YAZARLAR

“Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu” devam ediyor…

Sempozyumlar bildirilerin tartışıldığı yerlerdir.

“25.İstanbul Türk MüziğiFestivali”  programı içinde, geleneksel olarak, her yıl farklıkonularda yapılan sempozyum “Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu” başlığı ile, “Eğitim, Kurumlar,  KültürPolitikaları, Yayıncılık, Terminoloji" alt başlıklarında yapılıyor,bugün ikinci ve üçüncü günde sunulacak bildirileri yayımlıyoruz. 3gün sürecek sempozyumu izlemek serbest olup, müzik bilim insanlarını İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri Konferans Salonu’nabekliyoruz…

10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

  3. Oturum  Başkanları:Prof.Dr. Turan SAĞER -  Doç. Dr.Habibe MAMMADOVA

10.00 Dr. Öğr.Üyesi  Recep USLU(Çağrılı Bildiri), Türkiye'de Müzikbilimi Eğilimleri,İstanbul

Medeniyet Üniversitesi Sanat TasarımMimarlık Fakültesi, Türk Musıkisi Bölümü/İstanbul 

10.20 İlhami GÖKÇEN,  EvliyaÇelebi Seyahatnamesi’nde Musiki, Toronto / Kanada

10.40 Prof.Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI,1000 Yıllık Bir Geleneğin Bugünkü Tecelliyatı: Türk Makam MüziğiEğitim Sistemi Üzerine, İTÜ T.M.D.Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü/ İstanbul

11.00 Dr. Öğr.Üyesi  SıtkıAKARSU, Cumhuriyet Sonrası Müzik Eğitimi Terminolojisi Üzerine Birİnceleme, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve TasarımFak.Müzik Bilimleri Bölümü / Kastamonu  

11.20  Doç. Dr. Yalçın ABDULLA,Doğu ve Batı Kültüründe  Sufilik Geleneklerinin Tecellisi,Ü.Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi /Azerbaycan                   

11.40 Öğr.Gör.Özgün COŞKUNER-Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN; Müzik Eğitiminde Önemli BirStratejist:

Sanatçı-Eğitimci MithatFenmen,  Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet KonservatuvarıMüzik Bölümü / Afyon

12.00 Dr. Öğr.Üyesi Seher TETİK,Temel Antropoloji Kuramları Işığında Müziğin Aktarımına İlişkinTemel Yaklaşımlar, Gazi Üniversitesi Türk Müziği DevletKonservatuvarı / Ankara

ARA (12.30-13.10) 

4. Oturum  Başkanları: Prof.Dr.Nilgün DOĞRUSÖZ -  Doç.Dr. Nermin QARALOVA

13.20 Öğr.Gör. Dr.Şefika TOPALAK,Piyano Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerinİncelenmesi, KTÜ  Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel SanatlarEğitimi Bölümü Müzik Öğr. ABD / Trabzon

13.40  Dr. Yusuf BENLİ, SanatınKurumsallaşmasında ve Akademileşmesinde Siyasetin Rolü, AvcılarBelediyesi Kültür/Sanat Birimi / İstanbul

14.00 Dr. Öğr.Üyesi Cenk CELASİN,Türkiye’de Üniversitelerin Müzik Alanı Mezunlarının İstihdamınaYönelik Önemli Bir Alternatif: Müzik Pazarlama Sektörü, SüleymanDemirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü /Isparta

14.20 Dr. Ayhan SARI, "Toplumİhtiyacına Cevap Veren Müzik Okulları ve Güncellenen MüzikMeslekleri…", Müzikolog, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbulDevlet Türk Müziği Topluluğu / İstanbul

 

ARA

5. Oturum  Başkanları: Prof.Cihangir TERZİ -  Doç. Dr. Yalçın ABDULLA

15.40 Öğrt. Esin TAŞ, OsmanlıMusıkisi’nin Taşra Örgütlenmesi İçin Bir Örnek: Amasya MusıkiCemiyeti, (1901 / 1930) Şehit Ferhat  Ünelli  Bilim veSanat Merkezi / Amasya 

16.00 Doç.Dr. Zeynep GÜVEN,Türkiye’de Dinlerkitlenin Müzik Türlerini SınıflandırmaStratejileri Üzerine Sosyolojik   Bir İnceleme, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü /İstanbul

16.20 Alper SemihSARI-Prof.Dr.Mustafa USLU, Sokak Müziği Kavramına Genel Bir Bakış, M.Ü.Atatürk Eğitim Fak. GSE Bölümü Müzik Eğitimi ABD /İstanbul

16.40 Dr. Halil ALTINKÖPRÜ,“Belediye Koroları’nın Durumu, Toplum Kültürel Hayatına Etkileri,Bayraklı-Tire Belediye Koroları Örneklemi, Ege ÜniversitesiD.T.M.Konservatuvarı / İzmir

17.00 Doç.Dr. Nermin QARALOVA,Muzikde Eleştiri Fənninin Tədrisine Dair, Azərbaycan DövlətMədəniyyət və İncəsənət Universiteti/Bakü /Azerbaycan 

11  MAYIS 2018, CUMA

6.Oturum  Başkanları: Doç.Dr. Murat Salim TOKAÇ - Doç.Dr. Züleyha ABDULLA

10.00 Prof. Dr. M. Hakan CEVHER(Çağrılı Bildiri), Devlet Konservatuarlarının Yeniden YapılanmaGereksinimini Doğuran Sorunlar ve Çözüm Önerileri, EgeÜniversitesi, Devlet Türk Müziği Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü / İzmir  

10.20 Dr. Öğr.Üyesi Güldeniz EKMEN,Türk Musıkisi Eğitiminde Estetik ve Mistik Yaklaşımların Önemi,Haliç Üniversitesi Konservatuvarı / İstanbul

10.40 Dr. Öğr.Üyesi Göktan AY,Yeni  Müzik Müfredatı’nda (2017) Yapılan  Değişiklikler,Görüşler ve Değerlendirmeler,  İTÜ T.M.D Konservatuarı MüzikTeorisi Bölümü / İstanbul

11.00 Neyzen, Doç.Dr. SüleymanERGUNER, Ney ve Girift Üzerinde Karşılaştırma, İTÜ T.M.D.Konservatuarı Çalgı Bölümü /İstanbul

11.20 Doç.Dr. Züleyha ABDULLA,Azerbaycan’da Kültür Politikasının Müziğin Gelişimine Etkisi,Ü.Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi / Azerbaycan

11.40 Öğrt. Ezgi DEMİRKAYA, Bilim veSanat Merkezlerindeki Müzik Eğitimine Yönelik Görüşler, NecmettinErbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi ABD/ Konya

Genel Değerlendirme

   Dr.Öğr.Üyesi Göktan AY -  Prof. Adnan KOÇ - Doç.Dr. Murat SalimTOKAÇ

Yorumlar