YAZARLAR

Türkiye Afrin’de Haçlı, Aileler evinde Dizi saldırısı altında!

-Birbirlerinin kuyusunu kazan insanlar, hep maskeler ile dolaşmalı ve suç daima bir iki kişinin üzerine yıkılmalı!

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Bir önceki yazımda “Uyu Türkiye’m uyu… Uyu da büyü…”başlıklı yazı ile bazı disiplinlerin ayaklar altınaalındığını ve bütün bunların muhatabı bizler olduğunusöyleyerek Türkiye toplumununsavrulmayla yüz yüze olduğunun mesajlarını vermeyeçalışmıştım.

Pek tabi bu pür melalin bütün bireyleri kapsamadığı doğrudur.Lakin toplumumuzun kahir ekseriyetinin maruzkalmış olduğu ve bu duruma duçar kalındığı aşikârdeğil midir?

Türkiye gerek ekonomik, gerek toplumsal,gerekse de askeri alanda büyük mücadeleler veriyor. Adeta bir“var olma” dönemecindeki ülkemiz bütünbirikimlerini bu mücadele için seferber ediyor.

Eğer bana “ülkemizi tehdit eden en önemli unsurnedir” diye sorarsanız buna ne “ekonomiksaldırı” ne de “askeri saldırı” cevabınıveremem. Zannımca ülkemizin maruz kaldığı en büyüksaldırı televizyon dizileri marifetiyle“aileye yönelik” yapılan saldırıdır.

Bütün gücü ile Türkiye,Afrin’de fiziki olarak, masada siyasi hamlelerolarak Haçlıların saldırısı altında bileğinibükmeden savunma ve taarruz gerçekleştiriyor velakin bu mücadeleninverdiği güvenlik ortamında bizler evlerimizde müreffeh bir yaşamısolurken Diziler vasıtası ile Ailelereyönelik yapılan saldırılara karşı fiziki, manevi ve siyasimukavemet göstermiyoruz.

Bir ülkenin en önemli insan kaynağı ailedir.Eğer aileyi bozarsanız ne idareci, ne ekonomist ne de askeryetiştiremezsiniz.

Ülkemiz için en hayati müessese olan aile bugünbüyük bir “saldırı” altında. Ve maalesef bizler debunun farkında olmadan gönüllü bir şekilde her günbombardımana maruz kalıyoruz.

Televizyonlarda yayınlanan diziler toplum gerçeklerimizle uyuşsaamenna ama dizilerdeki rol modeller ve verilen mesajlar asla amaasla toplumumuzu ayakta tutan dinamiklerle barışıkdeğil.

Dizilerde verilen mesajlara bir göz atarsak karşımıza şöyle birtablo çıkıyor:

-İstemediğin biriyle evlendiysen ona ihanet edebilir,başkasıyla aşk yaşayabilirsin!

-Kötü bir olaydan sonra içki içip etrafıdağıtmalısın!

-Sevdiğin kişi başkasıyla evlendiyse onların yuvasınıbozmalısın!

-Hiçbir dizide cami, hoca, ezan sesi, minare, tesettür, dinisemboller olmamalı!

-Her dizide yeni elbiseler, ayakkabılar olmalı, alışverişiçin hep lüks yerler tercih edilmelidir!

-Evde ilgi görmeyen adam dışarıda karısını aldatmalı vebütün suç kadına yüklenmeli, adamın yaptığı da masumgösterilmelidir!

-Gençlerin mutlaka sevgilisi olmalı, lise ve ortaokulseviyesinde olsa bile çıktığı biri olmalıdır!

-Birbirlerinin kuyusunu kazan insanlar, hep maskeler iledolaşmalı ve suç daima bir iki kişinin üzerine yıkılmalı!

-Kavga eden, şiddet uygulayan, hırsızlık ve gasp yapanbaşrol oyuncuları güler yüzlü, yakışıklı olmalı ve hep haklınedenlerle yapmalı!

-Anneler hep despot olmalı, babalar ise daima sert veanlayışsız olmalı!

-Çocuklar her zaman haklı olmalı!

-Kaynanalar hep kötü rol oynamalı, sürekli olarak damadınınkuyusunu kazmalı!

-Paranın nereden ve nasıl geldiği belli olmamalı, harcamayaparken hep savurgan olunmalı!

-İş yerleri hep rezidans olmalı, işçi ve esnaf rolleriolmamalı!

-Gençler hep haklı olmalı, haklı çıkmalı başına buyrukhareket etmeli ve kız meseleleri dışında başka da dertleriolmamalı!

Evet, maalesef dizilerin verdiği mesajlar buminvalde. Sizin de hemen fark ettiğiniz gibi bumesajların aile, ahlak, inanç değerlerimizle uzaktan yakındanalakası yok.

Sınırlarımızdaki ve Afrin’deki görünendüşmana karşı hem millet, hem devlet hem de ordu olarakteyakkuza geçtik ve düşmanımızı zararsız halegetiriyoruz. Ancak görünmeyen ve sinsibir şekilde ilerleyen düşmana karşı ise herhangibir tedbir almıyoruz.

Teröristi yok etmek nasıl ki Milli SavunmaBakanlığı’nın ve Ordunun görevi ise aileyeyönelik bu sinsi düşmanı yok etmekKadın ve Aile Bakanlığı’nın görevidir diye düşünerekivedilikle gereken önlemleri almalıdır kanaatindeyim.

Bir sözümüz de sinsi düşmanı gönüllü olarakevine kabul eden aile bireylerimize:

Ahlak ve inanç değerlerimizle uyuşmayan, bizi asla varolmayacak hayaller peşinde koşturan, eşimize ve çocuğumuza menfirol modeller sunan bu dizileri seyretmeyelim ve seyrettirmeyelimlütfen...!!!

SOSYAL MEDYATAKİP 

twitter.com/msbeser

facebook.com/msbeser
Yorumlar15 yorum