YAZARLAR

Sivaslılar; kültür/sanat insanı, merhum M.Sarısözen’e sahip çıktı...

THM ile uğraşanlar, M.Sarısözen’i, çok iyi bilmeliler.

İlk Söz:Sivaslılara; kültür/sanat  insanı, merhum M.Sarısözen’e sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz…

Muzaffer Sarısözen hakkında geniş bir çalışma, vefatının 55. yılı anısına,  İstanbul Sivas Konfederasyonu ve Sivas Platformu öncülüğünde, İTÜ TMDK Sanatçı Öğretim Görevlisi Süleyman Şenel tarafından yayınlandı.

Ayrıca;İBB CRR’de ve İTÜ TMDK’da yapılan Muzaffer Sarısözen Sempozyumu’nda da 27  bildiri sunuldu.

S. Şenel’e sorduk; genel  hedef sağlandı mı?

“Çok paydaşlı ve zor bir organizasyondu. Sosyal medya ve kamuoyuna duyurulması konusunda  başarı sağlanamadı. Akademik ve sanat çevresine ise ulaşıldı Sivaslılar; Sarısözen markasının, toplum belleğine ve sanatsal etkinliklerle yerleştirilmesini, pekiştirilmesini hedeflediler. Kalıcı olarak kitapların yayımlanması esas amaçtı. 500 adet basılan, 1064 sf. hacimli bir kitap var ortada. Sanat camiasına ve konuşmacılara verildi. Ülkemizdeki 100’ü aşkın kütüphaneye dağıtılacak.. Önümüzdeki yıllarda, akademisyenler başta olmak üzere, ilgililer, Sarısözen’i bu kitaptan ve bildiriler kitabından  okuyup öğrenecekler.”

Bu kitap; Süleyman Şenel’in  25. eseri olacak. Müzik alanında yayının az, unvanlıların çok olduğu günümüzde bu eserle önemli bir boşluk doldurulmuş oluyor. Elbette; ilgili akademisyenler/araştırmacılar tarafından; okunup, değerlendirilip, derslerde kaynak olarak gösterilirse. Çünkü, bizim alanımızda yaygın olan “ben”lik, diğer akademisyenlerin çalışmalarının görülmesini/paylaşılmasını engelliyor, maalesef gerçek bu!..

Kitap; dört bölümde hazırlanmış;

Birinci Bölümde, M.Sarısözen’in; THM, THO, eleştiri-tanıtım-günlük/ilmi yazıları, festivaller, mülakatlar, araştırmalar, demeçler, türkülerin notaya alınması, ülkeyi dolaşarak derlemeler yapması, yurtdışı seyahatleri v.b. yer almıştır.

İkinci Bölümde, M.Sarısözen’in vefatından sonra yaz(p)ılan; seçme yazılar, değerlendirmeler, radyo programları, makaleler, anılar ve Sarısözen’in Türk Halk Musıkisi Usulleri kitabının basımı hakkında verdiği iki rapor (Necdet Yaşar ve Nida-Neriman Tüfekçi’nin yazdığı) yer almıştır.

Üçüncü Bölümde, M.Sarısözen’in; derlediği, dikte ettiği, el yazısı ile yazdığı, kaynak kişi olduğu –yayımlanmış/yayımlanmamış- seçme  türkü notalarına yer verilmiştir.

Dördüncü Bölümde, M.Sarısözen’in; hayatı ve sanat hayatı ile ilgili yazılar, yazma/basma belgeler, görsellerden meydana getirilen “eklere”  yer verilmiştir.

Yazar, titiz bir çalışma yaparak, özellikle; kısaltmalarla, dipnotlarla ve kaynaklarla, birçok kişiyle görüşerek ve Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi’nde, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Merkez Müdürlüğü’nde çalışarak, değerli TMH uzmanları/hocaları ile görüşerek, özel belgelere yer vererek eseri güçlendirmiş…

Ayrıca, yazarın, Sarısözen’in derlediği ve dikte ettiği  notalarla ve görüşleriyle ilgili tespitleri de dikkate şayandır. Yazar; araştırma yapacak akademisyenler için konu başlıkları da vermiştir. Yine; o zamanki notalama anlayışı ile bugünkü gelişmeyi vurgulamış, kitabı okuyacak gençlere notalama-çalgı-ses-yöresel ağız, kaynak kişi, künye, yöresel dil v.b. konularda eleştiri hakkını da kullanmıştır.

Yurttan Sesler Topluluğu’nu kurmasının, M.Sarısözen’in; bir sanat uygulayıcısı ve teşkilatçı bir lider olduğunun ispatı olarak görülmesi doğrudur. Çünkü, bu topluluk; THM kültür-sanat hayatı içinde önem taşıyan bir dönüşümü sağlamıştır.

Kitabın amacı tek kelimeyle (S.Şenel’den); “Muzaffer Bey’in bir ucundan tuttuğu, büyük kültür-sanat davasının, etrafa saçılan belgelerinin izi” ni ortaya çıkarmaktır.

Kitabın yazarı, Süleyman Şenel’i tebrik ediyoruz. Bu eser; mutlaka kütüphanelerde yer almalı, müzik insanları tarafından okunmalı, dersler çıkarılmalı, örnek alınmalıdır. İnşallah, yakında Nida-Neriman Tüfekçi hocalarımızın kitabını da görmek  nasip olur…

Yozgatlılar ne duruyorsunuz?

Yorumlar