YAZARLAR

Türkiye Cumhuriyeti dönemini hep andropozlu siyasetçilerle geçirdi!

40 yaş üstü spor yapmayan kadın mini etek giymesin!

‘Bu tarz benim’ programı bitmedenevvel, Cemil İpekçi’yle yaptığım keyifli ve ilginç röportaj,buyurun…

 

Cemil İpekçi’nin jüri üyesi olduğu‘Bu tarz benim’ yarışmasını izlerken, biraz komik, birazçocuksu ve hayli renkli giyinmiş olan Cemil beyin üzerindekilerigöstererek andropoz modası üzerine konuştuğunu gördüğümde, geneldebu evrede olan erkeklerin giyim kuşam kargaşası içinde olduklarıhikayelerini çokca dinlediğimden, ‘Hakikaten böyle bir kreasyonolabilir mi?’ diyerek Cemil beyin kapısını çaldım. Çaldım çalmasınaama Cemil bey sorduğum soruya çok çok farklı yanıtlar verdi. Yıllarönce kendisiyle yaptığım bir röportajda, ‘Elbise,giyinme/örtünme’ fantazisidir’ diyerek, kafamda modaya bakışaçımı derinleştiren/farklılaştıran Sayın İpekçi’nin bugün de aynışeyleri savunduğunu gördüm. Cemil İpekçi bir moda duayeni, bir modaikonu ama Türk halkının ona olan büyük sevgisinin nedenlerisaymakla bitmeyecek kadar fazla ve aynı zamanda çok farklı. Yıllarönce, ‘Ben muhafazakar bir eşcinselim’ açıklamasınıyaptığında, muhafazakar ve eşcinsel kelimelerinin aynı cümledekullanılmış olması absürd bulunmuş ve popülist bir söylem olarakyansımıştı; ama şunu açık ve net söyleyebilirim ki, evet Cemil beyson derece muhafazakar bir eşcinsel. Muhafazakar derken,Türkörf-adet ve geleneklerine son derece bağlı, şöhretin kendisini aslabozmadığı ender ünlülerimizden biri diyebiliriz. Cemil beye sorulansorular kısa olabilir ama verdiği cevapların derinliği öyle fazlaki; bazen 1.Dünya savaşından itibaren anlatmaya başlıyor bazen debilginin temel olduğu fikirlerde kaybolup gidiyorsunuz.

 

Türkiye Cumhuriyeti dönemini hepandropozlu siyasetçilerle geçirdi!

 

Cemil bey, programınızı izlerken‘Andropoz modası’ tanımlaması yaptınız,var mı böyle birmoda? 

Andropoza hanımlarda olan menopozunerkek versiyonu diyebiliriz.Yıllarca hep hanımların menopozuüzerinde duruldu.Hanımlar 45 yaşından sonra aksi oldu, lanet oldu,hep sorunlar onlara yüklendi. Halbuki bugün, ABD ve tüm dünya dahiispatladı ki erkeklerin andropozu 40-45 yaşında başlıyor ve kadınınmenopozundan çok daha şiddetli geçiyor. Bundandolayı,’’kırkından sonra azanları teneşir paklar’’ diye birlaf çıkmış, boşuna çıkmamış. 

Neden teneşir paklıyor; kırkındansonra tüm erkekler, kaybettiklerini düşündükleri gençlikleriuğruna, yuvalarını yıkıyorlar, 20 yaşındaki çıtır kızların peşindekoşarak, komik komik saçlarını boyatıyorlar, her zamanki tarzınındışında giyiniyorlar, aksi ve lanet oluyorlar ve aşırı risklidavranışlar sergiliyorlar, egoları muazzam kuvvetli oluyor. Kadınkadar akıllı ve bilinçli olmadıkları için, kadın gibi doğurtkan veevlat yetiştirici bir varlık olmadıkları için, ömürlerinin sonunakadar ne kadar büyüseler de, hep çocuk kaldıklarından, maalesefandropoz döneminde bir facia oluyorlar. 

