YAZARLAR

PKK Amerika'da terör örgütü listesinde mi?

Bugün Türkiye'yi yorumlarken, nereden nereye geldiğini iyi analiz edemeyenler, bu noktadan sonra nereye gideceğini de göremezler.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Bugün Türkiye'yi yorumlarken, nerden nereye geldiğini iyi analizedemeyenler, bu noktadan sonra nereye gideceğini de göremezler.

Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Devlet yöneticilerimizülkemiz adına hayati önem taşıyan insiyatifler alıyor.

Dünyanın en zor coğrafyasına yüzlerce yıl hükmetmiş bir milletintorunları olarak, yaşadığımız bu zorlu günlerin de üstesinden gelipülkemizi ve bölgemizi huzura kavuşturacağız. Ona hiç şüphe yok.

15 Temmuz bir milattır. İşgal girişimi sonrası anladığım bir çokolaydan biri, bu millet ve devlet coğrafyamızda ki bütün oyunlaravakıf ve coğrafyamızda ki tüm oyunları bozmaya hevesliolduğudur.

Bölgemizde huzuru ve düzeni tesis edebilecek tek millet tekdevlet Türkiye Cumhuriyetidir. Ülkenin içinde bulunduğu şartlarınağırlığını hiç bir ülke taşıyamaz. Bizim yaşadıklarımızı her hangibir Avrupa ülkesi yaşasa ya bir iç savaş yaşar yada ülkesi bölünür.Kimsenin içinden çıkamayacağı bir süreci tek başımızayaşıyoruz.

Stratejik öneme sahip adımlar atıyoruz. Eskiden güney eyaletimizolan Suriye'de çoğu milli olan silahlarımızla terör temizliğinebaşladık. Cerablus başta olmak üzere Türkiye'ye sınır olannoktaları terörden arındırarak, sahipleri olan Suriye halkınateslim ettik. Burada ki güven ortamının devamlılığı için gerekligörüldüğü kadar operasyonlara devam edeceğiz.

Bir yandan küresel ülkelerin finanse ettiği terör örgütleri ilesıcak temasda bulunurken bir yandan da siyasi zeminde gerekliadımları atıyoruz. Siyaset ve proje üretemeyen batıya, insanlık vesiyaset dersi veriyoruz. Kendini medeni sanan batı, en fazla kendiinsanını ve beslediği terör örgütlerine karşı siyaset yapabilmekte.Küresel güç olarak kabul gören ülkelere karşı siyaset üretebilendirayetli liderimiz ve siyasetçilerimiz var. Bunun yanı sıra terörile mücadelede kendi milli silahlarımız ve o silahlarınyazılımlarını yazan bir akıl var. Montaj sanayi olmaktan çıkanTürkiye 2023 hedefine kitlenmiş vaziyette.

PKK Amerika'da terör örgütü listesinde mi?

İstanbul'da bir kaç sene evvel düzenlenen ve devletin üst düzeybirimlerinin ve millet vekillerinin de hazır bulunduğu seminerdeCİA'nin Ortadoğu uzmanı olan John Patrick, "PKK'nın Amerika'dapolisin listesinde adi suç kapsamında; uyuşturucu madde satıcılığı,kadın ticareti, hırsızlık gibi adi suçlar çerçevesinde takibataltında olduğunu buna karşın FBİ'ın terör ve anti terör bölümününsuç listesinde olmadığını" vurguladı.

PKK'nın Amerika'da ki mal varlıklarının 500 milyon dolarcivarında olduğunu belirten Patrick, "Türkiye Cumhuriyeti'ninyapması gereken hamlenin, PKK'yı FBİ'ın terör listesine sokturarakAmerika'da ki mal varlıklarına yasal olarak el koydurtabileceğidiğer yasal işlemlerin de aradaki anlaşmalar ile daha rahatsağlanabileceği" görüşünü paylaştı.

Patrick, Türkiye'de ki yetkililere, Amerika'da 18 teşkilat olmaküzere Ortadoğuda ve Avrupa'da PKK ile bağlantılı olan toplam 101dernek ve kurumun bulunduğu bir liste verdi.

PKK'nın Ermeni kanadı hiç bir zaman Türkiye'de sağlıklı veistikrarlı bir yönetim istemiyor.

FETÖ ile de bağlantılı olan PKK'nın kürtlük ile alakası yoktur.Örgütün 5 üst yöneticisinin 4'ü kürt değildir. Küresel koalisyonunterör örgütüdür. Marksist, lenist, kominist ideallerle yolaçıkılmış bir yapı. Dış destekli bir mafya örgütüdür. Terörden rantsağlayan, terör üzerinden milyar dolarlar kazanan uluslararasımafyada bu denklemin içinde.

Sonuç;

Devletimiz dört bir koldan bu yapılanmanın sivil ve bürokrasiayağını temizlemeye başladı. En can alıcı nokta ise finanssağlıyıcı kurum ve kişileri pasifize etti ve etmeye devam ediyor.Ülke içinde son demlerini yaşayan PKK, halen Avrupa Birliğiülkelerinin desteğini almakta.

Türkiye'de kürt sorunu yoktur. Türkiye'de dış destekli terörvar. Dış destekli terörün çözümü için uğraşıyoruz. Türkiye'deolmayan bir sorunu bize çözdürmeye çalışıyorlar. Dünyanın başlarınayıkılmasına ramak kaldı.

Yorumlar6 yorum