YAZARLAR

Muharrem İnce; Türkiye’nin başı belada!

Türkiye’nin başını belaya sokan bir iktidar vardır ve Türkiye’nin başı beladadır, ekonomi de beladadır, çocuklarımızın geleceği karanlıktır, ülkemizin geleceği karanlıktır.

Türkiye’deki siyasi partilerinAvrupa’daki teşkilatlarının başarısızlıkları ve teşkilat içikavgaları/çatışmaları başka bir yazı konusu, siyasi partiyandaşlarını bilgilendirmek amacıyla Avrupa’ya gelen CHPMilletvekillerinin tutumu da bu yazının konusu olsun.

Dün,İsviçre’nin Winterthur şehrinde’Türkiye nereye gidiyor’ başlıklı panele katılan CHP YalovaMilletvekili Muharrem İnce’nin konuşmasından panel konusuyla ilgilitek notum,Türkiye’nin başının belada olduğu, çocukların vegençlerin geleceklerinin karanlık olduğu, dolayısıyla Türkiye’ningeleceğinin karanlık olduğudur. 

Tabi ki bu tespitleri yapmak içinbir CHP Milletvekili olmak gerekmediğini hepimiz biliyoruz.Ülkemizin geleceğinin çokta parlak olmadığını, kadın katliamları vekadına her türlü taciz ve tecavüz olaylarının son 10 senede yüzde1400 artması bizlere gelecek hakkında büyük tüyolar veriyordiyebiliriz.

Türkiye’den Avrupa’ya konuşmacıolarak gelen özellikle CHP Milletvekillerinin şunu anlamasıgerekiyor; Avrupa’da yaşayan ve CHP’ye gönül verenler, iktidardakipartinin ve yandaşlarının gündem oluşturan tüm söylemleriniyakından takip ediyor ve bunların ne anlama geldiğini biliyorlar.Dolayısıyla gündemi oyalayan bu söylemlere kimsenin aldırış ettiğiyok.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesiİsviçre’ye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın MilletvekiliBülent Tezcan’da, Muharrem İnce gibi panel boyunca iktidarıngündemi oyalayan söylemlerini bir bir anlatmış, CHP’nin çatı adayıhakkında sorulan sorularda ise sınıfta kalmıştı.

CHP Milletvekilleri Avrupa’yageldiklerinde yandaşlarını nasıl bilgilendiriyorlar Muharremİnce’nin konuşmasının şu bölümlerine bakarak anlamayaçalışalım;

Bakınız neler anlatmış;

Biri çıkıp diyor ki; ‘Tayyip Erdoğanikinci peygamberdir’, diğeri 17 ağustos operasyonlarıyla ilgilidiyor ki,’insanların günah işleme özgürlüklerine engel oluyorlar’,bir başkası çıkıyor diyor ki, ‘ben HZ. İbrahim’im kardeşim de HZ.Muhammed’, diğeri ‘hırsızlık başka yolsuzluk başka’ diye fetvaveriyor. Birisi çıkıyor diyor ki, ‘Tayyip Erdoğan’a dokunmakibadettir.’

Konuşulanlar bunlarla sınırlıkalmıyor…  bir aklı evvel, ‘hamile kadın sokakta gezmemeli’diyor, öbürü çıkıyor diyor ki, ‘kadın kahkahaatmamalı.’ 

Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor ‘kadınerkek eşitliği fıtrata ters’ diyor, bir başkası çıkıyor ‘kadınspiker caiz değildir’ diyor, bir başkası çıkıyor ‘kadının en büyükkariyeri annelik’ diyor. Biri çıkıyor ‘altı yaşındaki çocuklaevlenilir mi evlenilmez mi’ tartışması açıyor. 

Sapıklıkta sınır yok. Birisi‘annenin diz kapağının üstü bile tehlikelidir’ diyor, yaniannesinin diz kapağının üstü adama cinsellik çağrıştırıyor, busapıklık değil de ne?

Bizim ülkemizde yanlışlık neredebiliyor musunuz? Bunlara anladığı dilden cevap vermiyoruz, bunlarabundan sonra hak ettikleri dilden cevap vereceğiz. Hırsıza hırsızdiyeceğiz, sapığa sapık diyeceğiz. 

Birisi çıkıyor diyor ki, ‘tecavüzeuğrayan kadın doğursun devlet bakar.’ Amerika’da üç Müslümanöldürüldüğünde ‘Ey Obama neredesin’ diyor… 

Madem siyasiler ülkede öleninsanların ölümünden sorumluysa, biber gazı ile ölen çocukların,sokaklarda sopalarla dövülerek öldürülen gençlerin sorumlusu kim?Ülkeyi yönetenler, siyasiler değil mi?

Sonunda ne oluyor, 20 yaşında birçocuğumuz taciz ediliyor, kaçırılıyor, öldürülüyor, ellerikesiliyor, yakılıyor. Burada yakılan öldürülen Özgecan değildir,burada yakılan, öldürülen insanlıktır insanlık..!

Türkiye’nin başını belaya sokan biriktidar vardır ve Türkiye’nin başı beladadır, ekonomi de beladadır,çocuklarımızın geleceği karanlıktır, ülkemizin geleceğikaranlıktır.

 

Yukarıda size Muharrem İnce’ninİsviçre’deki konuşmasından sadece bir kesit sundum, devamı bundanfarklı değil.

Ve söylediklerinde sonuna kadarhaklı.

Fakat konumuz bu değil…

Şimdi İsviçre’deki CHP yandaşlarınasoruyorum, tatmin oldunuz mu? 

Bu panele katılmak sizi aydınlattımı? 

Bilmediğiniz bir Türkiye gerçeğiniöğrendiniz mi?

Soru sorup, cevap alabildiniz mi?  

Ve daha önemlisi, bu panelekatılmasaydınız ne kaçırırdınız?

Hiç bir şeykaçırmazdınız!

Muharrem ince İsviçre’de showyapmıştır

CHP’nin Cemaatle işbirliği yaptığısöylentilerini yalanlama üslubu ise tam bir faciaydı. 'Bizler CHPolarak, Alevi’lerden, Kürt’lerden oy istediğimiz gibi tabi kiCemaat tarafından da oy isteyeceğiz' diyen Sayın İnce’ye notum, Oyistemeyin demiyorlar, işbirliği yaptınız mı diyesoruyorlar?’

Diğer taraftan iktidar için 'artıkonların dilinden konuşacağız' diyen İnce’ye hatırlatırım,Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de mütedeyyin bir aday çıkararakonların dilinden konuşmuştunuz ama pek bir işeyaramamıştı..!

 

CHP’nin en büyük sorunu kendiolamamasıdır. 

CHP’nin en büyük sorunu, biz AKP’dendaha iyi AKP oluruz diyerek yola devam etmesidir.

CHP’nin en büyük sorunu, siyaseti,iktidarı diline dolamak sanmasıdır.

CHP’nin en büyük sorunu, neyapacağını dahi bilmemesidir

Dolayısıyla CHP bu şekliyleikitdardaki partinin işini kolaylaştırmaktan öte hiç bir zamangidemeyecektir.

Avrupa’daki CHP Birlikleri ise kendiaralarında dahi entegre olamıyor iken  bundan sonra yaptıklarıyapacakları tek şey, zamanındaki UETD gibi  (Avrupalı TürkDemokratlar Birliği) getirdikleri CHP Milletvekillerini hoş tutmakolacaktır.

Yorumlar