YAZARLAR

Kur’an- ı Kerim'in i’cazı üzerine birkaç söz

Kur'an, Aziz olan yüce Allahın , Aziz olan peygamberi Muhammed Mustafaya (sav) indirmiş olduğu, Aziz olan kitabın adıdır.

Bir büyük zatın ifadesi ile; Kur'an, Aziz olan yüceAllahın, Aziz olan peygamberi Muhammed Mustafaya (sav) indirmişolduğu, Aziz olan kitabın adıdır.

Kuran-ı Kerim Yüce Allah'ınkelamıdır…

Her bir harfi mucizedir. Çünkü onu söyleyen bir benzeriolmayan yüce Allahtır. Kur'an'ın kendine has müthiş bir belağatıvardır. İnsanların ortaya koyduğu roman, hikaye vs edebiçalışmaların hiçbirisinin usul ve ilkelerine bağlı kalmaz. Kuran-ıKerim ilke koyar. Kanun koyar. İlkelere bağlı kalmaz. O'nun ortayakoyduğu belağat, edebi üslupta ortaya konacak en son noktadır. Onuaşacak hiçbir şey olamaz. Hiçbir zamanda olmamıştır da.

Kur'an-ı Kerim indiği dönemde belağat ustaları olan Araplarımağlup etmiş, yüce kuranın i’caz'ı ( insanı hayrete bırakan söz )ve belağatı karşısında şaşa kalmışlardır. Ona karşı bir delilgetirmekte de aciz kalmışlardır. Kuran- ı Kerim öyle her çağda ençok merak edilen, en çok üzerine çalışmalar yapılan kitap olmuştur.Çünkü Kur’an ilahi bir vahiy olmakla beraber hukuk alanına DAcevapveren, münekahat denilen evlenme, boşanma, nafaka gibi meselelerecevap veren, miras meselelerine cevap veren, ticari ahlakımıza yönveren, hulasa bir insanın hayatında ki bütün aşamalara yön verenbir kitaptır. İnsanlığın karşılaştığı bütün problemlere çözümgetirecek kitaptır. Beşeriyetin en daraldığı anda kendisinesığınacağı ve inşirah bulacağı kitaptır.

Kuran-ı Kerim öyle bir kitaptır ki, her okunduğundaokuyucuyu ayrı bir atmosfere sokar.

Şöyle diyebiliriz ki, herhangi bir romanı okuduğumuzdaalacağımız hisse hemen hemen aynıdır. Bize vereceği mesaj aynıdır.Ama Kur'an öyle değildir. Kur’an her okunduğunda ayrı bir manayıveren, her okunduğunda ayrı bir mesaj veren kitaptır. Her birayetinden zahiri ve işari bir çok manalar çıkarılan müthiş birilimdir. Hakikaten okyanus gibidir... Bir kitabı baştan sona okuyupbitirdiğinizde ikinci bir kez okumak istemezsiniz. Sıkıcı gelir.Ama Kur’an öyle değildir. Her okuduğunuzda ayrı bir haz alırsınız.Ayetlerdeki ahenk sizi kendine hayran bırakır. Sizi hayretleredüşürür. Çünkü o Kur’an'dır. Çünkü o kulu yüce Allah'a götürennurlu bir iptir. Çünkü o son vahiydir. Çünkü o Yüce Allah'ıninsanlığa son mesajıdır. Çünkü o yüce Allaha yakınlaşmada birvesiledir. Çünkü o kasvetlenmiş , katılaşmış kalpleri yumuşatanşifa veren kelamdır. Çünkü o kainatın kalbidir. Eşsiz birnimettir.

Kuran-ı Kerim'in i’cazı karşısında en kuvvetli edebiyatçılarve dil bilgisinde çok maharetli olan ustalar aciz kalmışlardır.Çünkü Kur'an ayetlerini beşer sözlerine benzetemezsiniz. Meselasizi kendine hayran bırakan bir eser okursunuz. Sizi artık öyleetkisinde bırakır ki , artık okuduğunuz her kitapta hep onun tadınıalmaya çalışırsınız. Daha sonra hoşunuza giden bir kitapıokuduğunuzda, sizde iz bırakan o kitapa nisbet ederek ‘’bu,o kitaba benziyor‘’ dersiniz.

Bu beşerin kaleme aldığı kitaplar için geçerlidir. Ama yüceAllahın kelamı için bu söz konusu olamaz ki. Çünkü kur’an-ı kerimiher hangi bir söze , bir kitapa benzetebilmeniz mümkün değil. Çünkükur’an ne vezni ne kafiyesi itibari ile şiir değildir. Kur’an-ıkerim bazen geçmiş milletlerden örnekler verirken , akıllardahiçbir soru bırakmaksızın olayları bütün cephesiyle işlerken çok azsözle bunu anlatan müthiş bir kitaptır.

