BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
YAZARLAR

MEF Üniversitesi ve Eğitim Fak. misyon-vizyonu nasıl?

Bu yazı serimize örneklerle devam etmek istiyoruz.

Bu yazımı okumadan önce, lütfen linkini verdiğim yazıyı okuyunuz ki, doğru değerlendirilsin!..

Neden; “misyon” ve “vizyon”da bir adım yol alınamıyor?!..

https://www.internethaber.com/neden-misyon-ve-vizyonda-bir-adim-yol-alinamiyor-2027093y.htm 

MEF Üniversitesi, Prof.Dr.Muhammed Şahin’in Rektörlüğü  ile farklı eğitim planlarına/metotlarına/projelerine el atıyor.

Bugün MEF Üniversitesi’nin, “misyon ve vizyon” doğru mu? ona bakalım…

Vizyon (doğru/hedeflerine göre biraz kısa olmuş):

“Geleceği şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirmektir.”

Misyon (yanlış/ biraz uzun olmuş)

“İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, kendini  sürekli geliştiren, teknolojiye hakim, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, ulusal ve uluslararası alanda çığır açacak mezunlar yetiştirmek,

Eğitime gönül vermiş, uluslararası bilime ve teknolojiye katkı veren, araştırmacı ve lider akademisyenleri bir araya getirmek ve desteklemek,

Hedeflerini ulaşılabilir kılmak için akademisyen, öğrenci ve idari personeline gerekli altyapıyı ve motive edici ortamı kurmak ve sürekliliğini sağlamaktır.”

Misyon (doğrusu/aynı cümlelerle):

“İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, uluslararası bilime ve teknolojiye katkı veren, araştırmacı ve lider akademisyenleri bir araya getiren ve destekleyen, kendini  sürekli geliştiren, teknolojiye hakim, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, ulusal ve uluslararası alanda çığır açacak mezunlar yetiştiren, motive edici ortamı kuran ve sürekliliğini sağlayan bir üniversitedir.”

Şimdi de, farklı eğitim modelleri sunan Dekanlığı’nı  Prof.Dr.Mustafa Özcan’ın yaptığı Eğitim Fakültesi’ne bakalım;

Misyon (Yanlış ve çok uzun):

“MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi, vizyonunu gerçekleştirmek için bilimsel araştırma verilerine ve uluslararası standartlara uygun en modern araç ve yöntemleri kullanmakta, meslek eğitimini hem üniversite hem de işyeri ortamında veren ve teoriyle pratiği kaynaştıran Okulda Üniversite Modeli’ni uygulamaktadır. Bilime ve deneyime dayalı Okulda Üniversite Modeli’nin bileşenleri olan “kavramsal çerçeve,” “liderlik,” “deneyim ve gelişim,” “öğretim üyeleri,” “öğrenciler,”  “içerik” ve “yöntem”  boyutları hem Türkiye’nin ulusal değer ve deneyimleri hem de uluslararası standartlar ışığında yapılandırılmıştır. 

Okulda Üniversite Modeli’nin uygulanması, öğretmen ve eğitimci adaylarının işyeri ortamında mesleki deneyim kazanması, öğretim üyelerinin, öğretmen ve öğretmen adaylarıyla birlikte araştırma yapması, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimi ve öğrenci başarısının artması için MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile MEF Okulları arasında akademik bir ortaklık tesis edilmiştir. Benzer bir ortaklık,  MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar arasında kurulacaktır. Öğretmen ve eğitimci adaylarına uluslararası deneyim kazandırmak için MEF Üniveritesi ile yabancı ülkelerde bulunan üniversiteler ve okullarla işbirliği yapılacaktır. Öğretmen ve diğer eğitimci adayları mesleklerini hem üniversitede hem de gerçek işyeri ortamı olan yurtiçi ve yurtdışı okullarda deneyim kazanarak, yaparak ve yaşayarak öğrenecektir.”

