BIST 7.763
DOLAR 28,99
EURO 31,20
ALTIN 1.852,32
HABER /  GÜNCEL

MGK'nın görev ve etkinliğine tırpan

Tasarıda MGK'nın görevleri sınırlandırılırken MGK toplantılarının da 3 ayda bir yapılması öngörülüyor.

Abone ol

Meclis'e sevk edilen yeni kanun tasarısı, MGK'nın görevlerine sınırlamalar getiriyor. Tasarıda, ayda bir toplanma zorunluluğu olan MGK'nın olağan toplantılarının 3 ayda bir yapılması öngörülürken, yine aynı madde yer alan 'Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü ve Başbakan veya Genelkurmay Başkanı'nın önerilerini uygun bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir' ibaresinden Genelkurmay Başkanı'nın adı çıkarılarak, 'Milli Güvenlik Kurulu gerektiğinde, cumhurbaşkanının veya başbakanın çağrısı üzerinde toplanır' ibaresi yer alıyor. Tasarıda, MGK Genel Sekreterliği Kanunu'nun 13. maddesinde yer alan "MGK kararlarının hazırlanmasında ve bu kararlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanmasında, bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar, uygulamaları takip ve kontrol eder, düzenleyici, yönlendirici ve koordine edici işbirliğinde bulunur. Bakanlar Kurulu'nun milli güvenliğin sağlanması sorumluluğuna ilişkin olarak, devletin savunma siyaseti dışında milli güvenlik siyasetini tayin, tespit, uygulama ve gerektiğinde düzeltme ve değiştirme görevlerini doğrudan veya bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da yapılacak müşterek çalışmalarla araştırır, inceler, planlar hazırlar ve bu konudaki uygulamaları takip ve koordine eder, yönlendirir, sonuçları değerlendirir; MGK kararları ile bunlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda, 4. maddenin 1. fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilen konularda gerekli olan hizmet ve faaliyetleri planlar, yürütür ve ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki bu konulara ilişkin uygulamaları takip ve kontrol eder, yönlendirir ve koordine eder. Silahlı kuvvetler görev alanı dışında kalan topyekün savunma hizmetlerini koordine eder ve bu konudaki düzenlemeleri takip eder. Bu hizmetlerle ilgili plan ve esasların tespiti, düzeltilmeleri ve değişiklik işlemlerini yürütür. Bu esaslara göre, bakanlık, kurum ve kuruluşların yapacakları planların gerçekleşmesini ve uygulamalarını temin ve takip eder. Milletlerarası antlaşma ve anlaşmalar gereğince aynı konu ile ilgili hizmetleri yerine getirir ve getirilmesini sağlar. Olağan hal ve savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde topyekün savunma sivil hizmetleri yönünden kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev ve yükümlülüklere ait kanuni ve idari tedbirleri tespit ederek gerçekleşmesi için faaliyette bulunur. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle ilan edilen olağanüstü halde alınacak tedbir, yapılacak iş ve işlemlerin tespit çalışmalarını yapar, uygulamada işbirliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri tespit eder ve bu konudaki tekliflerini başbakana sunar" maddeleri kaldırılıyor. Tasarıda, 13. maddede MGK Genel Sekreterliği'nin görevleri arasında sadece, "Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MGK'ca 4. maddede sayılan görevleriyle ilgili olarak; gerekli her türlü çalışma, araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri yapar, bunların sonuçlarını teklifleri ile birlikte Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MGK'ya sunar, MGK'nın sekreterlik hizmetlerini yürütür. Kanunlarda verilen diğer görevleri yürütür" maddeleri yer alıyor. Tasarıda, MGK Genel Sekreterliği Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan " MGK Genel Sekreterliği, 13. maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde, takip ve kontrol edilmesinde, yönlendirilmesinde, koordine edilmesinde ve denetlenmesinde verilen direktifler çerçevesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MGK adına yetkilidir" yerine " MGK Genel Sekreterliği 13. maddede belirtilen görevlerin yerine gelmesinde verilen direktifler çerçevesinde MGK adına yetkilidir" ibaresi konuldu. Tasarıda, yine 15. maddede yapılacak değişiklikle daha önce "MGK Genel Sekreteri Orgeneral/Oramiral rütbesinde silahlı kuvvetler mensupları arasından Genelkurmay Başkanı'nın inhası, Başbakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile atanır" yerine "MGK Genel Sekreteri, Başbakanın göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanının onayı ile seçilir" maddesinin getirilmesi öngörülüyor.