Kadın, bu geçiş dönemini yinebeyniyle ve aklıyla yenebiliyor ama andropoz dönemindeki erkeğinbunu yenmesi mümkün olmuyor, zaten çocuk, artı yaşlı bir çocukoluyor. Bu dönem erkeklerde 60-70 yaşına kadar sürüyor. Kadınınmenopoz evresi 60’larda bitebiliyor ama erkeğin andropozu 70’lerekadar sürüyor. En hızlı dönemi de 50 ile 65 arasında. Baktığınızzaman, evde oturan adam da var, bir şirkette müdür olan da var, buişin içinde devlette idareci de var. Onun için dikkat ederseniz,Avrupa artık çok genç liderler yaratıyor. İşte Yunanistan’ınBaşbakan’ının çok genç olması gibi… 

Elli, ellibeş yaşlarındaki erkeklergenelde egolarıyla savaşır durumda olduklarından çok doğru kararlarvermeleri mümkün olmuyor.

Medeni ülkeler artık andropozagirmemiş genç liderleri seçiyorlar. Ama maalesef bizim ülkemizdegenç liderler olmadığı gibi, toptan andropuzun tam ortasında olankişilikler başımızdalar ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyetdönemini hep andropozlularla geçirdi diyebiliriz. 

 

Andropoz denilen şey erkek egementoplumda çok tehlikeli!

 

Biz erkek egemen bir toplumuz yani,erkek egemen toplumda bir de andropoz yaşındaki adamların elinedüştük mü vay halimize..!

Dikkat ederseniz hep belden aşağıkonuşuluyor. Mesela adam barbi bebektenheyecanlanıyormuş... 

Yirmi yaşındaki genç bir erkektenbarbi bebekten heyecanlanma lafını duyamazsınız, 20 yaşında beşvakit namazını kılandan da duymazsın, ancak bunu elli-altmışyaşındaki bir sürü şeyini kaybetmiş andropoza girmiş adam söyler.Ya da  annesi de olsa diz üstü etek tahrik eder.

 

Bu ülkenin her kesiminin patlamadönemindeyiz!

 

Diz üstü etekten tahrik olmak, 7yaşındaki kız çocuğu ile evlenme yetkisi vs. bu tür söylemlerülkemizde bilerek ve isteyerek yapılmıyor mu yani..?

Hayır sadece bilerek yapılmıyor. Buülke senelerce kadın-erkek ilişkilerini tabu saymış. İnternet vesanal dünya çok insanın gözünü açtı. Eee tabi ki kadın erkekilişkilerindeki tabular sanal dünya olmadan çok dahabastırılabiliyordu, bugün sanal dünyadan dolayı büyük bir patlamavar. 

Bu bir patlama dönemi. Kimliklerdahil olmak üzere her kesimin patlama dönemi. Çünkü hepimiz TürkiyeCumhuriyeti  vatandaşıyız ama Türk değiliz. 

Yani, kabul etmemiz gereken şu var;evet Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız amakökümüz Osmanlı. Osmanlı İmparatorluğu’nun devrildikten sonrakiCumhuriyet hali. Ama bu demek değil ki biz 1923’te yenidendoğduk. 

Biz hepimiz Çerkez, Laz, Abaza,anneannesi Ermeni, ya da babaannesi Rum, Kürt, Türk, Yörük, Tatarolan bir toplumun vatandaşlarıyız, nüfus kağıtlarımızaynı. 

Ben bu memlekette şöyle bir isyangörmeye başladım, ‘’Evet ben bu memleketin vatandaşıyım amakardeşim Türk ırkından gelmiyorum.’’ Bunu söylemekte hakkı, çünküTürk hissetmek başka bir şey, ırkından gelmek başka birşey. 

Sen Çerkez’e veya Abaza’ya Türk’sündiyemezsin. Çünkü müslümanlaştırılmış apayrı bir slav ırkı veTükiye bugün bunun kavgasını veriyor. 

Tekrar birleşeceğiz, çünkü Avrupa’dabir sürü insan beraber yaşıyor, aynı ırktan değil ama aynı nüfuskağıdını taşıdıkları için memleket onlarınmemleketi. 

İşte Amerika. Amerika’da dabakıyorsun, Çinlisi, Brezilyalısı, Türkü hepsi var ama sorduğunzaman Amerika’lıyım diyor ama kendi evinde Çince konuşuyor, hattamahallesini bile kurmuş, ama kanunlar herkes için aynı, eşit vegeçerli. 

İnsan hakları ve düşünce özgürlüğüvar, sosyal haklar herkes için geçerli, Türkiye’ye de bunun gelmesigerekiyor.

 

Twitter’dan taklitlerinize veryansınediyordunuz, yine ne yaptılar?

