YAZARLAR

S.Kan 1. uluslararası keman yarışmasında neler oldu?!..

Yarışma sırasında, kurallar değişmemeli…

GÜNCEL/TÜRK DİLİ: Başbakan BinaliYıldırım imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 2017 yılı, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde; "DilimizKimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildi. Türkçenindünyanın en zengin dillerinden biri ve milli kimliğin ana unsuruolduğuna değinilen genelgede; "Türkçemizi korumak, yaşatmak,zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak,bugünümüzü ve yarınımızı yeni bir bilinç hamlesiyle inşa etmek hemkamu kurum ve kuruluşlarının hem de bütün toplum kesimlerinin ortakgörevidir." ifadesine yer verildi.

Çok önemli, bizlerde sıklıkla yazıyor, eleştirileryöneltiyoruz…Bakalım, kimler/hangi kuruluşlar yararlı ve kalıcıişler yapacak?.. Kalıcı olmayan, toplumla uyuşmayan  projelereakıtılan paralar boşa gidiyor. Örn: İstanbul 2010 Kültür Başkentiprojeleri…

GÜNCEL/MÜZİK(ve SAHNE SANATLARI)ÜNİVERSİTESİ: Bir önceki yazım çok paylaşıldı. Kimirektörlük  kıstaslarında, kendini gördü, kimi tahminetti…Telefonla tebrik edenler, doğruları yazmışsın diyen sanatçıakademisyenler; “kurumun sağlam ve güvenilir kişilerden kurulmasınıarzu etmede” birleştiler. Herkes birbirini tanıyor, iyi/kötüyapılanlar unutulmuyor… Üniversitenin İstanbul’da kurulmasızaruret..Çünkü; sanatın/kültürün kalbi İstanbul…Burada istenilensanatçının alternatifini rahatça bulabilir, uluslar arası isimlerikadrona alabilirsin. Ankara olursa, bu gibi alternatiflerden yoksunkalınır. Mesele; rektör adaylarının “nerede oturdukları” değil,kurumun “sağlam bir şekilde geleceğe” uzanmasıdır. O nedenle sonzamanlarda kulislere yansıyan  Ankara’da olması  vekapatılan İpek Üniversitesi’nin tahsisi konusunda mutabıkkalamıyoruz…Biz; yeni ve özel kuruluşa,  kurumsal bakmayadevam ediyoruz…

Yarışmalar….

Ülkemizde ulusal/uluslararası müzik/keman yarışmalarıçok az sayıda ve uzun aralıklarla, Türk müziği beste/sesyarışmaları sıklıkla ve genişleyerek (ama jüri aynı kalarak)gerçekleşmektedir. Türk müziği beste yarışmalarını –çok şikayetvardır- sonraya bırakıp, bugün yeni yapılan keman yarışmasınadeğinmek istiyoruz.

Her şeyin ilki zordur ve eleştiriye AÇIKTIR. Bir işenasıl başlanırsa öyle gider…

İlk kez gerçekleştirilen Suna Kan 1. UluslararasıKeman Yarışmasının gerçekleştirilmesi ve özenle/kurallaragöre  yapılması oldukça önemlidir. Yarışma, Ankara DevletKonservatuvarlılar Derneği’nin; TÜRKSOY (Uluslararası Türk KültürTeşkilatı) ana sponsorluğunda yapılmış, 21 yarışmacı katılmış, önelemeyi geçen 14 yarışmacı Ankara’ya çağrılmış. Bu tür yarışmalarınbaşarıyla yürütülmesi ve adil bir biçimde sonuçlandırılması çokönemli. Yarışmalarda, genç sanatçıların haklarının en doğru biçimde korunması ve onların kırılmamaları sağlanmalıdır. Çünkü;sanatın birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği, bu tür yarışmalarlasağlanabilir ve arttırılabilir. Bu yüzden, çok büyük emek, zaman vemaddiyat harcanarak yapılan müzik yarışmalarda şaibeye nedenolabilecek sorulara fırsat verilmemesi gerekir.  Gençlerinşevki kırıldığında, gelecek yok edilir. Yarışmaların kalitesininarttırılması ve sürekliliğinin sağlanması bakımından da, açıklanan yarışma yönergesine tam uyulması şarttır.

Maalesef, 1. Suna Kan Uluslararası Keman Yarışması,ardında şüphe uyandıran ve cevap isteyen çeşitli sorularla bitmiş.Bu soruların tatminkâr cevapları organizasyon yetkilileritarafından mutlaka kamuoyuna açıklanmalı ve 2020’de tekrar yapmayıplanladıkları bu yarışma, sorunsuz yapılmalıdır.Yerin kulağıvardır, unutmayalım!…

1.Uluslararası Suna Kan KemanYarışması üzerine o kadar çok bilgi geldi ki!.. Keman yarışmasınınDevlet Sanatçısı (kendisine sağlıklı yıllar diliyoruz) Suna Kanadıyla yapılması kayda değerdir ama, değerlendirmeler bir çok soruyaratmıştır. Bize gelenleri toparlayarak sunmakistiyorum;

1/CD kayıt elemesinde, neden bazı jüri üyelerine CDkaydı önceden gönderilmedi?

