BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65

Öğrenme tarzınızı tespit edin!

Bir önceki yazımda, öğrenme tarzlarından ve öğrenmedeki etkisinden bahsetmiştim. Öncelikle bu yazıya göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.

Aslında bu yazımda etkili ders çalışma ve öğrenme tekniklerini yazacaktım ama, çok sayıda okuyucumuzdan öğrenme tarzını tespit etmekle ilgili istek aldım. Bunun üzerine yazımı bu konuya ayırdım.

Önceki yazımda şunları belirtmiştim:

Beyin dışardan gelen verileri, ya görüntü (resim) olarak, ya ses (kelime) olarak ya da duygu (olay) olarak kaydeder.

İnsanların % 75"inde bu üç sistemden ikisi birlikte bulunur, ancak bir sistemi daha baskın kullanır. Ayrıca yalnızca görsel, yalnızca işitsel ve yalnızca knestetik (dokunsal) sistemi kullanan insanlar da bulunmaktadır.
Örneğin bey görsel işitsel sistemi kullanıyorum. Hayatımın bazı alanlarında görselliğimi bazı alanlarda da işitselliğimi kullanırım ama, görselliğim daha baskındır. Bununla birlikte dokunsallığım da çok azdır. Dokunsallığımı geliştirmeye çalışıyorum.

Eşim dokunsal işitsel özelliğe sahip. Onun da dokunsallığı daha baskındır.

Pekiyi öğrenme tarzımızı nasıl tespit edebiliriz?

Bu konuda sizlere yardımcı olacak bir test bulunmaktadır. Bu testi çözdükten sonra açıklama bölümünü mutlaka okuyun. Testte çıkan sonuçla açıklama bölümündeki bilgiler paralel ise baskın öğrenme sisteminizi tespit etmişiniz demektir.

Bazı insanlarda görsel, işitsel ve dokunsal bölümlerin puanları eşit çıkabilir. Ya da iki sistem eşit çıkabilir. Bu, eşit olan sistemleri de aynı oranda kullandığınızı gösterir.

Ayrıca bu sistemlerden hiçbirin bir diğerinden kalite olarak düşüklüğü ya da yüksekliği gibi bir durum söz konusu değildir. Her bir sistemin kendine göre avantajları ve dezvantajları bulunmaktadır. Bununla birlikte her bir sistemi geliştirmek mümkündür. Bu da başka bir yazının konusu…

Testi nasıl yapmalı?

Sakin bir mekan bulun.

Testi mümkün olduğunca hızlı yapın. Yavaş yaptığınızda gerçekçi olmaz. Çünkü çok düşündüğünüzde zaten cevapları istediğiniz kalitede bulabilirsiniz.
Testi yapmaya başlamadan önce soruları okumayın. Çünkü soruları testi yapmaya başlamadan önce okumuş olursanız zaten cevaplar zihninizde hazır hale gelir. Bu de testin etkinliğini azaltır.

Bütün bölümleri yaptıktan sonra her bir bölümün puanlarını ayrı ayrı toplayın. En yüksek puan sizin baskın öğrenme tarzınızı gösterir.

Örneğin benim görsel puanım 29, işitsel 27, dokunsal 24. Yani görsel - işitsel sistemi kullanıyorum.

Puanlama nasıl yapılmalı?

Toplam üç bölüm bulunmaktadır.
Her bir bölümde 6 soru sorulmaktadır.
Sorular 5 puan üzerinden hesaplanır.

Görsel bölümde zihninizde bir şey görmeniz istenmektedir.

Örneğin en kısa saçlı arkadaşınızı zihninizde görmeniz istenmektedir. En kısa saçlı arkadaşınızı zihninizde ne kadar hızlı, rahat ve net bir şekilde görüyorsanız ona göre puan vermelisiniz. Çok hızlı, rahat ve zorlanmadan görüyorsanız 5 puan verebilirsiniz. Biraz zorlanıyorsanız 4, daha fazla zorlanıyorsanız 3, 2, 1 diye azaltabilirisiniz. Yani, yaptığınız zihinsel faaliyetin hızına ve kalitesine göre puanlama yapmalısınız.

İşitsel bölümde sizden bir ses duymanız istenmektedir.

Örneğin en kısık sesli arkadaşınızın sesini hatırlamanız istenmektedir. Bu sesi ne kadar hızlı ve rahat bir şekilde hatırlıyorsanız ona göre puan vermelisiniz. Çok kolay, rahat ve iyi hatırlıyorsanız 5 puan verebilirsiniz. Biraz zorlanıyorsanız zorlanma durumunuza göre 4,3,2,1 olarak azaltabilirsiniz.

Dokunsal bölümde bir şey hissetmeniz istenmektedir.

Örneğin, elinize bir iğnenin battığını hissetmeniz istenmektedir. Bu duyguyu, kolaylıkla, zorlanmadan hissediyorsanız 5 puan verebilirisiniz. Hissetmekte zorlanıyorsanız, hissetme kalitenize göre puanı azaltabilirsiz.

Puanlama bittikten sonra her bir bölümü ayrı ayrı toplayın.


GÖRSEL

1.Arkadaşlarınızın ya da yakınlarınızın içerisinde en uzun saçlı olan kimdir?
2.Okuldaki öğretmenlerinizden birinin yüzünü hatırlayın.
3.Bir kaplanın üzerindeki çizgileri hayal edin.
4.Yaşadığınız ya da çalıştığınız yerin giriş kapısının rengine bakın.
5.Televizyonda seyretmekten en çok zevk aldığınız kişiyi, başında bir şapkayla düşünün.
6.Evinizdeki en kalın kitabı gözünüzün önüne getirin.

