YAZARLAR

TAMJA İle Medya Gücü Üzerine

Kısaca her çeşit bilgiyi topluluklara iletmede birincil sorumluluğa sahip görsel ve işitsel araçların tümüne medya denir.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Kısaca her çeşit bilgiyi topluluklara iletmede birincilsorumluluğa sahip görsel ve işitsel araçların tümüne medyadenir.

İcat edildiği günden beri, gündelik hayatta medyanın toplumlarüzerindeki etkisi tartışılmaz.Bilgiden eğitime, eğlencedenreklama, ticaretten pazarlamaya günlük yaşamın olmazsa olmazıhaline gelen medya araçları dijital devrim ile birlikte insanhayatında daha da vazgeçilmez bir rol üstlenmiştir.Sabah kahvaltısı kadar, olup biteni öğrenme adına ona daihtiyaç duyarız.Gece yatmadan, bir bardak su gibi, son birbakarız ona, ne olmuş bitmiş diye…

Yeni konularla yahut olaylarla ilgili insanları bilgilendirip durum ile ilgili fikir beyan etmesi, medyanınen önemli amaçlarının başında gelir. Bu bilgilendirmeyiyaparken, genel olarak medya diye tabir ettiğimiz bu iletişimaraçları kendi bakış açısını da eklemeyi unutmaz. Bunun için deetki  gücü yüksektir.Çünkü olanı, olduğu gibi deaktarabilir, istediği gibi de…

Yeme içme gibi temel ihtiyaçlarımızın hemen ardından belki de ençok ihtiyaç duyduğumuz şey, haber alma ihtiyacımız. Toplumlar,onun sayesinde çatışabildiği gibi, birleşip güçlenebiliyor.Yani ikiucu keskin bıçak.Bir çok insanın düşüncesi medya gücü ileşekillenir.

Medya modern toplumun aynası olarak da kabul ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Manhattan, New York'da TAMJA'nın (TurkishAmerican Media & Journalists Association) düzenlediği birkonferansta katıldığım ve tanışma fırsatına eriştiğim DumlupınarÜniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BaşkanıProf. Dr. Hüsamettin İnaç’ın, ‘’Türk Tipi BaşkanlıkSistemi’’ isimli konuşmasını dinleme fırsatı buldum.

Açılımı Türkçe anlamı ile Türk Amerikan Medya ve GazetecileriDerneği olan  TAMJA’nın bu etkinliği ile Türkiye’de dehala ‘’gizemini koruyan başkanlık sistemi hakkında bilgi sahibiolduk. Yönetim biçimimizin nasıl olması gerektiği konusundakibilgiyi de yine bir Medya derneği aracılığı ile öğrenmemiz de bizeyine Medya’nın toplumları yönlendirmedeki gücünü ortayakoyuyor.

Amerika’da yaşayan Türk toplumunun da en önemli sıkıntılarındanbiri de birbiri ile olan iletişimi. Türk medyasının da oldukçakısıtlı imkanlara sahip olduğu bu ülkede TAMJA gibi bir derneğinönemi bir kez daha ortaya çıkıyor. 

Yine bir gazeteci olan Cahit Oktay’ın kurucu başkanlığınıyaptığı TAMJA hem Türk toplumunun birbirinden haberdarolmasına katkıda bulunuyor hem Türk-Amerikan medya mensuplarınınbirbiri arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendiriyor hemde Anavatan Türkiye ile Amerika’daki Türk vatandaşlarıarasında bir bilgi köprüsü vazifesi görüyor.

Türkiye’de tartışılan başkanlık sisteminin detayları TAMJAsayesinde ilk defa Türk-Amerikan toplumu arasında datartışılmış, merak edilen bazı sorular cevaplanmış oldu. Prof. Dr.Hüsamettin İnaç öncülüğünde üç akademisyen tarafındançalışılan Türk Tipi Başkanlık Sistemi isimli taslakönümüzdeki günlerde Avrupa Birliği Parlementosu’nda datanıtılacak.Bu vesile ile Prof. İnaç’a da bukıymetli çalışmasından dolayı ne kadar teşekkür etsekazdır. 

Konferans sonrası TAMJA Kurucu Başkanı olan Cahit Oktay Bey ilekuruluşu hakkında konuşma fırsatımız oldu. Ayak üstüyaptığımız kısa söyleyişte sorularımı cevaplayan Cahit Bey 15yıldır New York’ta ikamet etmekte.Dolayısı ile Amerika’dakiTürk toplumunun sorunlarına ve eksiklerine en yakınmesafeden tanıklık eden bir isim.

Toplumumuzun en önemli problemi iletişim diyor. TAMJA’nınkurulma fikri de buradan doğuyor.

TAMJA, özetle, Türk Amerikan toplumunun hem kendi içindegüçlendirilmesi ve iletişiminin kuvvetlendirilmesi hem deAmerika’da güçlü bir Türkiye lobisi oluşturulması ve mevcutlobi faaliyetlerinin desteklenmesi adına elzem  görülenbir medya derneği yapılandırma projesi olarak tasarlanmış.

‘’TAMJA’nın görev alanı iki ana gövde üzerine oturmaktadır.Birincisi, Amerika’da Türkiye’nin doğru algılanması, gerektiğizaman Türkiye’deki gelişmelerin objektif biçimde aktarılmasıyolunda hizmet etmektir. İkinci olarak da, bu amaçdoğrultusunda ABD’deki kurulu tüm yapılarla işbirliği içindeolmaktır’’ diyen Oktay, Türk Amerikan medyasının alt yapısorunlarına kalıcı çözümler bulmak için çaba sarfetmeninyanında, Amerikan kanunları çerçevesinde, bir Amerikan kurumuolarak kuruluşu gerçekleşmiş TAMJA’nın, Türkiye’ninuluslararası arenada ve dış politikadaki hedefleri doğrultusundaABD başta olmak üzere tüm dünyaya sesinin duyurulması ve dünyamedyasına bu sesin tarafsız ve doğru bir şekilde aktarılmasıadına da büyük bir görev üstlenebileceğini vurguluyor.

TAMJA’nın bundan sonraki hedefinde Türkiye’de giderek gündemeoturan başkanlık sistemi projesini Amerikan üniversiteleri vedüşünce kuruluşları aracılığı ile Amerikan kamuoyuna aktarılmasınaöncülük etmek. Türk tipi başkanlık sisteminin doğrualgılanması onun doğru ve güçlü bir şekildeanlatılmasına bağlı. Bu anlamda yapılan her türlü girişimsonuna kadar teşekkürü hakediyor. Bu vesile ile son birkez Prof. Hüsamettin İnaç ve TAMJA’ya  teşekkürediyorum…

 Not: TAMJA’nın faaliyetlerini facebook üzerinden ‘’TAMJA’’ismi ile takip edebilirsiniz…

Yorumlar1 yorum