YAZARLAR

Ortak Paydamız Din Değil, Vatandır!

Elbette homojen toplum yaratmanın imkânsız olduğu husus sadece din değildir. Etnik farklılıklar, dil ve lehçeler de tıpkı soyut kavram olan din gibi homojen yapı içine sığdırılamaz!

AKP Hükümetleri sürecinde yapılan vahim hataların başında, hiç kuşkusuz din ve mezhebe dayalı homojen toplum (tek din, tek mezhep) yaratma gayretleri gelir.

Tüm bu süreçte (2002 - 2016) milli değerleri ayaklar altına alma çabalarını sürdüren ve hatta söyleme dönüştüren AKP hükümetleri, dönemin başbakanı Erdoğan’ın ifadesiyle “dindar ve kindar nesil yetiştirmek” için tüm imkânları seferber etmiştir.

Laiklik saf dışı bırakılmış, işlevsizleştirilmiş hatta “hem laik hem Müslüman olunmaz” denilerek dinsizlik olarak lanse edilmiştir.

Ortak değerlerimiz olan milli bayramlarımızın her defasında çeşitli gerekçeler gösterilerek ertelenmesi ya da iptal edilmesinin altında yatan asıl niyet; din ve mezhebe dayalı homojen toplum yaratma niyetiydi ki izledikleri bu yolda her şeyi mubah gördüler!

Oysa Türkiye dışındaki diğer Müslüman ülkelere baksalar, izledikleri yolun ne derece yıkıcı ve ne derece ayrıştırıcı olduğunu göreceklerdi.

Bakmadılar…

Ya da mezhep eksenli baktıkları için devlet adamı gözüyle görmeleri gereken hatalı tabloyu göremediler!

…ve geldiğimiz nokta ortada.

Ülkenin her yerinde canlı bombalar patlıyor, her gün şehit haberleri geliyor…

Hiç kimse kendini güvende hissetmiyor.

Yargıya, adalete, hukuka olan güven avucumuzun içinden kayıp gidiyor fakat hiçbir şey yapamıyoruz!

Yazıma niçin “Ortak Paydamız Din Değil, Vatandır…” şeklinde bir başlığı uygun gördüğüme gelince;

Soyut kavram olan din konusunda birleşmenin imkânsızlığını en iyi ifade edebileceği için ve ortak paydamızın sadece vatan kavramının olabileceğine dikkat çekmek için o başlığı tercih ettim.

Elbette homojen toplum yaratmanın imkânsız olduğu husus sadece din ile sınırlı değildir.

Etnik farklılıklar, dil ve lehçeler de tıpkı soyut kavram olan din ve mezhep gibi homojen yapı içine sığdırılamaz!

Dolayısıyla tek din, tek mezhep, tek ırk, tek dil, tek lehçe gibi saçma sapan kavramlar üzerinden siyasi çizgi belirlemek ve bu çizgide yol almaya çalışmak beraberinde sadece ayrışmayı, çatışmayı, kan ve gözyaşı getirir ki AKP hükumetlerinin tümü maalesef ülkenin enerjisini bu istikamette harcamış ve harcamaktadır.

Vatan bilinci ise tam aksine, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi ırktan olursa olsun insanları bir araya toplayabilecek tek ortak değerdir ve tüm bu değerlerin birleşimi aynı zamanda milli duygunun oluşumunu, gelişimini de sağlar.

@tmrduran1

Yorumlar 13 yorum