YAZARLAR

Tarih Patinajı

Tarihle ilgili meselelerde her yıl dönümünde daha önce yazılıp çizilmiş, hakkında söz söylenmiş konuları tekrar gündeme getirerek hamaset üretiyoruz.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Tarihçi bir hocam ile çıkacak olan yeni kitabı hakkında tahlilve mütalaa yaparken kitapta yer alacak bazı yazıların daha önce çokkonuşulmuş konular olduğunu söylemesi üzerine “Hocam, meraketmeyin, o konular daha çok konuşulur” dedim.

Bu görüşmenin ertesi günü “Malazgirt Savaşı’nda Kürtaskerlerin savaşıp savaşmadığı” ile ilgili yazılar yazılmayabaşlandı. Oysa ki bu konu neredeyse son on yıldır her 27Ağustos’ta yazılıp çizilen ve tartışılan bir konu.

Biz niçin her yıl aynı konuyu tekrar tartışıyoruzki?

Hamasi dürtüler ile tarihimizde yaşanan övünçkaynaklarımızı magazinsel bir eda ile tartışmak ve polemikoluşturmak yerine tarihi yapan ve yazanların torunları olaraknefeslerimize, kalemlerimize ve eylemlerimize şecaatyüklemeliyiz.

Son zamanlarda Cumhurbaşkanımız önderliğinde yenidengeçmişimizi ve sancılarımızı öğrenmeye namzetdurumdayız.

Lakin yapılan bütün organizasyonları sosyal medya üzerindenmünferit planda mizansen üzerinden hamasetedönüştürüyoruz.

Bilim açısından ise kelamı kaleme dönüştürenler mükerrernefes alışverişlerini yineliyorlar.

Tarihte zuhur etmiş olaylara yabancı olan kişi için hatırlatmayapılarak öğrenme melekelerinin hareketegeçirilmesi neticesinde edinilen bilgiler yenimahiyetindedir. Bu söylediğimiz toplum üzerinde geçerlidir.

Lakin kalem ve ilim sahipleri için yeni bilgi vebelgelerin ortaya konmaması adeta bir kısır döngüye yolaçıyor.

Mesela her 19 Mayıs’ta Atatürk’ün Samsun’a çıkışınıtartışırız. Bir halledemedik gitti şu konuyu. Kendimi bildim bilelibu konu sürekli tartışılır, konuşulur, yazılır çizilir…

Said Nursi ile Abdülhamid Han arasında geçen konu dahakeza aynı minvalde değerlendirilebilecek bir mesele… Aynısöylemlerle aynı şeyler her yıl mutlaka yazılır çizilir, birneticeye de bağlanmaz…

Mevlana konusunda da durum farklı değil. Vefatyıldönümünde veya başka bir gündem vesilesiyle Mevlana ileMoğollar arasındaki ilişki konuşulur durur yıllarca…

Adeta patinaj içindeyiz. Hep aynı yerde dönüpduruyoruz…

Üstelik yüzyıllar önce yaşanmış olayların kahramanlarını vesebeplerini sadece magazinsel bilgi halinde bir yığınadönüştürmemizin bize bir katkısı da olmuyor!

Bu yaşanmış zamanların içtimai, iktisadi, sınai vesiyasi sebep ve sonuçlarını öğrenmiş olmamız neticesindegünümüze de ışık tutacak ve doğruyu savunma ile başlayan süreçbizlere doğruyu da yaşatacaktır.

Olduğumuz yerde sayıyoruz. Bir adım ileri gitmiyoruz. Tıpkıçamura saplanmış bir aracın patinaj yapması gibi biz de hamasethapsinde “Tarih Patinajı”na yakalanmışız…

Bir de bu konularda ilgili ilgisiz herkes bir şeyleryazma, söyleme gereğini hissetmiyor mu o da ayrı birgarabet.

Bu işin ilmini yapmış insanların yazmasını çizmesini anlarım dasırf hamaset yapmak için, bu konuda bir şeyler söylemekiçin uzmanlık alanı olmayan konularda birilerinin bukonuyu gündeme getirmesi içine saplanmış olduğumuz patinajıdaha trajik hale getiriyor.  

Öte yandan biz "Tarih Patinaj"'ı içindedebelenip dururken eloğlu atomu parçalamakla, yeni gezegenlerkeşfetmekle, yeni icatlar yapmakla meşgul.

Yani birileri tarih yaparken biz tarihin hamasetini vepatinajını yapıyoruz.

Oysa her yıl şöyle konuları konuşsak ne güzel olur değil mi:

“Geçtiğimiz yıl yapılan Dünya Bilim Olimpiyatları’ndakazandığımız birincilikten sonra bu yıl da zirveyi kimseyebırakmadık.”

“Geçen yıl Türk bilim adamlarına giden Nobel ödülü bu yıl daekonomik alanda yaptığı çalışmalarla tanınan Türk ekonomisteverildi.”

“Geçen yıl askeri stratejik yeniliklerde öncü olan ülkemizbu yıl da, Alparslan’ın kapısını açtığı Anadolu medeniyetininmerkezinde ceddinin yolundan giden Türk genç komutan sayesindebütün dünyaya tarih dersi vererek bu coğrafyanın tapusunun elimizdeolduğunu kanıtladı.”

Bir an önce içine saplanmış bulunduğumuz bu hamasi TarihPatinajı’ndan kurtulmalı ve yeni şeyler, yeni keşifler,yeni icatlar yapmamız lazım.

Son yıllarda başlatılmış olan silkelenme adımlarını bilinçli birşuur ile zihnimize nakşetmemiz gerekiyor.

Nakşedilen bu öğretilerle birlikte vatanımızın ve bayrağımızınbekası için polemikten, hamasetten ve patinaj yapmaktan uzakdurarak tarihimizi hatırda tutarak yeni tarihler yazmalıyız.

SOSYAL MEDYA TAKİP İÇİN!


Yorumlar3 yorum