YAZARLAR

Müzik STK’ları’na/ Türk Müziği Toplulukları’na çağrımız var…

Türk Müziği,önce; alaturka davranışlardan kurtarılmalıdır.

GÜNCEL/AKADEMİK: SanayininGeliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun veKHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Kanunla, akademisyen milletvekillerinin, milletvekilliğinin sonaermesinin ardından üniversitelerde görev yapmaları halinde özlükhaklarına ilişkin düzenleme de yapıldı. Yaş haddini dolduracaklarıtarihten önce başvurmuş olup sözleşme tarihi itibarıyla öğretimüyesi kadrolarında bulunanlardan yükseköğretim kurumlarıncabelirlenen bölüm ve programlarda görevlerinde kalmalarında faydagörülenler, yükseköğretim kurumunun teklifi ve YÖK'ün onayı ileemeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren 75 yaşınıgeçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadarbirer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek.Sigortalık veya iştirakçilik ilişkisi önceki kadro unvanları esasalınmak suretiyle devam edecek. İlke Eğitim ve Sağlık VakfıncaNevşehir'de Kapadokya Üniversitesi, Ortadoğu Sanayi ve TicaretMerkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Danışma VakfıncaAnkara'da Ostim Teknik Üniversitesi ile Ankara GüzelSanatlar Üniversitesi kurulacak. (Basından/19.06.2017)Böylece aylardır süren Müzik Üniversitesi;İstanbul Mimar SinanÜn.Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne paralel olarak kanunlaşmışoldu.Hayırlı olmasını diliyoruz.

KURUMU: ANKARA GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİTEŞKİLATI: MERKEZ
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
UNVANI DERECESİ ı SAYILI 11 SAYILI
Profesör 1 25,Doçent 110,Doçent 2 10,Doçent 3 15,Yardımcı Doçent 110,Yardımcı Doçent 2 10,Yardımcı Doçent 3 10,Yardımcı Doçent 410,Yardımcı Doçent 5 10,Öğretim Görevlisi 1 15,ÖğretimGörevlisi 2 15,Öğretim Görevlisi 315,Öğretim Görevlisi 420,Öğretim Görevlisi 520,Öğretim Görevlisi 620,Okutman 1 5,Okutman 2 3,Okutman 33,Okutman 4 3,Okutman 5 4,Okutman 64,Okutman 7 5,Araştırma Görevlisi 4 15,AraştırmaGörevlisi 5 20,Araştırma Görevlisi 620,Araştırma Görevlisi 720,Uzman 1 1,Uzman2 1,Uzman 3 1,Uzman4 2,Uzman 5 2,Uzman6 2,Çevirici 1 1,Çevirici 2 1,Eğitim ÖğretimPlanlamacısı 1 1,Eğitim ÖğretimPlanlamacısı 2 1
TOPLAM 330

GÜNCEL/MEB DERSSAATLERİ:MEB bünyesinde, aylardıryapılan çalışmalar sonuca erdi…Milli Eğitim Bakanlığı Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığı, liselerde, haftalık ders saatlerinidüzenleyen kararı yürürlüğe konuldu…

Haziran 2017 Tebliğler Dergisinde yayımlanan karara göre;

Biyoloji dersi: haftada 3 saat olan sınıflarda, 2saate düşürüldü
Felsefe dersi: sadece 10 sınıfta zorunlu iken, 10 ve 11. Sınıftazorunlu oldu.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri: haftada 1 saat iken,  2saate çıkarıldı.
Görsel Sanatlar/Müzik Dersi: haftada 1 saat iken, 2 saateçıkarıldı.

Güzel Sanatlar Liselerindeki batı/Avrupa müziğiağırlığı giderilerek, milli müziklere (sanat müziği, halk müziği,halk oyunları müzikleri, THM ve TSM koro çalışmaları)  gerekenağırlık verildi.

Çalgılarda hem Türk sanat, hem Türk halk, hem deAvrupa çalgılarına yer verildi.
Yeni seçmeli dersler eklendi.

Ayrıntıları,  MEB Tebliğler Dergisi, Haziran2017, Cilt:80, Sayı 2717’den PDF olarak indirebilir,inceleyebilirsiniz…

Olumlu bulduğumuz bu tasarıya emeği geçen; MEB İlgilibirimlerine-yöneticilerine,MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr.CemGencoğlu’na, kurullarda görev alan akademisyen arkadaşlarımızateşekkür ederiz…

GÜNCEL/DİNİ KİTAPLAR:
“Türkiye’de en çok satan dini kitaplar üzerinde bir çalışma yapalımdedik. Çok acı bir sonuç ortaya çıktı. Türkiye’de en çok satan 20dini kitabın 20’si de sorunlu kitaplardır. İsim vermeyeyim, 20’side din konusunda zihinleri iyice alıp bir taraflara doğru savurankitaplardır ve vahim bir durumdur...” (Prof. AliBardakoğlu) 

24.İstanbul Türk MüziğiFestivalinin Ardından...

