YAZARLAR

Rus Büyükelçi ve İran Şahı

1949'daki suikast girişimi Ankara’da yaşanmış olan suikast girişimi ile benzeştiği ihtimalini aklıma getirdi!

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Dün gün içerisinde gördüğüm bir fotoğraf bana bu yazıyıyazdırdı.

Rusya'da üç ülkenin bakanları ortak bir basın açıklamasıyapıyorlar.

Suriye'de artık sivil insanların katliamı ile sonuçlanmayabaşlayan savaşın çözüm toplantısı sonrası yapılan basınaçıklaması!

Ankara'da Rus Büyükelçisi’nin suikasta uğramış olmasından dolayıbütün dikkatler bu toplantıya ve basın açıklamasına yöneldi.

Basın açıklamasında karşılıklı siyasi ve diplomatik atışmalaryaşansa da sağduyu hâkimmiş görüntüsü yansıtılıyor.

Garip olduğunu düşündüğüm için İran Bakanı'nın bedendilini takibe aldım.

Rusya ve Türkiye Bakanları ciddiyet içerisinde bir duruşsergilerken İran Bakanı aksine hareketli bir beden dili, gülümseme,alaycı bakış, yerinde duramamadan ötürü kaynaklanan ileri gerihareketleri ister istemez dikkatimi çekti.

Rusya Bakanı ev sahibi edası ile masanın hâkimiyeti bendedercesine bir duruş sergiliyor.

Çavuşoğlu ise “biz bu zamana kadar kimseye boyun eğmedikbundan sonra da boyun eğmeyeceğiz bu böyle biline” modundavakarlı bir duruş ortaya koymaya çalışıyor.

Ama İran Bakanı ise "Rus Bakanı'nın sözü doğrultusunda hareketeden biriyim dercesine" bir görüntü ile beden dilinikonuşturuyor!

Rusya ve Türkiye Bakanları açıklamalarını ciddiyet ileyapıyorlarken İran Bakanı Rusya Bakanı’ndan gelecek olan bir işaretile kendi durumunu belirliyor sanki!

İranlı Bakan’ın pürmelali bana bu okumayı yansıttı.

Bunun sebebi ne olabilir diye elbette düşündüm.

Suriye’deki Rusya’nın hâkimiyeti ve gücü olabilir diyedüşünmekle birlikte geçmişte Rusya-İran ilişkilerine dair bazıokumalar ve araştırmalar yapmaya çalıştım.

Bu vakıaya benzer bir fotoğrafın geçmişte de yaşandığını gördümsanki.

1949 yılında İran Şahı’na bir törende arabasından inerkensuikast gerçekleştiriliyor.

Komünist parti üyesi biri tarafından gerçekleştirilen busuikastta Şah yaralanıyor.

Suikastçı konuşturulmadan işkence ile öldürülüyor!

Şahın adamlarından Dr. Hegbal suikastın arkasında Rusya’nınolduğuna dair yaptığı açıklamalarıyla Moskova’yı delirtiyor.

Moskova’dan gelen ciddi baskı üzerine Şah geri adım atmakzorunda kalıyor!

İran resmi açıklama yapmak durumunda kalıyor; "Dr. Hegbaltarafından Parlamento’da ve­rilen izahat, Sovyet Rusya'nın TahranEl­çisi tarafından yanlış yorumlanmıştır. Dr. Hegbal, bu beyanattaŞah'a yapılan suikast hakkında parlamento üyelerine sadece izahatvermek istemiştir."

Açıklamanın devamında, İran'ın Rusya ile iyi ilişkiler kurmaarzusunda olduğu da Moskova’ya söyleniyor.

Birçok ülke İran’daki konsolosluklarını geçici olarakkapatıyorlar!

Bu suikast sonrasında yapılmış olan baskının İran’da karşılıkbulmasını Rusya fırsata döndürüyor.

İran’ı nüfuzu altına girmeye zorluyor ve bunu başarıyor.

Bir suikast sonrasında Rusya'nın İran'a yapmış olduğu baskınınneticesini görebiliyoruz.

Okumalarım neticesinde 1949 yılına kadar gitmiş olmam kanaatimcebu fotoğrafta gördüğüm okumanın neticesini verdi gibi.

1949'daki suikast girişimi Ankara’da yaşanmış olansuikast girişimi ile benzeştiği ihtimalini aklımagetirdi!

Tersinden okunması durumunda verdiği mesajlardabenzeşecektir!

1949’daki suikast neticesinde İran Rusya'nın hâkimiyeti altındayaşayan bir ülke haline dönüşüyor!

Ankara’da yaşanılan suikast sonrası hemen bazı ülkelerkonsolosluklarını geçici olarak kapattıklarını açıklıyorlar!

Suriye'de yaşanan katliamın sebeplerini artık hepimizbiliyoruz.

İran'ın birileri eli ile zalimlik yaptığının farkındayız.

Suriye’de toprak bütünlüğünün bölünmemesi için gayret eden tekülke Türkiye.

Mazlumlara kapısını açan tek ülke Türkiye…

Hal böyle olunca Suriye'deki çözüm ancak bu üçlünün arasındaolacak değil mi?

Çözüm toplantısı için bir araya gelecekleri günün bir günöncesinde suikast gerçekleşiyor!

Büyükelçi öldürülüyor ve öldüren kişi sorguya gerekduyulmaksızın hemen öldürülüyor!

1949’da bir olay daha oluyor. Moskova'dan Ankara'ya dönmek üzereolan Türk diplomat Yüzbaşı’nın intihar ettiğini ve hastanedeöldüğünü Rusya Türkiye’ye önemli bilgi olarak bildiriyor!

1949 yılında İran'da gerçekleşen suikastı, TürkBüyükelçiliği’ndeki yüzbaşının esrarengiz ölümü, Suriye'dekikatliam için çözüm maksadı ile bir araya gelen bakanların toplantıöncesi Türkiye'de gerçekleşen suikast ve basın açıklamasındakiokumaya çalıştığım beden dili!

Tabi bunların hepsi uzman olmayan bir göz ile benim kişiselyorumlamalarım. En azından ben bu şekilde okudum gördüklerimi.

Bir de bu açıdan bakmayı öneriyorum ve gerisini sizebırakıyorum.


Yorumlar3 yorum