YAZARLAR

Sincar yeni Başika mı olacak Avrupa'nın kırmızı çizgisi

TÜRKİYE son yılların en hassas zamanlarını yaşıyor. Herşeyde ve heryerde geç kalmışlığımızın acılarını yaşayan Türkiye son yüz senesi ile hesaplaşıyor.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

TÜRKİYE son yılların en hassaszamanlarını yaşıyor. Herşeyde ve heryerde geç kalmışlığımızınacılarını yaşayan Türkiye son yüz senesi ilehesaplaşıyor.

Hesaplaşırken de arada ki yüz senelik açığı çok hızlıbir şekilde kapatmaya çalışıyor. Dile kolay koskoca bir yüz senekayıp. Kaybetmişiz.

Güçlü iradeyle yavaş yavaş eski kodlarımıza geridönmeye başladık. Bu dönüşümüzden rahatsız olan içdeki hainler vepatronları tüm kurgularıyla bize savaş açtı.

Adeta müttefiklerinin Türkiye değilde PKK'nınolduğunu söyleyen batılı siyasetçiler var.

Türkiye'ye saldıran küresel organizasyonlar küreselmarkaların içinde işleniyor. Devletimiz  küresel koalisyonuntezahürü olan terör örgütleriyle mücadele ediyor.

Almanya, HDP/PKK'lılar içeri tıkılınca elindenoyuncağı alınmış çocuğa döndü.

Hasta adam AB kendi hastalığını artık saklamıyor.Türk Devletinin aklıyla dalga geçtiğini sanan batıya kanser teşhisikoyan bu millet, batının has adamlarını dağlarda ve şehirlerdeavlayıp içeri attıyor.

Günler sonra darbe girişimini yarım ağızla kınayanbatı, konu Türkiye karşıtı teröristler olunca sözde "kırmızıçizgileri aşılmış" oldu. 

Nefes almadan ard arda anlık açıklamalarda bulunanbatılı siyasetçilerin terör aşkı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Nedenli kendi adamları olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Terörörgütleriyle derin ilişkiler içinde bulunan birçok AB ülkesi,dünyaya terör ihraç etme konusunda diğer güç odaklarıyla yarışhalinde.

ABD ve Avrupa eski alışkanlıklarından vazgeçmekistemiyor. Onların çıkarları adına çalışmadığımızı, onlarıdinlemediğimizi "zihinlerine kazıyoruz." Batı, Türk Devleti'nin2023 vizyonuyla yüzleşmekten çekindiğini artık saklamıyor.

Terörle mücadele konusunda yanımızda durmayıpkarşımızda terör örgütleriyle birlikte saf tutan ve üzerimizdebaskı kuran sözde batılı müttefiklerimiz, bize ait olan herşeyibaltalamak için elinden geleni ardına koymuyor. Bazen kendigüdümündeki uluslararası kredi derecelendirme şirketleriyle, bazende uzaktan yönetilen yeni nesil terör örgütleriyle üzerimizegeliyor.

Almanya'nın başı çektiği tüm Avrupa ülkeleri ve diğerunsurlar şunu çok iyi biliyorki "bugün Türk'leri durduramaz veönlerine setler koyamazsak şayet bu Avrupa dahil olmak üzere diğergüç merkezlerininde sonu olacak."

Dereyi geçerken bir çok at değiştirmek zorunda kalanbatının ve güdümündeki Irak yönetiminin sabit bir planı yok. Nedeniise tüm coğrafyada oyunları bozan askeri bir akıl var.

TSK'nın konuşlandırılacağı yeni alan Sincar mı?

Geçtiğimiz aylarda İran ve ABD'nin etkisiyle IrakParlamentosu’nda bir karar alındı. Alınan kararda, Türkiye'ninsınır ötesi operasyon tezkeresini kabul etmediği ve bunu yedimaddelik bir bildiriye imza atarak, Türkiye’nin Başika’dakivarlığını işgalci güç olarak tanımladı. Bizim için etkili birmahiyeti olmasa da bu tavır, Türkiye-Irak ilişkilerini dolayısıylaTürk Devletinin Irak-Başika’daki askeri mevcudiyetini  tekrargündeme taşıdı.

"Osmanlının rüyasını gören Türkiye'nin Musul hayalineizin vermeyeceğiz" diyen bir yayın her gün Irak resmi televizyonkanalından bant yayını olarak Irak halkına izlettiriliyor. Bu algıoperasyonu ile Türkiye'ye karşı Irak halkının nefretininarttırılması İran'ın Irak Şii yönetimi üzerinden Türkiye'yeoynadığı acem oyunlarından sadece biri.

Geçtiğimiz senelerde DAEŞ ile mücadele konusunda veyalvarırcasına Türkiye'yi Başika'ya davet eden Irak merkeziyönetimi, bugün İran’ın ve ABD'nin siyasi emelleri doğrultusundaBaşika’da ki varlığımızdan rahatsız olduklarını dile getiriyor.

Sincar'a olası bir operasyonun altında Türk'lerinMusul’u kurtarma planının bir kısmı olduğu, PYD'nin Sincar'dançıkarılması ve daha önce DAEŞ'in kullandığı hat olan ve TSKiçinde  yararlı olabilecek Suriye-Irak arasında iki lojistikdestek hattından biri olması Sincar'ı daha önemli bir konum halinegetiriyor.

Yorumlar