Size şöyle bir misal vereyim. Tefsir kitaplarında marufturki : Kur’anın edebi gücü karşısında aciz kalanlardan birideArapların meşhur filozosu kindidir.Onun kur’an hakkında kiitirafları adeta darb-ı mesel haline gelmiştir.Emsalleri ona‘Bize Kur’anın bir benzerini yaz' demelerimeşhur bir hadisedir. Günlerce evine kapanan filozof kur’an-ıkerimin belağatı karşısında aciz kaldığını şöyle dile getiriyor.‘’

Vallahi buna ne bizim , ne bir başkasının kudreti yetmez!

Mushafı (kuran sahifesini) açtım. Maidesuresi çıktı, baktım ahde vefayı emretmiş, sözden rücü etmeyiyasaklamış, bir umumi tahlilde bulunmuş sonra bir istisna yapmış,sonra da kudret ve hikmetinden haber vermiş ve bütün bunları ikisatıra sığdırmış. Halbuki bunları , sayfa sayfa yazmadan kimseifade edemez . Bu mümkün değildir. Bu insan ürünü olamaz. Bu ilahibir kaynaktan gelmektedir. "Evet.. Kur’anın i’cazı’dır ki ,meramını iki ayet ile anlatır ve sarsar. Ama beşer sayfa sayfameramını anlatmadan hakkını veremez. Buda kuranın yüceliğinedelalet etmez mi ? İnsanoğlu kaleme aldığı her yazısını tekrartekrar okuduğunda mutlaka bir hatasını,bir kusurunu bulur veyenisini yazma ihtiyacı hisseder. Ama yüce Kur'an için bu sözkonusu bile değildir. Kur'an baştan sona kusursuzdur. Kur'an baştansona öyle bir insicam içinde yazılmıştır ki , 14 asır öncekiinsanlara hitab ettiği gibi ,kıyamete kadar tüm insanlığa aynıkelam hitab edecek ve insanların aklına ,ruhuna ve kalbinehükmedecektir. Bu bile yetmez mi Kur'an-ı Kerim'in yüceliğinianlatmak için ?

Kur’an-ı Kerim'in bir mucizesinden daha bahsetmeyi isterim.Onun her kelamı bütün seviyelere hitap etmektedir. Her kelamı herseviyedeki insanı büyüler. Ama insan oğlu öyle değildir. Övgülerdizilen en iyi edebiyatçıların bile takat getiremediği bir noktavardır ki : oda bir cümle ile her seviyeye hitap edebilmesi. İştebu imkansızdır. Kimse bir cümle ile her seviden insana meramınıaktarırken haz veremez. Birine doyurucu gelen lafız diğerinedoyurucu gelmeye bilir. Bunun istisnası yoktur. Şöyle örnekverelim. Çağın en iyi konuşmacısını bütün insanların huzurundakonuşturalım. Ona bir kaside,bir metin hazırla desek : hem ilimdederinleşmiş hem de okuma yazma bilmeyen kişilerden meydana gelenbir topluluğa  hitap edip, her birine uygun gelecek birkonuşma hazırlaması mümkün değildir. Diyelim ki hazırladı ,ikisinede aynı anda hitap edecek düzeyde olamaz. İlimde derinleşmişbir kişi ile ilimde derinleşmemiş kişiye hazırlanan uslub aynıseviyede nasıl olacak ? Bir üst seviyede konuştuğunuzda ilim sahibiolmayan meseleyi anlayamayacak. Alt seviyede konuştuğunuzda ilimsahibini etkileyemeyeceksiniz ? İşte Kur'an insanları bu mevzidendeyakalıyor. Kur'an öyle bir üslup kullanıyor ki ,kullandığı lafızher iki seviyeyede hitab ederken , her birini ayrı ayrı etkisialtında bırakıyor.  kur'an'ın her ayeti ,her vechi , hem ilimehline , hem sıradan bir insana aynı anda hitap ederken cevapverecek mahiyettedir. İşte buda kur’an-ı kerimin mucizesidir.Kur’anın beşeri ölçülerin dışında bir ölçüye sahip olduğuna birdelildir. Kur’anın bedii oluşudur.

Kur’anın i’cazı üzerine elbette söylenecek çok söz var. Bensadece sizlerle biraz bu konu hakkında hasbihal etmek istedim.Kur’an üzerine saatlerce konuşsak hakkını verebilmek mümkün değil.Yüce Allahın ilminin yanında insan oğlunun ilmi, tıpkı okyanustansu içen kuşa benzer. Kuşun koca okyanustan içeceği su ne kadarsınırlıysa insanın ilmide bir o kadar sınırlıdır. Bütün ilimlerkur’andadır ( Bu ilimler kur’anda işaret yoluyla mevcuttur. ).Fakat insanlar bunu kavramakta aciz kalmaktadır, bunu hakkıylaanlayamamaktadır.

Rabbim Kur’an-ı Kerim'i anlamayı ondan istifade edebilmeyibizlere nasip eylesin.

Kur’an'a bir ömür adamayı bizlere nasip eylesin. Kur’an ileçene açıp çene kapamayı bizlere nasip eylesin. NasibimiziKur’an'dan kesmesin. Mahşer günü bize şefaatçi kılsın.

Ve bizi insanlığın yegane rehberi medar-i iftiharı olanHz.Muhammed (sav)'in yolundan ayırmasın.

Yorumlar5 yorum