Değerli okurlar, ülkemizin tek ve özgün 24. İstanbulTürk Müziği Festival’i sona erdi. Sonuç raporunu yayınlamıştım.Gelen seyircilerin, festivalde uygulanan kurallardan çok memnunolduğu, konserden çıkarken mutlu olduklarını gözlemek bizleri mutluetti. Çünkü; kuralsız, başkana ve şefe bağlı, başı-sonu belliolmayan, konser/etkinlik olmaz. Olsa da bir sonrakine seyircibulunamaz…

Bu konuda M.Murat Oto’nun güzel bir yazısı var.

Bu kuralların diğer koro/topluluklarda uygulanmasınıdiliyoruz. Çünkü; kişileri değil, müziği ön plana çıkaracakuygulamalarla, alaturka davranışlardan kaçarak;güçlü/beğenilir/kaliteli bir  sunum yapmaya çalışıyoruz... Onedenle, bugüne kadar  İstanbul Türk MüziğiGünleri’ne/Festivali’ne katılan tüm dernek/vakıflara teşekkürü borçbiliyoruz.

Nedir bu ortak kararlar;

Önce;  festival kitapçığı dahil  bütünbaskılar,  afiş, program, davetiye v.b. düzenliolacaktır...

Programda; koro-yönetenin kısa özgeçmişi, sazlarınisimleri, koro üyelerinin adları-meslekleri,şarkıların/türkülerin  ilk 4’lüğü yazılı olacaktır.

Birinci bölüm;koro-solo 13-14 eser olacaktır. İkincibölüm; konuk sanatçı 5-7 eser, koro-konuk sanatçı 1-2 eserolacaktır.

Konser öncesi:

Provalar 17.00 de, başlayacaktır. (Konserden10-15  gün önce salon yetkililerine istenen bilgiler verilmişolacak) Kapılar, konser  başlama saatinden 30’ önce açılmışolacaktır.

Dernek/vakıf/topluluk  yöneticileri mutlakakarşılamada bulunacaktır.

Protokol  görevlileri konuya hakim olacak.Davetiye gönderilen, ancak geri dönüş yapmayan hiçbir protokole yerayrılmayacak. Önde-ortada 6 kişilik yer ilçe belediye başkanlarınaayrılacaktır.

Arada, salonda bulunan; protokol/bestekar/yazarv.b.  isimleri sunucuya verilerek, ikinci bölüm başındaisimleri okunarak hoş geldiniz denilecektir.

Çiçek gönderenlerin isimleri de burada okunupteşekkür edilecektir.

Program:

Konser başlama saati  aksamayacak) 19.30 veya 20.00,İstanbul Tanıtım Filmi (30 sn.) verilecek.

stanbul belgeseli……

Sunucu, “Sizleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’ncahazırlanan ve festivalimizin de jeneriği olan filmle selamlamakistedik.”,  hoş geldiniz v.b.….

Sunucu; sazların tanıtımı, koro/topluluk /yönetenhakkında bilgi verilmeyecektir. (Programda basılı olacağı için)

Koro ve sazlar sahneye alınacaktır…

Vakıf, Dernek Başkanı, açış konuşmasını  (açılışdenmeyecek) yapmak üzere sahneye davet edilecektir.

Açış konuşmaları kısa, az ve öz olacaktır.Unutmayınız ki, bu konserler; artık derneğinizin/vakfınızın değil,paylaşım içinde olduğunuz, ülkemizin ilk ve tek Türk Müziğifestivali olan İstanbul Türk Müziği Festivali’nin  birkonseridir. Konuk sanatçınıza da bu bilgiyi veriniz.

Sunucu, koro ve saz sanatçılarımız yerlerini alırken,24 yılda festivalde kimler gelmiş, kimler geçmiş birlikte izleyelimv.b. (3 dk.) (Barkovizyon öndeyse bu şekilde, arkada ise filminsonuna doğru yer alınacak) diyecektir.

Değerli misafirlerimiz; şimdi koroyu/topluluğuyönetmek üzere, ………sahneye davet ediyorum.(Bir kamu/özel kurumdaresmi görevi varsa o mutlaka söylenecektir.)

Sunucu, sunuşunu yaptıktan sonra, sahne arkasında yada koronun yanında yer alacaktır.

Sunucu solistleri doğal bir halde/abartmadançağıracak. “Alkışlarınızla….” kelimesini (solistleri çağırırken de)konserlerde  kullanmayacaktır.

Ara, kesinlikle 15  dk.’ geçmeyecektir..

