YAZARLAR

Medya okur yazarlığı ve İnternethaber

Bu sitenin demokrasimizin işleyişi açısından çok önemli işlevi olduğunu düşünüyorum ve nice verimli yıllar diliyorum.

        Amerikan insanı önemli bir sosyal problemlekarşılaştığında karamsarlığa kapılmaz, ideolojiye sığınmaz, sorununkendiğininden geçmesini beklemez tamamen pragmatik,rasyonel davranır. İlk önce ele alınan sorunu iyicetanımlar. Sorundan yana ve karşı fikirleri de yanyana koyar. Sonrada o sorunu en iyi çözecek yolu aramaya başlar. Hatta sorun olarakalgılanan şeyi bir fırsata çevirmeye de çalışır..
         Amerika bu tavrınedeniyle yaratıcı beyinlerin, yaratarak zengin olanlarınülkesidir.

         Şimdi aynı şey demedya sekrtöründe yaşanıyor.
         Türkiye de dahilbir çok ülkede gazeteciler medya teorisyenleri kağıtgazeteciliğinn sonu geldi kağıt gazeteler artık bittidiyerek kaçınılmaz diye tanımladıklaı sonu beklemeye başladılar.Yenilmişlik eziklik duygusu hakim medyasektörüne.

         Ancak Amerika’dainsanlar yenilgiyi kolay kabuıl etmiyorlar. Eğer tek bir kağıtbaskı gazete kalacaksa bile bunun yeni ortamda nasıl olması nasıldeğşişmesi gerektiği üzerine düşünüyorlar. Eğer internetgazeteciliğe girilecekse şu bilgi bombardımanı altında veherkesin katılımcı gazeteci gibi davrandığı koşullarda bu yeni türgazeteciliğin nasıl olması gerektiği meselesini tartışıpdüşünüyorlar.

        İşte bu yüzden Harvard .MİT, Stonybrook gibi önemli, üniversitelerde medya merkezleribirbiri üstüme bilimsel çalışmalar yayınlayıp duruyorlar. Yeniçalışma alanları oluşuyor. Bunlardan en çönemlisi de ‘mediali,teracy’ yani medya okur yazarlığıdenilen yeni sosyal bilim dalı. Bir çok üniversitede bu yeni sosyalbilim dalında dersler veriliyor doktoralar yapılıyor. Medya okuryazarlığı dalında öğrencilere çeşitli medyadaki haberi , makaleyi,fotoğrafı, filmi doğru okuma ve anlama yolları öğretiliyor,okuyucuya kendisine verileni sorgulama ve doğruyu bulma yöntemlerianlatılıyor.
Sosyal bilimciler bu yeni sosyal bilimin demokrasinin en temelgüvencesi olacağını düşünüyorlar. Biz bu bilim dalından haberdarızama üniversitelerimizde henüz medya okur yazarlığı deslerikurumlaşmadı.

         Bir boşluk var.Bu boşuluğu en iyi 5 mayıs 2013 tarihinde 13’üncü yayınyıldönümünü kutladığını öğrendiğim internet haber sitesidolduruyor. Bu site hergün yaptığı yayınlarla dünyada yeniolan bir sosyal bilim dalını, medyada okuryazarlıkkavramını Türkiye’ye getirdi.
        Hangi haber nedenverildi, hangi koşullarda yazıldı bu yorumun asıl anlamı nedir,söylemi neden böyle, medyadaki güç ilişki,leri yapılan yorumlaraverilen haberlere nasıl yansıyor gibi Amerika'nın ünlüüniversitelerinde okutulmaya başlanan medya okuryazarlığıderslerinin konusu olan meseleler hergün internet haberindoğal çalışma alanını oluşturuyor.
        Bu nedenle busitenin demokrasimizin işleyişi açısından çok önemli işleviolduğunu düşünüyorum ve nice verimli yıllar diliyorum.

Yorumlar