılmıştır.  

O halde soruya dönelim: Bu kara gece ekonomimizietkilemiş midir?
Evet etkilemiştir!
Ekonomimiz bünyesinde barındırdığı ciddi politik riskleri temizlemefırsatı yakalamıştır.

Yorumlar4 yorum