Koro şefi:

Koroyu yöneten anons edilince, sazlar ayağakalkmayacak, şef ortaya geldiğinde bir el işaretıyle sazları ayağakaldıracak ve birlikte seyircileri selamlayacaktır. (Lütfen sazlarasöyleyiniz…)

Konserde yöneten, her eserden sonra selam vermeyecek,1 koro+ solo=selam veya  2 koro+ solo=selam prensibineuyulacaktır. Anonslar da buna göre yapılacaktır.

Solistler:

Nota sehpalarının solistlerin yüzünü kapamaması içinayarlama yapılacaktır.(Bel hizası)

Yöneten, kesinlikle solistin mikrofonu ileilgilenmeyecektir.

Provada solistlere mikrofonu nasıl  -boyunagöre-  ayarlayacakları  gösterilecektir.

Solistler gelirken selam vermeyecek, eser bitimindeselam  verecektir.

Açış yapan saz sanatçısı, eser bitimindealkışlatılacaktır.

Konuk sanatçı:

Konuk sanatçı, eser sunumlarını kendisiyapacaktır…

Eserler hakkında kısa bilgi verebilecektir.

Bilinen eserlerde, seyirciler katılımaçağrılabilecektir.

İkinci bölüm sonunda doğru, konuk sanatçı ileanlaşarak, koro sahneye çağrılacaktır..

Son eserden (bis) önce Müzdak /Vakıf/Dernek/ToplulukBaşkanı, ya da görevlendirilen temsilci (sizlere bildirilecektir),protokol sahneye çağrılacak. Plaket ve çiçek dağıtımı yapılacakve  hep birlikte koro içine girilerek son eser birlikteseslendirilecektir.

Konser sonuna doğru:

Plaket ve çiçek töreninde karmaşa olmaması için, bubölümde iki kişi görevlendirilecektir.

Geliş gidişler hızlı ve seri olacaktır.

Konser öncesi  sahne:

Sponsorlarınızın her türlü tanıtımları fuayedeyapılabilecektir.

Sponsorların kırlangıçları sahnede kenarlardaolabilecektir.

Sponsorlara, festival plaketi dışında plaketverilmeyecek, böyle durumlarda  Müzdak’a  bilgiverilecektir.

Konserlerde,  kesinlikle siyasi birsöylem  kullanılmayacaktır.

Festivalin, her yıl “bir mesajı” vardır… Mesela 2017yılı, sosyal gündemi; “Toplum barışı  için; sanat”  olacaktır. O nedenle konserin içerisinde, şiirlerde,konuşmalarda  şu  metin v.b. dile getirilecektir.

Sanat, en genel anlamıyla;yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarihboyunca “neyin sanat” olarak adlandırılacağına dair fikirlersürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde yeni tanımlaryaratılmıştır. Akademik çevrelerde; “sanatın ne şekildetanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı” hararetlibir tartışma konusudur. Elbette, sanat sözcüğü genelde “görselsanatlar anlamında” kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batıkültürünün etkisiyle,  halk arasında  daha geniş anlamdakullanılır.. Güzel sanatlar, güzellik ve zevkleilgilenen sanatlar için kullanılır. Buradaki"güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetiklebağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilenve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern veçağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından,buna alternatif olarak görsel sanatlar tabirikullanılmaktadır. Güzel sanatlar denilinceaklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana kendiniifade ettiği; edebiyat, resim, heykel, mimarlık, müzik, tiyatro, dans (oyun) gelmektedir. Her meslek sahibinin sanatve sporla ilgilenmesini ve sosyalleşmede daha iyi bir konumagelmesini, üretimin/paylaşımın  artmasını  arzuetmekteyiz. Biz MÜZDAK üyeleri olarak “Toplum barışı  için;sanat” demeyi bir görev sayıyoruz…

Şimdi, söyler misiniz, bunları yapmak/uygulamak çokmu zor?

SONUÇ:

Müzik artık, üniversitelerde akademik olarakaraştırılıyor, doğrular bulunuyor. Biz anlamayız, bildiğimiziokuruz demek alaturka bir düşüncedir.

Biz, katılan topluluklarla bunu uyguluyoruz, genelanlayışta birleşsek, alaturka davranışlardan kurtulsak iyi olmazmı?

Unutmayalım; alaturka müzik yoktur, alaturka* yaşamtarzı/davranışları vardır…

Dolayısıyla; Türk Müziği, alaturka bir müzikdeğildir…

Büyük Yunus’un dediği gibi; “Gelin bir olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz”, amaTürk müziği, ilelebet  Cumhuriyet’le birlikte  yaşayacakve gelişecektir…

*Alafranga; İtalyanca olup, “Frenk tarzında, Avrupa usulünde”demektir. Alaturka; İtalyanca olup, Türk tarzında/Türk usulünde  demektir. Hal, kıyafet, düşünce,uygulama ve davranışbakımından “şarklı” mânasına da gelir.

Yorumlar