BIST 8.009
DOLAR 28,94
EURO 31,83
ALTIN 1.903,36
HABER /  DÜNYA

TBMM Başkanlığı’ndan konut açıklaması

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yapımına başlanacak olan Resmi Konut’un Seğmenler Parkı sınırları dışında kaldığı ve buradaki ağaçl...

Abone ol

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yapımına başlanacak olan Resmi Konut’un Seğmenler Parkı sınırları dışında kaldığı ve buradaki ağaçların zarar görmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, yeni Resmi Konut’un, yıkılan eski konutun yerine yapılacağı bildirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından, yapımına başlanacak olan Resmi Konut’a ilişkin basın açıklaması yapıldı. Resmi Konut olarak kullanılan yapının; 1984 yılından önce Yunan Sefareti olarak kullanıldığı ve 3 Ocak 1984 tarihinde TBMM Başkanlığı’na tahsis edildiği hatırlatıldı. Binanın, bodrum kat, zemin kat ve 1 normal kattan meydana geldiği belirtilerek, yaklaşık alanının 830 metrekare olduğu ifade edildi. TBMM Başkanları’nın bu mekanı genel olarak ikametgah yerine, temsil ağırlama amacıyla kullandıkları vurgulandı.
Mevcut binanın; yapısal ömrünü tamamlamış olması, tadilat ve onarımların kullanım amacı için yeterli olamaması, mekanlarının darlığı ve temsil ve ağırlama faaliyetleri açısından gereken hizmeti sunamaması nedeniyle, TBMM Başkanlık Divanı’nın 6 Ocak 2012 tarihli ve 12 sayılı kararı ile yıkılmasına karar verildiği belirtilerek, yerine günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir binanın yapılması için TBMM Başkanı’na yetki verildiği bildirildi.

TÜRK MİMARİSİNE UYGUN
Bu yetki çerçevesinde, Türk mimarisine uygun ve çevresindeki yeşil bitki örtüsünü ve ağaçları koruyacak bir proje hazırlandığına işaret edilerek, hazırlanan proje doğrultusunda, TBMM Başkanlığı Resmi Konutu’nun bulunduğu 5856 adanın, 6 nolu parsel üzerinde plan tadilatlarının yapılabilmesi için 2 Nisan 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na yazı yazıldığı ifade edildi.
Ankara 2 nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından alınan 25 Haziran 2012 gün ve 54 sayılı karar doğrultusunda, Ankara İli, Çankaya İlçesi, 3. Derece Doğal Sit Alanı 1.Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın, Bakanlık makamının 13 Haziran 2012 tarih ve 4071 sayılı Oluru ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca onandığı ve Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartıldığına vurgu yapıldı.
Ayrıca Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 6 Haziran 2012 tarih ve 722 sayılı kararı ile Ankara 2 nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 25 Haziran 2012 gün ve 54 sayılı kararları sonucu mevcut Başkanlık Resmi Konutu binasının yıkılmasının uygun olacağının belirtildiği aktarıldı.
Ankara 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14 Ağustos 2012 tarih ve 25 sayılı kararı ile Ankara İli, Çankaya İlçesi, 3. Derece Doğal Sit Alanı 1. Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma amaçlı Uygulama İmar Planı doğrultusunda resmi kurum alanı olarak ayrılmış bulunan 5856 adanın, 6 nolu parsel üzerinde yapılmak istenilen TBMM Başkanlık Resmi Konutu mimari projelerinin 2863 sayılı yasa açısından uygun olduğunun onaylandığı bildirildi.
TBMM Başkanlığı Resmi Konutu projelerinin uygulanabilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınması için 23 Ağustos 2012 tarihinde Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulduğu belirtilerek, ilgili müdürlüğe bağlı Ankara 2 nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 28 Eylül 2012 gün ve 63 sayılı kararına göre; TBMM Başkanlık Resmi Konutu projelerinin mevcut imar planlarına uygun olduğu, kesilmesi gereken ve zarar görebilecek ağaçların taşınabilecek olanlarının taşınılmasına, taşınamayacak olanların ise kesilmesine, yol ve parka bakan cephelerdeki duvarların üzerlerine görüntü kirliliği yaratmayacak nitelikte bahçe bitkileri ve peyzaj öğelerinin kullanılmasının kararlaştırıldığına işaret edildi.
10 Nisan 2013 tarih ve 117816 sayılı yazı ile Çankaya Belediyesi’ne ruhsat için başvuruda bulunulduğu ve Fore kazık-iksa için yapı ruhsatının 25 Nisan 2013 tarihinde alındığı söylenerek, Fore kazık- iksa işinin tamamlanıp, önümüzdeki günlerde üst yapının yapımına başlanılacağı bildirildi.

YENİ KONUT, YIKILAN ESKİ KONUTUN YERİNE YAPILACAK
Başkanlık Konutu’nun bulunduğu arsada 14 adet çeşitli türde ağacın alandan uzaklaştırılmasının ihtiyaç olduğu ifade edilerek, bu kapsamda ağaçların yaşı ve özellikleri ile taşınması mümkün olan 12 ağacın taşındığı ve diğer 2 ağacın ise kesildiği duyuruldu. Ayrıca korunması gerekli ağaçlardan dolayı mimari projenin akslarında revizyonlar yapıldığı ve yıkım esnasında doğal alanın mümkün olduğunca zedelenmemesine özen gösterildiği kaydedildi. Ayrıca yeni yapılacak olan konutun, yıkılan eski konutun yerine yapılacağı da bildirildi.
İlgili bütün kurumlardan mevzuata uygun olarak gerekli izinlerin alındığına dikkat çekilerek, Resmi Konut yapılacak olan yerin, Seğmenler Parkı sınırları dışında kaldığı ve Seğmenler Parkı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Seğmenler Parkı’nın ve buradaki ağaçların zarar görmesinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldı.
(İHA)