YAZARLAR

“Sahne Sanatı” alanı, Doç.lik başvurusunda yanlışlar var!..(12)

Ülkemizde “yanlış gerçekler ve uygulamalar” çok fazla!..

THO alanı Doç.lik başvuruları konusunda epey yazı aldık. Araştırdığımızda konunun önemli olduğunu ve eşitsizlik yaratıldığını gördük. Devam ediyoruz…

Tablo 4 - Güzel Sanatlar Temel Alanı

Müzikoloji (Müzik Bilimi)

Aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak adayın en az 100 puan karşılığı etkinlikte bulunması ve en az 90 puan karşılığı çalışmanın doktora/sanatta yeterlik unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilmiş olması gerekir.        

Müzik Teknolojileri

Aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak adayın en az 100 puan karşılığı etkinlikte bulunması ve en az 90 puan karşılığı çalışmanın doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilmiş olması gerekir.( Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.)      

Tablo 4 - Güzel Sanatlar Temel Alanı

3. Sahne Sanatları

Sahne sanatları sanat alanında başvurulan alanla ilgili aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; adayın en az 100 puan karşılığı bilimsel / sanatsal etkinlikte bulunması ve en az 90 puan karşılığı çalışmanın sanatta yeterlik/ doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilmiş olması gerekir. (Klasik Bale- Dans ve Koreografi / Çağdaş dans alanında sanatta yeterlik/ doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilmiş olması gerekir şartı aranmaz.)

a) Tiyatro Kuramı/ Oyun Kuramı ( Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.)

Tablo 4 - Güzel Sanatlar Temel Alanı

c) Yorum - Dramatik Yazarlık ( Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.)

d) Sahne Tasarımı

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş, özgün bir eser hazırlamak, Sahne TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışmaları yapmak, bu çalışmalardan en az dördünün belgelerini hazırlayıp sunmak,        

vi) Seminer / Konferans veya Yürütücüsü olduğu ve sonuçlandırılmış Lisansüstü Tez / Eser metin Danışmanlıkları bulunmak.       

e) Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü

Tablo 4 - Güzel Sanatlar Temel Alanı

vii) Alanında ulusal veya uluslararası yarışma (öğrenci veya profesyonel dans sanatçısı ile katılım) sempozyum, festival, workshop, bienal. gösterim, yaz ve kış seminerleri gibi etkinliklerden ödül almış olmak veya Yürütücüsü olduğu ve sonuçlandırılmış Lisansüstü Tez / Eser metin Danışmanlıkları bulunmak.   

Tablo 4 - Güzel Sanatlar Temel Alanı

g) Dans ve Koreografi/ Çağdaş Dans (Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.). 

iv) Uluslararası organizasyonlarda, en az on Çağdaş Dans ve/veya Modern Dans Tekniği, Koreografi, Dans Kompozisyonu, Repertuvar, Doğaçlama, derslerinde eğitmenlik yapmış olmak ve bunu ilgili kurumlardan alınmış belgelerle belgelemek veya Yürütücüsü olduğu ve sonuçlandırılmış Lisansüstü Tez / Eser metin Danışmanlıkları bulunmak.       

h) Halk Dansları ( Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.)

i) Seçkin kurumlarda solist olarak en az üç eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,

ii) Koreografi alanında bir eser yayımlamak,

iii) Koreografisini yaptığı en az üç eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır),   

iv) Türk Halk Oyunları alanında, festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az üç eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkındaki sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).      

v) Yürütücüsü olduğu ve sonuçlandırılmış Lisansüstü Tez / Eser metin Danışmanlıkları bulunmak.

Sorular:

1/Yorum - Dramatik Yazarlık, Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü, Dans ve Koreografi/ Çağdaş Dans’ta "ve/veya" denilmişken, Halk Dansları alanında, ayrı bir madde açılarak; “V)YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU VE SONUÇLANDIRILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZ / ESER METİN DANIŞMANLIKLARI BULUNMAK.” şartı konulmuştur?

2/ ADAYIN …. EN AZ 90 PUAN KARŞILIĞI ÇALIŞMANIN SANATTA YETERLİK/ DOKTORA UNVANININ ALINMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI GEREKİRken, neden “ÇAĞDAŞ DANS ALANINDA SANATTA YETERLİK/ DOKTORA UNVANININ ALINMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI GEREKİR ŞARTI ARANMAZ.” şartı konulmuştur?

"Şehven" gözden kaçmışssa; derhal düzeltilmeli, mağdur olan akademisyenlere "hakları" geri verilmeldir.

Konservatuar Müdürleri ve THO Bölüm Başkanları, ayrımcılığın  farkında mısınız?

Ülkemizde “yanlış gerçekler ve uygulamalar” çok fazla!..

Gençleri yazık etmeyelim, kaliteden/etiklikten/liyakat'tan ödün vermeyelim, lütfen!...

Yorumlar