2/ Yarışmanın birincisi belli izlenimi nedenhissedildi?

3/Yarışmanın 1.si seçilen Y. Karataş, Ankara’daolmasına rağmen kura çekimine “uyuya kaldım” diye katılmamış. Oysakendi hocası jüride olmadığı için çıkmak istememiştir.Organizasyon, onu destekleyerek ve kendisine 11 numarayı vererekhocasının olduğu gün yarışmasını sağlanmış ve akıllarda şüphelerinoluşmasına sebebiyet vermiştir.

4/ Y.Karataş; yarışmada birinci seçildiği zaman,neden hiç şaşırmadı? Sevinç belirtisi göstermedi?

5/İlk kez uluslararası düzeyde yapılan yarışmada,organizasyon yönergesine neden -tam olarak- sadık kalınmadı veyarışma süreci boyunca sürekli değişiklikler yapılmasına izinverildi?

6/ 5 kişilik jüri içerisinde Alexander MarkovAnkara’da olduğu halde, neden 1. elemelerde jürilik yapmadı? Oysaresmi görevini yapması ve değerlendirme ölçüt ve kriterlerinindeğişmesine fırsat verilmemesi gerekmez miydi?

7/ 1.aşamada, neden bazı yarışmacıların 1. günde,değil de 2. günde yarışmasına ortam sağlandı?

8/ Yarışmanın tanıtımında, neden 3. seçilenyarışmacının resmi vardı?

9/ V. Varshavskıy, Y.Karataş’ın İstanbulKonservatuvarından keman hocası olduğu halde neden jüri olarakoturdu ve puanlar verdi? 2. aşamanın sonuçları açıklanmadan tümjüri üyeleri salonda olduğu halde neden hızla salondan ayrıldı?

10/ Yarışmada 1. seçilen Y.K’nın Masterclasslardanhocası olan A. Markov neden 2. gün jüri olarak değerlendirmemasasına oturdu? Neden Y.K., o gün çalmakta ısrar etti?

11/ A.Markov’un babası Y.K.nın Amerika’daki kemanhocası olduğu ve Markov ile Y.K.nın yakın hoca-öğrenci ilişkisibilindiği halde, Markov alışılmadık ve etik olmayan bir biçimdeyarışmada jüri üyeliği yaptı ve yarışmacılara puan verdi?

12/ Yarışmada 4 ödül olduğu ve Suna Kan’ın medyayaaçıkladığı gibi, birbirine yakın çok iyi kemancılar 2. aşamadayarıştığı halde, neden sadece 3 kemancı finale kaldı?

13/ 3. aşamada sayısız hatalar yapan 3 kemancıyaneden ilk üç derece layık görüldü? Zorunlu çağdaş eserde vekonçertolarda hatalar yapan bir kemancı neden 1. oldu?Konçertosunun özellikle 3. bölümünde belirgin hataları bulunankemancı hem 3. oldu hem de mansiyon ödülü aldı? Neden?

14/ Yönergeye uymamak yarışmanın geçerliğini bozarmı? Bozar ise yarışmanın iptal edilmesi ve yeniden yapılmasıgerekmez mi?

Son söz: Uluslararası kemanyarışmaları, iyi kemancıların kendilerini gösterme fırsatıbuldukları önemli organizasyonlardır. Kemancılar yıllardırtitizlikle ve büyük emek vererek elde ettikleri seviyelerini böyleyarışmalarda ortaya koyup kendilerini tanıtmayaçalışmaktadırlar.

Uluslararası keman yarışmaları, son 30-40 yıldırülkelerin tanıtımında da -olimpiyatlar kadar- önem kazanmıştır. Buyarışmalarda başarı elde eden keman sanatçıları, dünya arenasındailk kez manşet haber olmaktadırlar.

Lütfen; biraz özen, kurallara bağlılık  veetiklik!... 

DİNDAR VE AHLAKLI OLMAK!..

“Müslümanlıkla ahlak birbirinden hayli ayrıldı.Günümüz insanı ‘dindar ahlaklı olmayabilir’ diye düşünebiliyorartık. Geçenlerde bir hocamız alan araştırması yaptı. Bir soruyacanım çok sıkıldı. Soru şuydu; ‘Dindar olmak ahlaklı olmayıgerektirir mi?’ Cevap verenlerin yüzde 70’i, ‘Hayır, gerektirmez’cevabını verdi... Bu soruya bir Müslüman ülkede ‘Hayır efendim,dindarsa ahlaklıdır’ denilmesi gerekirdi. Oysa günümüz insanı‘Dindar ahlaklı olmayabilir’ diye düşünebiliyor. Oysa Müslüman’ınen temel özelliği güvenilir olmasıdır.”(Eski  İşleri Başkanı Prof. AliBardakoğlu “İlim ve Ahlak Zemininde İslamıAnlamak” konferansından/05.05.2017)

