YAZARLAR

Savaşın Maliyeti

Benjamin Franklin’in 1783 yılında Josiah Quincy’e yazdığı mektubun bir bölümünde “İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır” der.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Benjamin Franklin’in 1783 yılında Josiah Quincy’e yazdığımektubun bir bölümünde “İyi bir savaş veya kötü bir barış hiçolmamıştır” der.

Barışı tesis etmenin savaşmaktan daha zor olduğu dünyamızda,özellikle kendi coğrafyamızda hergeçen gün terörün herceşidine şahit olmaktayız. Terörün dini,etnisitesi olmadığı gibiözellikle ülkemizde ve coğrafyamızda yaşanan her türlü terörolaylarıda yüreklerimizi dağlamaktadır.Geçtiğimiz aylarda, refahseviyesi yüksek olan Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan 7ayrı saldırıda 100’den fazla kişinin katledilmesi, insanlığın hiçbir coğrafyada güvenli olmadığını göstermiştir. Ölümlerin hiçdurmadığı Ortadoğu’da, Türkiye’de Ankara, Suruç,

Çınar ve İstanbul’da Sultanahmet saldırıları ve geçtiğimizaylarda Mısır’da düşürülen Rus yolcu uçağıyla birlikte terörsaldırıları ve bundan kaynaklanan kayıplar son zamanlarda hiçolmadığı kadar devletler gündemine yerleşmiş durumdadır.

“Barışın hiçbir maliyeti yoktur ve buna ek olarak tümharcamalarıyla herhangi bir zaferden son derecedaha avantajlıdır” diyen Thomas Paine’in bu sözü günümüzdünyasında yaşanan ve terörizme karşı mücadele konusundayapılan harcama maliyetlerini doğrular mahiyettedir.En sonyayınlanan raporlara göre terörizimle mücadelenin dünyayaekonomik maliyeti özellikle New York’da yaşanan 11 Eylül DünyaTicaret Merkezi saldırısının gerçekleştiği 2001 yılını geridebırakarak günümüzde yapılan harcamaların yıllık 53 milyardolara ulaştığı bildirilmektedir.

Küresel Oyunlar

Gelişmiş devletlerin, siyasileri, kanaat önderleri yadaakademisyenleri kendi ulusal çıkarlarına ters düşecek hamleleryada ülkelerinde ki terör olaylarını teşvik edici olarak hazırlananbildirilere imza atıp suça ve katliamlara ortak olmazlar.Konuülke çıkarları olduğunda ortak payda da buluşur sorunu çözmek içinhertürlü mücadeleyi verirler.

Günümüzün güçlü ve zengin ülkeleri, kendi ulusal çıkarları içinyüz yıllar boyu kendilerine özgü yayılımcı taktiklerleyerkürenin hemen hemen bütün ülkelerini kaba kuvvet yahut ekonomikbaskılarla geri kalmaya mecbur kılmışlar ve bu uluslarınellerindeki değerleri yok edip bilgisiz, eğitimsiz, cahilkalabilmesi için her türlü siyaseti uygulamış ve amaca ulaşmakiçin her türlü araca başvurmuşlardır. En çok işe yarayan buaraçlardan biri de, kendi ülkesine ihanet edebilecek insanlarıtespit edip himayesine alarak güç zehirlenmesineuğratıldıktan sonra zamanı geldiğinde kendi devletine karşısavaşıp ülkesini emperyalist güçlere boyun eğdirtmektir.İsimleri ve tipleri bizler gibi olan, bizler gibidüşünen,bizler gibi inanan,bizler gibi ibadet eden bazı vatanhainlerinin kimi eski bir vaiz, kimi siyasetçi, kimide bazısözde akademisyenler olarak karşımıza çıkmaktadır.Maalesef, konu ülkemiz olunca, ekonomik ve manevi açılardanmillet ve ülke çıkarlarını herşeyin üstünde tutmaalışkanlığı olmayan çukur desteğinde bulunan bazı siyasilerinve sözde aydın olduğu iddia edilen küreselgüçlerin işbirlikçileri vatan haini bazı sözdeakademisyenlerin kendi ülkelerine verdikleri zararı ve buzararları gelecekteki genç nesillerimize miras bırakmalarızaman kaybından başka birşey olmayacaktır.

Devletimizin aklı ve iradesi, milletimizin sağduyusu ilebuluştuğunda ortaya çıkacak sonuçlardan ürken küresel güçlerher türlü oyunu sergilemekten geri kalmazlar. Devletimiz, millettenaldığı destekle birden fazla cephede hem fiziksel hemde siyasiargümanlar ile mücadelesini sürdürebilir kuvvet ve özgüvenesahiptir. Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkladevam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bir taraftan Pkk, Fetö, daeşgibi terör örgütleri ile büyük bir mücadeleyi kararlılık iledevam ettiren devletimiz, diğer taraftan Suriye, Rusya,İran ve Irak ile olan siyasi ve insani anlaşmazlıklaryeterince enerji ve zaman almasına rağmen yatırımlarıdevam ettirmekte ve yeni planları,projeleri hızlı bir sekildeoluşturup hayata geçirmektedir. İşte mazluma umut,zalime korku olan "Yeni Türkiye" budur.

Yorumlar