Taklitlerim var ama taklitlerimdengocunmuyorum, sadece onları terbiyeye davet ediyorum. Yani, banapislik atarak hiç bir şey yapamazlar, çünkü onlar tarihe bilegeçmeyecek. Ben Allah’a şükürler olsun meslek hayatımda tarihe degeçtim, lügata da geçtim, üniversitelerde tez de oldum ve şu andakialdığım ödüllle 279 oldu, 2 ödül daha varmış 281 ödül sahibiyim.Ben artık yapmışım yapacağımı, kimseyle kavga edecek halimyok.

Sesimim tonunu taklit edebilirsin,takıları takabilirsin, saçı var diye kafana pilav üstü döner gibiperuk takabilirsin ama pislik atma. 

Taklit ol da para kazan, senin derızkını Allah benim taklitliğimle vermiş, yani bir şey söylediğimyok.

Bir de haddini bilmeyenler var, neokulunu okumuş, ne dikişini dikmiş, yani ben bugün Yıldırım Mayrukbeye hala arkadaşım olmasına rağmen,Yıldırım 

diyemiyorum, çünkü o benim üstadım…tasarım üstadım olmasa ,dikiş üstadım, ben nasıl Yıldırım beyepislik atabilirim.

Onlar olmasaydı biz bu atölyeleriaçabilirmiydik, tasarımcı da olsak Türkiye’de böyle şeylerkurabilirmiydik, saygı diye bir şey var.

Özel hayatım farklı olduğu için özelhayatımı da taklit etmeye çalışıyorlar ama çakmaoluyorlar.

 

Türk erkekleri Türk kadınının çokönüne geçti!

 

Bundan seneler evvel yaptığımız birröportajda, Türk kadını çok bakımsız demiştiniz, bugün yine aynışeyleri söylüyor musunuz?

Aynı şeyleri söylüyorum Türk kadınımaalesef çok bakımsız.

Türk erkekleri kadınların çok önünegeçti, yani bugün Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar baktığınız zamanköylerde bile erkeklerin çok daha bakımlı çok daha kendi tarzlarınıbulduklarını görüyorum. 

Şimdi bakıyorum 20 yaş altı gençlerehepsi kaşını da aldırıyor, vücudundaki kılını da aldırıyor,yanaklarındaki kılları da aldırıyor, Diyarbakır’da, Mardin’dekadından çok erkekler kıl aldırıyor. Bir de çok tuhaf ama erkeklerçok daha temiz. 

 

Erkekler kadınlardan daha temiz midiyorsunuz..?

Evet çok daha temiz. Türkiye’de,erkekler tuvaletine girin, bir de kadınlar tuvaletine girinanlarsınız kim daha temiz.

Maalesef kadınlarımız erkeklerinfarkına vardığı bir şeyin farkına varmadılar. 

Erkekler fark etti ki, sadece yüzgüzelliği değil, vücutta gerekli. Eee bugün yüzde 90 genç erkekspor yapıyor ve hepsi herkül apollon gibi. Erkek mankenler debaktığım zaman kadınların yüz kat önüne geçti. Onsekiz yaşındakikızın bacağına bakıyorsun selülit dolu, karnına bakıyorsun selülitdolu, 18 yaşındaki genç erkeğe bakıyorsun zımba gibi yani erkeklerkadınların çok önüne geçtiler. 

Kadınlar sadece makyajla, kokuyla,topuklu ayakkabıyla, günün modasıyla iş bitiyor zannettiler,bedenlerini unuttular… 

Yani, bedenlerinin esas güzel olmasıgerektiğini, ki bu da spor ve bakımla olabilir. Ciltlerinin güzelolması gerektiğini dahi unuttular. 

Cildi güzel bir kadın, bedeni diribir kadına afedersin 5 metre basmayı sarsan güzel olur.

Zaten doğuştan kadın olan, dişi olanher varlık erkekten daha az gösterişli. Aslında modanın başlangıcıkadının erkeğin daha gösterişli olduğunu farkına varıp, yerdençamuru suratına sürmesiyle, yakaladıkları hayvanların tüylerinikafasına koymasıyla başlamış bir serüven. 

Bakımlı kadın demek, her gün kuaföregiden, her gün pahalı elbise giyen kadın demek değil, pahalı kremde değil, bunu fark etmeleri gerekiyor.

