YAZARLAR

Şiddet Dili Pekişiyor!

Artık yeni bir dili var dünyanın. Alfabesi insan bedeni olan yeni bir dil. İnsan uzuvlarının parçalanmışlığı üzerinden bizimle diyalog kuran, acıtan, acıtmaktan gurur duyan; acıtarak var olan bir dil.

Elçin Sevgi SUÇİNelcin@internethaber.com

Artık yeni bir dili var dünyanın. Alfabesi insan bedeni olanyeni bir dil. İnsan uzuvlarının parçalanmışlığı üzerinden bizimlediyalog kuran, acıtan, acıtmaktan gurur duyan; acıtarak var olanbir dil.

Varlığını, korkuyla legalleştirmeye çalışan; insanın en temelkaygısı olan “var olma” kaygısı üzerinden otoritesini kurmayaçalışan bir dil.

Kendine özel bir imaj yaratmaya çalışan, imgelerle zihinlerimizegirmeye çalışan bir dil. Siyah bayraklılar, beyaz kefenliler gibimarjinal ve ruhlarda ürperti salmaya çalışan ifadelerle, oluşuylatehdit olma çabasında bir dil.

Korku, en kolay ve en hızlı yerleşen duygudur insan zihninde.Korkuyla, zihne çapalanan olumsuz bilgilerin ve duyguların,bilinçaltından sökülüp atılması oldukça zordur. Bu bilgi veduyguları edinmek an kadar kısa iken; söküp atmak ise uzun yıllarhatta bir ömür alabilir.

Bu dilin adı şiddet. Bu dil şiddet dili. İnsan duyularını vedüşünme yetilerini paralize eden, baştan yeniklik hissi uyandıran;insanın var olmak için mücadele etme duygusunu felç etmeyiamaçlayan bir dil. Bu dili daha da tehlikeli hale getiren, onukullananların kasıtlı kullanımı.

Önce görüntülerle giriyor dünyamıza. Bizi biz yapan,varoluşumuzu beş duyumuzla algılayabildiğimiz beden bütünlüğümüzesaldıran görüntülerle. Sonra kelimelerle pekiştiriyor varlığını.Medya araçları, bilinçli bilinçsiz bu dilin varlığına veyayılmasına hizmet ediyor. Her gün yüzlerce başlık yer alıyorbasında ve televizyonlarda. “Böyle korkunç bir şey görmediniz”,“Başkentte korkunç olay”, “Falanca örgütün son videosu: şok şokşok” vesaire.

Bu dil, yalnızca hedef aldığı ülke ve grupları değil; bu dilbütün dünyayı tehdit ediyor. Bölgemiz,  bu dil tarafındandoğrudan yaralanıyor. Binlerce değil milyonlarca yaralı bırakıyorgeride ve yaralamaya da devam ediyor.

Vücudun bir bölgesindeki bozulma ve çürümenin, vücudun diğerbölümlerini etkilemeyeceğini söylemek ne kadar mantıklı ise;bölgemizde olagelmekte olan bu fiziksel ve ruhsal yaralanmaların,dünyanın geri kalanını etkilemeyeceğini söylemek ve inanmak da okadar mantıklı olabilir!

Bölgemizin ve dünyanın şiddet dilinden korunmasına,kurtarılmasına ve korunamayanların da hızla rehabilite edilmesineşiddetle ihtiyacımız var.

Ve bireyler olarak bizlerin de, yeni bir psikolojik silah olaraknamlusu üzerimize çevrilmiş olan bu dilin varlığının vetehlikelerinin bilincinde olmaya; olabildiğince yakınlarımızıbilinçlendirmeye ve korumaya, korunmaya ihtiyacımız var.

Şiddetsiz bir hafta dileğiyle.

 

Yorumlar