YAZARLAR

THO alanı Doç.lik kriterlerinde eksiklik mi var?!...

İlgili birimler, yönetmeliklerdeki eksikleri üst makamlara bildirmeliler.

GÜNCEL/KÖŞE YAZARLARI:Cumhurbaşkanımız, “yuvama, aşkıma, sevdama geri döndüm” diyerek AKParti’ye tekrar üye oldu, hayırlı olsun…Cumhurbaşkanınıdesteklediğini/sevdiğini, nerdeyse onun adına konuştuğunu söyleyen köşe yazarları arasındaki savaş ise devam ediyor. Hem dedaha kötü bir dille!...Mahallede çocuklar söylemez bukelimeleri!…Biz, kullanılan kelimeleri yazmaktan “utanıyoruz”, amakoca koca insanlar utanmıyor!.. İlle birbirlerini yok edecekler!..Aynı cephede görünüp, bu kadar “kin tutmak, hangi kitaba, kulhakkına” sığar bilemiyoruz… O nedenle, “iyiye gidiş ümidimizkalmadığı” için,  köşe yazarlarının “dili” konusuna birsüre  karışmamaya, yazmamaya –gençleri kötü yayınlardankorumak adına- karar verdik….

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbulGençlik Festivali'nin açılışında konuşan CumhurbaşkanıErdoğan, konu ile ilgili son noktayı koydu (04.05.2017); “…Sosyalmedyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahitoluyorum. Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böylemalayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma, sevgili gençlerCumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benimadıma söz sahibi değildir, konuşamaz.Kim konuşuyorsa, onlar fitneüretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada sakın buoyunlara gelmeyin. Çünkü biz 80 milyonun gönlünü kazanmanın gayretiiçerisindeyiz. Bunu başaracağız. Bugün bizimle yürümeyenler, yarınbizimle beraber yürüyebilirler. Öyle mi? Onları da kazanmayaçalışacağız.Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik, hor, hakirgörmedik.Bizim iradesini, şu veya bu kişiye, şu veya bu örgüteteslim eden değil, kendi fikriyle, kendi düşüncesiyle, kendihareketiyle ve kararıyla hareket eden gençlere ihtiyacımızvar…”

GÜNCEL/D. BAYKAL: Maşallah; bu yaştaenerji dolu ve ama, yine  eski huyları depreşmişdurumda. Hatırlarsanız, referandum yazılarımızdaboşuna ortaya çıkmadığını, kendisini adaylığa hazırladığınıbelirtmiştik. Yine doğru çıktık…D.Baykal aday yapılsa; AK Partikarşısında, sürekli hırpalanmaya mahkum durumunda…Nasıl görevibıraktığı konusunda, iyi-kötü tek laf etmedi, hep sustu…Budurum  kafalarda sorular yarattı, ama, daha önce denenmemiş,seçimleri kaybetmemiş gibi yine göreve talip gözüküyor…CHP;kurultaylar partisi olmaktan bir türlü kurtulamayacak, güvensizlikartınca eski oy oranlarına dönecek…Ancak, D.Baykal’ın,F.Sağlar’ınçıkışı ne kadar zamansız ve  yanlışsa; CHP yönetiminin,olağanüstü kurultay çağrısı  yapan CHP Mersin MV Fikri Sağlarhakkında, MYK'da alınan kararla disiplin süreci başlatması da okadar yanlış!…

Gelelim konumuza…

1996 yılında İTÜ TMDK Müdür Yard. olarak atandığımda,ilk dikkatimi çeken yönetmeliklerin uyumlu olup olmadığı veuygulanıp/uygulanmadığı olmuştu.  Zaten, 3 yıllık yönetim kurulu üyeliğimde bir çok işi öğrenmiştim. Her görev, birkazanım oluyor.

O sırada Doç.lik başvuru şartlarında Türk müziği,halk müziği v.b. bizim alanlarla ilgili kısmın açılmadığını gördüm.Henüz, 2809 say.kan.geçici 10.mad.5.fıkrasına göre sanatçı hocalaraunvan verilmiş, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarıaçılmıştı.  Hemen müdür beye (Fikret Değerli) gittim, durumuanlattım, “mezun olan/başvurabilecek  kimse yok ki henüz (Y.L.ve San.Yeter.),ama bir çalışma yap, gönderelim” dedi. Hemen,kodlarını hazırladım, üniversiteye, oradan YÖK’e gitti ve 3-4 ayiçinde  eklemeler yapıldı. İlk başvuran ve Doç. olan da,sonradan bana “mobbing uygulamaya” çalışan, “kul hakkımı helaletmediğim”  Ş.B. olmuştu. Heyhat!....

Artık, THO alanında Doç. ve Prof. olan arkadaşlarımızvar…Geçen gün şartlara bakarken yine THO alanındaki, bir eksiklikdikkatimi çekti. Merak ediyorum, arkadaşlar bunlara neden önemvermezler!...