 

O halde,’moda ruhun kıyafetlebuluşması’ derken Türk kadını yanlış anlamasın her şey sadece ruhgüzelliğiyle bitmiyor dimi..?

Bir kere kadın kendini farkındaolmalı, nasıl bir kadın olduğunu farkında olmalı.Her kadın çokfeminen olamaz, bazı kadınlar erkeksidir ama o erkeksiliği zatenkadın olduğu için çok hoş kullanabilir ama bakım illa ki şart. Hepsöylerim her kadın sarışın olmak zorunda değil, her kadın bu senekızıl renk moda diye saçını kızıla boyamak mecburiyetinde değil,hatta her kadın zayıf incecik olmak mecburiyetinde bile değil amakendisiyle barışık ve kendini bilen kadın olmak önemlidir. Meselakadınlara hep kızarım, kocam için saçımı süpürge ettim derler, adamsüpürge almadı ki kadın aldı, isteseydi bir tane süpürgealırdı. 

Diyorum ki adam eve gelmeden evvelbir elini yüzünü yıka, eğer makyaj yapmıyorsan bir saçını topla,mis gibi kok adam eve geldiğinde, gülen, hoşgeldin diyen bir kadıngörsün, sonra ne dırdır yapacaksan yap. Dedikodu yapacağına birazkendine bak. Kadınların artık bu devirde kendime bakamıyorum lafınıasla kabul etmiyorum. 

 

40 yaş üstü spor yapmayan kadın minietek giymesin!

 

Cemil bey 40 yaş üstü bayanlar minietek giymesin mi?

40 yaşın üstünde spor yapmayankadınlar mini etek giymesin. Giyerse de  beğenmeyenlere birzahmet kızmasınlar. Bacakların selülit doluysa, mini etekgiyiyorsan gelecek eleştiriere de hazırlıklı olacaksın…

 

Erkek olmak bana çok zayıfgeliyor!

 

Hmm ama Avrupalı kadın bu konuda çokrahat, selülitli de olsa, tombul bacakları da olsa mini etekgiyiyor..?

Avrupalı erkek bir kadınınselülitine bakmıyor, kadının doğrudan doğruya beyninebakıyor. 

Hep söylerim, Türkiye’de akıllıkadın olmak çok zor bir şey. Sen akıllı bir kadın olduğun zaman oerkek seni bırakıveriyor ve bir aptala gidiyor. 

Türk erkekleri aptal kadındanhoşlanıyor.

Bundan dolayı Türk kadının bakımlıolma mecburiyeti var. Çünkü Türk erkeği bakımlı ve süslü kadınıseviyor. Ama Avrupalı erkek için kadının bedeni önemli değil zateno bir kadın, aklı ne kadar giyimli ona bakıyor, dolayısıyla Türkerkeğini, Avrupalı erkekle mukayese edemeyiz.

Bizde beden pazarlaması var, Türkerkeği kesinlikle akıllı yetenekli, becerikli kadını sevmiyor,onların altında ezildiklerini düşünüyorlar, halbuki, çok büyük hatayapıyorlar, çünkü bir erkeğin akıllı, zeki, becerikli ve yeteneklibir kadına  sahip olması kadar büyük bir servetolamaz. 

Bu büyük bir servettir, o erkeğinhayatını cennete çevirebilir. Aptal bir kadında cehennemeçevirebilir, çünkü bir gün o aptal kadın pörsüyecek geriye nekalacak, çürümüş bir erik, ne yapacak, yine taze erik arayacak.Yani, Türk erkeğini bu konuda çok yanlışbuluyorum. 

Şunu bilmeleri gerekiyor; akıllı birkadın erkeği ezmez, akıllı kadın erkeğe destek olur, yani,arkasında bir güçtür. Keşke erkekler bunu farketselerdi.

Hayatım boyunca kadın olmak istemembundan oldu, erkek olmak bana çok zayıf geliyor, kadın olmak çokgüçlü, çok tapılası bir şey onun için kadınları çokseviyorum. 

Hep kadınlara hizmet ettim ömrümbitene kadar da onlara hizmet edeceğimzannediyorum... 

Çünkü, onlar bize tanrının hediyesi,onlar olmasaydı bu dünya garabet bir dünya olabilirdi ama bizimkadınlarımızın biraz daha akıllanmaya ihtyacı var yani erkekleraptal kadın öyle beğenebilir ama onlar aptal olmak mecburiyetindedeğiller.

 

Yorumlar