Çok önemli ve çarpıcı bir detay…Sosyologlara önemligörevler düşüyor; Dindarlık ile ahlaklı olmak neden ayrıştı?Doğrusu bu mu? Ne değişti? Neden değişti? Etkenler neler? Toplumundeğer yargıları değişir mi? Bu görüş son yıllarda neden artışgösterdi? v.b. sorular cevaplarını bekliyor…

"Ailede Müslüman kişiliklerin doğru inşa edildiği,her bireyin öz güveninin arttığı, her bir ferdin diğerine sonsuzgüvendiği bir ortam oluşturmalıyız. Aile ile ilgili bütünayetlerin, hadislerin, ahlaki bütün ilkelerin gayesi bu olsa gerek.O ortam oluştukça orada bireyler kendilerini geliştirirler,düşünceleri gelişir, kendilerini özgürce ifade edebilirler. Ahlakolgunlaşır, ilişkiler güzelleşir. Ailedeki ilişkiler, Kur'an'ınifadesiyle bir misaka dayanır. Misak, karşılıklı güvensözleşmesidir. Aile, eşlerin birbirlerine, eşlerin çocuklarına,çocukların annelerine, babalarına sonsuz güvendiği bir ortamdır. Oortamı oluşturmadığımız takdirde kişilikler oluşmaz." (Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, AileHaftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sadakat ve GüvenBağlamında Aile" temalı II. Aile Forumu konuşmasından)

Her iki başkan, doğal olarak ortak noktalardabuluşuyor. Ama, M.Görmez; yıllardır uygulayıcı/karar vericigörevde. Dolayısı ile; “bu konuda şunları yaptık, yapıyoruz”demesi, “oluşturmalıyız….” diyerek topu başkalarına atmaması,söylemlerde bırakmaması lazım. Çünkü, Diyanet’in; alanında çokbüyük yaptırım/uygulama gücü var…Bekliyoruz…

KÖY FESTİVALİ: TEŞEKKÜRLER TARİH KOLEJİ’NE…

“Söylerken hüzünlendiğimiz, hüzünlenirken hiçgörmediğimiz bir köyü hayal ettiren ilkokul şarkılarından sadecebiri. İlkokul denen süreçten geçen herkes söylemiştir bu şarkıyı.İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan Tarih Koleji öğrencileri birilkbahar sabahı heyecanla uyandı.  Kendilerini bekleyenŞile’nin şirin mi şirin Üvezli köyü Yıldız Aytaman İlkokuluöğrencileri ile buluşmak için erkenden yola çıktılar. Pırıl pırılgüneş,  öğrencilere eşlik etti. Yemyeşil tepeler, yol boyuncaöğrencilerin renkli dünyalarında iz bıraktı.  İstanbul’a çokyakın olan Üvezli köyüne yol bitmek bilmiyordu sanki. Vardıklarında yaşayacakları huzur ve dinginliğihissediyorlardı.  Köye ulaştıklarında, ormanın içinde küçükbir köy görmenin mutluluğunu yaşadılar. Tepede, orman manzaralı birokuldu Yıldız Aytaman İlkokulu. Tarih koleji ve Üvezli Köyüöğrencileri okul bahçesinde el ele tutuşarak çocuk şarkılarıeşliğinde kucaklaştılar ve dans ettiler.” 
 

24.İstanbul Türk Müziği Festivali  -Mayıs 2017-devam ediyor.

Festival kapsamında TMDK Sanatçı Öğretim ÜyesiY.Doç.Dr. Göktan AY'a, 14.05.2017 akşamı, Şişli Kent KültürMerkezi'nde, İTÜ TMD Konservatuarı mezunu  sanatçıların konuksolist olarak katıldığı  "Dört Yapraklı Yonca" konserinde,Müzik STK’larınca;  "2017/Türk Müziği'ne Hizmet ve Onur Ödülü"plaketi verildi.

Hafta sonu konserleriyle festival sona erecek...Cumartesi (20 Mayıs 2017) iki konser var: Yeditepe Üniversitesi'nde(Kayışdağ) Tekirdağ B.B. Türk Musıkisi Topluluğu konseri, solist:Gülşah Sönmez ve EKSM Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde Eyüp MusıkiVakfı konseri, solist: Doğan Dikmen. Pazar günü (21 Mayıs 2017) kapanış  konseri Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde;Avcılar belediye Konservatuarı Konseri öğrenci ve öğretmenlerisahne alacak...Bu konserde Handan Toprak Benli'ye "2017/TürkMüziği'ne Hizmet Ödülü" ve Burhan Ayeri'ye "2017/En İyi Türk MüziğiEleştirmeni Ödülü" takdim edilecek. Konserler saat 20.00 debaşlayacak. Sizleri bekliyoruz...Bu sene 3 konser eksiğimiz oldu,malum Ramazan başlıyor..Ramazan ayının ülkemize huzur, bereketgetirmesini diliyor, ülkemizde coşkuyla kutlanacak  19 MayısGençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum

Yorumlar