Görsel

1. 1 2 3 4 5
2. 1 2 3 4 5
3. 1 2 3 4 5
4. 1 2 3 4 5
5. 1 2 3 4 5
6. 1 2 3 4 5

toplam görsel puanlar:……..

İŞİTSEL

1.Sevdiğiniz bir müzik parçasını dinleyin
2.Uzaklarda çalan bir çana kulak verin.
3.En kısık sesli arkadaşınız hangisidir?
4.Soğuk bir kış sabahında çalıştırılmak istenen arabanın sesini duyun.
5.Bir çocukluk arkadaşınızın sesini duyun.
6.Kendi sesinizin su altındaki yankısını dinleyin.

İşitsel

1. 1 2 3 4 5
2. 1 2 3 4 5
3. 1 2 3 4 5
4. 1 2 3 4 5
5. 1 2 3 4 5
6. 1 2 3 4 5

toplam işitsel puanlar:……..

DOKUNSAL (Knestetik)

1.Sol elinizin çok soğuk bir suda olduğunu hissedin.
2.İki elinizle bir toplu iğne tutun.
3.Bir kediyi ya da köpeği okşayın
4.Elinize bir çift ıslak eldiven giyin
5.Bir buçuk metre yüksekliğinde bir duvarın üzerinden atladığınızı hayal edin.
6.Yokuş aşağı bir tekerlek yuvarlayın.


Dokunsal

1. 1 2 3 4 5
2. 1 2 3 4 5
3. 1 2 3 4 5
4. 1 2 3 4 5
5. 1 2 3 4 5
6. 1 2 3 4 5

toplam dokunsal puanlar:……..

Görseller hangi özelliklere sahipler:

Düzenli ve bakımlıdırlar.
Resimleri daha iyi hatırlarlar.
Gürültü dikkatlerini işitseller kadar fazla dağıtmaz.
Çoğunlukla sözel bilgileri pek hatırlayamazlar.
Görünüm onlar için önemlidir.
Göz hareketleri yukardadır.
Görsel kelimeler kullanırlar.
Hızlı konuşurlar.
Görüntülerle düşünürler.
İnsanları yüzlerinden hatırlarlar.
Konuşurken göz teması kurarlar.
Gelecekte yaşarlar.
Otururken öne doğru eğilirler.
Sinema, tv gibi görsel etkinlikleri severler.
Bir şey anlatırken şemalar ve şekiller çizerler.
Olayları bir bütün olarak görürler.
Genele odaklıdırlar.
Hızlı karar alırlar.
Fikir yürütmeyi severler ama iş yapmayı pek sevmezler.
Öğrenirken resimleri ve şemaları daha iyi kaydeder ve kolay hatırlarlar.
Öğrenmede odaklanma zorluğu çekerler.
Çalışmaya başlamadan önce masanın ve etrafın düzenine dikkat ederler.
Genele odaklı oldukları için detayları kaçırırlar.
Hızlı çalıştıkları için çoğunlukla "erken anlama" sorunu yaşarlar.
Çalışırken önemli yerlerin altını çizerek çalışırlar.
Bazen hızlı hızlı notlar alırlar.
Ders çalışırken bir an önce bitirmek isterler.
Telaşlı, aceleci bir yapıları vardır.
Resim hafızasına sahiptirler.

İşitseller hangi özelliklere sahiptirler:

Uzun sohbetleri ve müzik dinlemeyi severler.
İsimleri daha iyi hatırlarlar.
Hafızaları iyidir.
Detaycıdırlar.
Mantıkçıdırlar.
Kelimelere önem verirler.
Geçmişte yaşarlar, bol bol anı anlatırlar.
Duygularını ses tonları ile belli ederler.
Devamlı detaya karşı iç diyalogları vardır.
İşlerini telefonda halletmeyi yeğlerler.
Tipik olarak kendi kendilerine konuşur ve gürültüden çok rahatsız olurlar. (Hatta bazıları kendi kendilerine konuşurken dudaklarını kıpırdatır).
Sizin konuşmanızdan sonra söylediklerinizi kolaylıkla tekrar edebilirler.
Ders çalışırken içlerinden veya dışlarından tekrar etmek isterler.
Çalıştıklarını birilerine anlatmayı isterler.
"Geç anlama" sorunu yaşarlar.
Çalışırken detaya odaklı oldukları için hep bir şeyler kaçırdıklarını düşünürler.
İlişkilendirerek öğrenirler. Bu nedenle çalışırken hep geri dönüşler yaparlar.
Dinleyerek öğrenirler.
Bir bilgiyi belli bir sıra ile, adım adım öğrenirler.
Öğrendikleri bilginin hep mantığını, prensiplerini ve mekanizmasını öğrenmek isterler.
Ses ve kelime hafızasına sahiptirler.

Dokunsallar hangi özelliklere sahiptirler:

Yavaş ve az konuşurlar.
Duygusaldırlar.
Şimdide yaşarlar.
Diyafram nefesi alırlar.
Duygusal yönden iyi durumdaysalar, çok iyi odaklanırlar.
Hayır diyemezler.
Empatiktirler.
Zamanı organize etmekte zorlanırlar.
Duygularını çabuk belli ederler.
Tokalaşmayı, omza dokunmayı, sarılmayı çok severler.
Olayları ve duyguları iyi hatırlarlar.
Fiziksel tepkilere ve dokunmalara tepki verirler.
Başkalarına görsel insanlardan daha fazla yakın otururlar.
Bir şeyi uygulayarak, işin içerisine girerek öğrenir ve hatırlarlar.
Yazarak, özet çıkararak öğrenmeyi tercih ederler. Bu nedenle yavaş fakat iyi öğrenirler.
Kas hafızasına sahiptirler