Misyon (doğrusu, aynı cümlelerle);

Önce; “MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi” , “vizyonunu gerçekleştirmek için”, “Bilimsel araştırma verilerine ve uluslararası standartlara uygun en modern araç ve yöntemleri kullanan” gereksizdir.

“Bilime ve deneyime dayalı Okulda Üniversite Modeli’nin bileşenleri olan; “kavramsal çerçeve,” “liderlik,” “deneyim ve gelişim,” “öğretim üyeleri,” “öğrenciler,”  “içerik” ve “yöntem”  boyutlarını dikkate alan, öğretmen ve eğitimci adaylarının işyeri ortamında mesleki deneyim kazanmasını, öğretim üyelerinin, öğretmen ve öğretmen adaylarıyla birlikte araştırma yapmasını, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimi ve öğrenci başarısının artmasını, uluslararası deneyim kazandırılmasını, mesleklerini hem üniversitede hem de gerçek işyeri ortamı olan yurtiçi ve yurtdışı okullarda deneyim kazanarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlayan bir kurumdur.”

Dekan, Prof.Dr. Sn Mustafa Özcan Hocam ile, Öğretmen, MEF Dershaneleri Kurucusu, rahmetli İbrahim Arıkan’ın ölüm yıldönümünde tanıştım.

MEF Üniversitesi, İ.Arıkan’ın eğitim hizmetini devam ettirmek için, hazırlık programı dışında; lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerli, “Üstün Başarı Bursları” veriyor.

Sn.Özcan, yurt dışında yaşamış, entelektüel bir kişi, heyecanla projelerini anlattı, kafamız uyuşmuştu. Sonra, MEF Kampüsü’ne ziyarete gittim ve bana Eğitim Fakültesi’nde yaptığı yenilikleri anlattı.

Mesela DERSDEM; “başarılı ve erdemli bireyler yetiştirmek için tasarlanmış bir öğrenme modeli.” 

DERSDEM; “Derslerin akademik içeriğinin ve bu içerikle ilişkili değerlerin deneyimle kazanılması için tasarlanmıştır. Söz gelimi, biyoloji dersinde öğrenilen akademik içerik kullanılarak çevredeki bir gölde su kirliliği ve balık ölümleri sorunu çözülürken çevreye ilişkin değerler de kazanılır. Bu modelde derslerin akademik içeriği uygulanarak somut bir ürüne veya hizmete, ilişkili etik değerler ise yaşanarak erdeme dönüşür. Amacımız dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan, başarılı ve erdemli bireyler yetiştirmektir. Derslerin akademik içeriğini anlamak ve beceriye dönüştürmek için teoriyle pratiğin eş zamanlı öğrenilmesi ve uygulanması gerekir. Erdemli bireyler olmak için de iyilik eyleminin yaşanması şarttır. İyilik yapmadan iyi olunamaz. DERSDEM’in uygulandığı eğitim kurumlarında öğrenciler derslerde öğrendikleri akademik içeriği kullanarak bir toplumsal sorunu çözer, çözümüne katkı sağlar veya toplumsal bir ihtiyacı karşılar. Eldeki sorunun çözümü veya projenin uygulanması için gerekli bütün disiplinlerle iş birliği yapılır. Disiplin sayısına ilişkin sınırlama yoktur. Öğrenme, derslerin akademik içeriğini ve ilgili erdemleri içeren projeler uygulayarak, gerçek ortamlarda, gerçek ürün elde ederek veya gerçek hizmet sunarak gerçekleştirilir.”

Sn.Özcan, bunu; birçok toplantıda, TV’larda, seminerlerde anlatmış, ama bir arpa boyu yol gidememiş!..

Yine, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans programlarında “Mezuniyet Makalesi” hazırlanmasına (hakemli bir dergide yayınlanabilir, ya da hakemli bir sempozyumda sunulabilir olmalı) da çok önem veriliyor.

Hani deniyor ya “üretim yok” diye, az da var, ama, “üretene de destek yok!..”

Yorumlar