YAZARLAR

LYS üzerine gözlemlerim…

Bu konuyla ilgili ilk olarak şunu söylemek isterim: LYS’nin açılımı; Lisans Yerleştirme Sınavı’dır. Dolayısıyla LYS sınavına giriyorum denmez...

Bu konuyla ilgili ilk olarak şunu söylemek isterim: LYS’ninaçılımı; Lisans Yerleştirme Sınavı’dır. Dolayısıyla LYSsınavına giriyorum denmez. Kelime tekrarına girer.

Gelelim diğer konulara…

Sabah bizim evimizde de sınav telaşesi vardı. Evimizle okularası sadece 10 dakika olmasına karşın kardeşimi sınava götürmeküzere evden 09:00’da çıktık. Çünkü bilindiği üzere 09:45’den sonrakapılar kapanıyor ve sınava girilemiyor.

Kardeşim sınav salonuna girmiş olmasına rağmen, ihtiyaten, sınavbaşlayana kadar okulun bahçesinde beklemeye karar verdik. O sıradasaat 09:45 olmuştu ve kapılar kapandı. Kapıların kapatılmasındanyaklaşık bir dakika sonra okulun bahçe kapısı açıldı ve birkızcağız koşarak okulun kapısına geldi ancak beklenildiği üzereiçeri alınmadı. Olayları biraz daha detaylandırdıktan sonra analizetmeye çalışacağım.

Bir yıllık emeğinin boşa gitmesi üzerine normal olarak hıçkırahıçkıra ağlamaya başlayan bu kızımıza hepimiz üzüldük. Ancakkurallar uygulanmak için vardır ve içeri alınmamasına her ne kadarüzülmüş olsak da, doğru olan buydu. Hemen sonrasında anne ve babasıolduğunu tahmin ettiğim iki kişi gelerek kapıdaki polislerletartışmaya başladılar. Devamında kızımızın hıçkırarak ağlayışınadayanamayan diğer birkaç kişi de polisle tartışmaya başladı.Sonuçta o kızcağız sınava alınmadı ve saat 09:55 sularında herkesokulun kapısından uzaklaştırıldı. Sükûnet sağlandı ve biz deokuldan ayrıldık.

Söylemek istediğim ilk şey şu: İnsanlarımız kime itirazedeceğini bilmiyorlar. Çünkü polisle tartışmak, o anda yapılacak ensaçma ve manasız şey. Polisin geç kalan öğrenciyi içeri alma ya daalmama konusunda bir inisiyatifi yok.

Gelelim diğer konuya. Yukarıda da belirttiğim gibi kızımızaherkes çok üzüldü. Onun hıçkırıkları yüreğimizi dağladı. Lakinkurallar uygulanmak içindir. Dolayısıyla 09:45’den sonra içerikimse alınmayacak deniliyorsa, alınmaz. Uygulamanın yanlış olduğunusöyleyemiyorum.

Akla şöyle bir şey gelmiyor değil. Belki evde bir takımsıkıntılar yaşandı. Belki küçük çaplı bir sağlık problemi sözkonusu oldu ve bu durum o kızın gecikmesine sebebiyet verdi. Kendikontrolünde dahi olmayan bir durumdan ötürü koskoca bir yılınıngitmesi çok üzücü. Ancak sınav yetkililerinin gözünden bakarsak,bütün bu varsayımlar üzerinden hareket edebilmeleri de mümkündeğil.

Tam olaylar yatışmak üzereyken 50’li yaşlarda olduğunu tahminettiğim bir beyefendinin sesini duydum. Yetkililerle tartışan aileile ilgili şöyle diyordu: “Benim evim buraya iki dakika mesafeuzaklıkta ve bir saat önceden geldim. Sizde zamanında gelseydiniz.Bunlar hep hükümeti yıpratmak için yapılan planlı hareketler. Şutiplere bakın. Ne oldukları belli!”

İlk cümlede haklılık payı vardı. Erken gelin ne olur. Bir yıllıkemekler zayi olmasın. Ancak sonra saçmaladı maalesef. Yapılanitirazların hükümetle ne alakası vardı? Orada kızının durumunaüzülen ve belki de, geç kaldıkları için daha çok kendilerine karşıduydukları öfkeden ötürü bağırıp çağıran ebeveynler vardı. Tekrarsormak gerekir, hükümetle ne alakası var? Ayrıca, hükümetiyıpratmak adına planlı hareketler yaptığını iddia ettiği kişiler,belki de hükümete kendisinden daha yakın kişilerdir. Bu işinsiyasetle alakası yok. Sonuç itibariyle 09:45 herkes için geçerlibir kural.

Ne yazık ki, her yerde ve her konuda olduğu gibi elmalar ilearmutları birbirine karıştırmaya devam ediyoruz.

Sağlıcakla kalın…

Yorumlar