YAZARLAR

Modern Cahiliye dönemine hoş geldiniz…

Yayınlanan tarihi dizilerde ki gerçekle uyuşmayan kurgular eleştiriliyor olsa da bu durumdan memnuniyet duymaya başladım açıkçası...

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

İnsanoğlu tarihi boyunca büyük medeniyetler inşa ettiği gibimaalesef medeniyetleri yerle yeksan eden cahiliyedönemlerine de imza atmıştır. Peşinen söyleyeyim ki cahiliyedenkastım okuma yazma bilmemeden kaynaklanan bircahillik değil tam tersi medeniyetin zirvesindeiken yaşanan bazı arızalardan kaynaklanan bir‘cahiliye’ dönemidir.

Bunun en çarpıcı örneği şeytanın yaşamış olduğucahiliyedir. Meleklere başkanlık ettiği dönemde şeytanın yaşadığıcahillik, Allah’ın rahmetinden kovulmasıylasonuçlanmıştır. Allah’ın yaratmış olduğu kulu Adem’e “Benateşten yaratıldım, o ise topraktan. Ben ondan üstünüm”diyerek Allah’ın secde emrini yerine getirmeyenşeytan, 'ırkçılık' olarak niteleyebileceğimizcahiliye devrinin ilk kahramanı aynı zamanda ilkkurbanıdır.

Hz. Nuh’a inanmayarak kurmuş olduklarımedeniyetin sular altında kalmasına yol açan ve tarih sahnesindensilinen bir başka cahiliye dönemi insanlarının daileri sürdükleri bahane şeytanın bahanesiylebenzerlik gösteriyordu: “Biz ondan daha soylu veasiliz.”

Biz Müslümanlar tarafından çok iyi bilinen bir başka cahiliyedönemi örneği ise Mekke müşriklerinin sergilediğive bir devre adını veren meşhur ‘cahiliye dönemi’örneğidir. Allah’ın gönderdiği Peygamberine (s.a.v.)inanmayan Mekke müşriklerinin ileri sürdükleribahaneler de yabancı değil: “Biz ondan daha soylu, üstün veasiliz.”

Edebi açıdan sanatın ve maddi açıdan zenginliğin zirvesinde olanMekkeli müşrikler 'ırkçılık'olarak da nitelenebilecek bu cahiliye davranışlarının ardından yokolmaktan kurtulamamışlardır.

İnsanoğlu her ne zaman 'ırkçılıktan'kaynaklanan cahiliye örnekleri sergileseler büyükyıkımlara yol açılan süreçler ve zamanlaryaşanmıştır. Medeniyet ve teknolojinin zirvesinde iken ortaya çıkancahiliye davranışı sonucu yaşanan büyükfelaketlerde medeniyetler yok olurken milyonlarca insan hebaolmuştur.

Bugünlerde büyük bir esefle ve üzüntüyle müşahede etmekteyim ki(etmeliyiz ki) bahsettiğim cahiliye dönemlerinebenzer bir dönem yaşamaktayız. Gittiğim tüm meclislerde,izlediğim tüm programlarda, okuduğum tüm yazılardaırkçılığa dayalı bir cahiliyeninemareleri görülmekte. Milliyetçiliğin çok ötesinde‘ırkçılık’ olarak niteleyebileceğim bir söyleminsanımıza hâkim olmaya başladı. Maksadını bir hayli aşan söylemlerdört bir tarafımızı sarmaya başladı.

Siyaset yelpazesi altında etkileşimi farklıalgılayarak (ya da zaten sunulmak istenen algı) etkileşimi ilebirlikte ‘ırkçılık’ seviyesine varan milliyetçilikdamarları geçmiş ile benzeşmeye başlamış durumda!

Yayınlanan tarihi dizilerde ki gerçekle uyuşmayankurgular eleştiriliyor olsa da bu durumdan memnuniyetduymaya başladım açıkçası. Kutsiyet atfedilen şahısların gerçektarih kurgusu dışında role bürünmüş olmaları üzülerek ifadeediyorum ki en azından zihinlerde oluşan-oluşturulankutsallığı en az seviyeye indiriyor!

Evet vatan sevdası ve milletsevdası tabii olacak ve sancaktarlığını da gururlayapacağız-yapmalıyız da. Lakin cahiliye dönemi adetleri gibi‘dinin önüne geçmiş’ bir milliyetçilik tarihteki‘son’ ile bizi karşı karşıya bırakabilir!

Unutmayalım ki “Allah ihmal etmez ama imhaleder.” Bu düstur kulağımıza küpe yapılmalı.

Çok zor süreçler yaşadığımız günümüz dönemi yetmezmiş gibiırkçılık düzeyinde bir cahiliyeve deizm belası denilen bir cahiliye adeti ilekarşı karşıya. (Bunu dilim döndüğünce bir sonraki yazımda okumalaryaparak daha tafsilatlı kaleme almaya çalışacağım inşallah.)

Eğer bu konuda yapılan tartışma ve söylemler makul bir seviyeyeçekilmez, ırkçılık üzerinden üstünlük taslama vehâkimiyet kurma faaliyetleri devam ederse korkarım cahiliyedönemi medeniyetlerini bekleyen büyük yıkım bizi deyutacak.

Toplum liderleri, kanaat önderleri, siyasi liderler, hocalar veâlimler, Diyanet yetkilileri bu büyük tehlike karşısında bir anönce gereken uyarıları yapmalıdırlar.

Yoksa “Va esefa” deyip dizlerimizi döveceğimizbir devrin yaklaştığını görmemek için ancak kör olmakgerekiyor.            

SOSYAL MEDYATAKİP 

twitter.com/msbeser

facebook.com/msbeser
Yorumlar9 yorum