ÜAK’ın web sayfasında Doç.lik başvuru şartlarındaşöyle yazıyor:

Güzel Sanatlar Temel Alanı

Sahne Tasarımı

Başvurulan  doçentlik  alanı  ile  ilgili  ve  lisansüstü  çalışma(lar)dan  üretilmemiş,  özgün  bir  eser  hazırlamak,Sahne  TV  oyunu,  gösteri  gibi  alanlarda  tasarım  çalışmaları  yapmak,  buçalışmalardan  en  az  dördünün  belgelerini  hazırlayıp  sunmak,Bir  oyun,  film,  gösteri  ve  benzeri  çalışmalarda  araştırma,  yorum,  tasarım  v.b)üretken  görev   almak.

  1. Sahneye konulan oyun (reji) 30
  2. Sahne performansı (oyunculuk) 30
  • Makale (hakemli dergiler) 20
  1. Kitap 20
  2. Jüri üyeliği 20
  3. Seminer / Konferans 10

Sahneye oyun koymak  veya oyunculuk (30 puan)- makale (20puan), seminer-konferans(10 puan)-jüri üyeliği (20 puan) etti 80puan…

Halk Dansları (Neden halk oyunları değil?)

  1. Seçkin  kurumlarda  solist  olarak  en  az  üç  eserde  önemli  rol  almış  olmak  ve  bunları  ilgili  kurumlardan  alınmış  görsel  kayıtlarla  belgelendirmek, 30
  2. Koreografi  alanında  bir  eser  yayımlamak,20
  • Koreografisini  yaptığı  en  az  üç  eseri  sahnelemek  ve  bunları  canlı  veya  stüdyokayıtları  ile  belgelemek  (Eserlerin  her  biri  için  yaratı  içerikleri  hakkında  sunuş  raporu  jüri  üyelerine  sunulacak  dosyada  yer  alacaktır), 50
  1. Türk  Halk  Oyunları  alanında,  festival  vb.  etkinliklerde  yapımcı,  yorumcu,  eğitici,  koreografi  düzenleyici  olarak  yer  almak  ve  bunlardan  en  az  üç  eserin  görsel  kayıtlarını  belgelemek  (Eserlerin  her  biri  için  yaratı  içerikleri  hakkındaki  sunuş  raporu  jüri  üyelerinesunulacak  dosyada  yer  alacaktır).20 

Halk danslarında (ki bölümlerin resmi adı halk oyunlarıdır);birinci ve üçüncü  maddeden, bir halk oyuncunun puan almasıçok zordur…(Yani 80 puan)

Soru: Sahne Tasarımı’nda makale, jüri üyeliği,seminer v.b. konularak puan alınmasına yardımcı olunmuş, neden Halkdanslarında bunlar yok?

Unvan alan arkadaşlarımızın;

1/Seçkin  kurumlarda  solist  olarak  en  az  üç  eserde  önemli  rol  almış olanları bilmiyoruz!..Doğal olarak bu rolleringörsel  kayıtlarla   belgelendirildiğinisanmıyoruz…

2/Koreografi  alanında  bir  eser (gösteri) yayımlayanlarıbiliyoruz…

3/Koreografisini  yaptığı  en  az  üç  eseri  sahneliyenleribilmiyoruz!.. Doğal olarak; bu eserlerin canlıveya  stüdyokayıtları  ile  belgelendiğini sanmıyoruz…

4/Türk  Halk  Oyunları  alanında,  festival  vb.  etkinliklerde  yapımcı,  yorumcu,  eğitici,koreografi  düzenleyici  olarak  yer  almak  vebunlardan en  az  üç  eserin  görsel  kayıtlarını  belgelendiğini biliyoruz…

Ama; bunun karşılığı sadece 40 puan…

Diğer 60 puan nereden alın(mış)ıp, veril(miş)ecek acaba?

Doç.lik jüri üyeleri neye göre olur ver(miş)ecek?

Yönetmelikler; uyumlu ve uygulanabilir olmalı…

Eğer burada sorun varsa (ki var), gidermek, halk oyunlarıalanını rahatlatmak unvanlı arkadaşların görevi olmalı.

 “Ben aldım, gerisi ne yaparsa yapsın” demek, akademikolmuyor…

Bu sene ilkbaharın baharını yaşayamadık, hala poyraz esiyor.Yazımızı güzel bir şiirle noktalıyoruz.

“Bir Yaz Gecesi Hatırası

 İşveyle, fısıltıyla, gülüşle,

Olmuş şeb-i sevdâ (sevda gecesi)yine bî-hâb (uykusuz)

Oklar gibi saplanmada kalbe,

Düştükçe semâdan yere mehtâb… (ay ışığı)

Bûseyle kilitlenmiş ağızlar

Gözler neler eyler, neler işrâb (Şerbet. Dolaylı olarak anlatma.İma);

Uçmakta bu âteşli havâda

Vuslat (Kavuşma) demi (an, zaman) bir kuş gibi bî-tâb…(yorgun)”  (Ahmet Haşim/ Piyâle, 1926)


Kitap tanıtımı  var…

Geçen hafta tanıttığımız, Pan Yayıncılık tarafından yayımlanan, “Macaristan’da Mehter Müziği”adlı kitabının yazarlarından biri olan “Balázs Sudár” ve çevirmenErdal Şalikoğlu  kitap tanıtımında, Macar KültürMerkezi,İmrahor cad.,23, B Blok,Kağıthane’de olacaktır. Herkesi bekliyoruz. Tarih: 11 Mayıs 2017Perşembe,saat: 19.00

Yorumlar