YAZARLAR

Kolesterol ilaçları üzerine

Bir araştırmacı ilkel kabileler üzerinde beslenmenin kolesterole etkisi üzerine araştırma yapmaya karar verir.

Bir araştırmacı ilkel kabileler üzerinde beslenmenin kolesteroleetkisi üzerine araştırma yapmaya karar verir. Kendine karşılaştırmayapabilmek için farklı beslenen iki kabile seçer:

‘’1.Kabile avcıdır, ana gıda olarak et ve hayvan yağı ilebeslenmektedir. 2.Kabile çiftçidir, ana gıda olarak tahıl vesebzeyle beslenmektedir. İki kabileden kan örnekleri alarakkolesterol düzeylerini karşılaştırır. Etle beslenen kabileninkolesterol düzeyinin 70 mg/dl Tarım ürünleriyle beslenen kabileninkolesterol düzeyinin 140 mg/dl olduğunu saptar. Araştırmacı yenibir şey buldum ‘hayvan yağı yemek kolesterolü düşürür’’ der.

Der ama arkadaşları kendisine güler. Çok kızar ve medyakuruluşlarına gider, büyük ilaç firmalarının, endüstrinin halkıkandırdığını anlatır. İşin iç yüzünü bilmeyenleri YANILTIR.Yanılmamak için tüm verilerin kapsamlı analizi gereklidir.Özellikle televizyondaki tartışmalarda bazı bilgiler gizlenerek,kişisel ön yargıya dayalı bilgiler veriliyor. Aslında tüm resmebakanlar açısından sonuçlar çok farklı görünüyor.

‘’Yukarıdaki çalışmanın tüm verilerini analiz edince:Açıklanmayan bilgi; Avcı kabile kaslı, çiftçi kabile obez. Avcıkabileler, av peşinde koşmaları onları atletik bir vücutta ve idealkiloda tutmuş. Çiftçi kabilesi ise fazla besine sahipler, daha azhareket ediyorlar ve obezler. Yani kolesterol farkı obesite vehareketsizlikten geliyor, hayvan yağından değil’’

Bu Kolesterol İlaçları Nerden Çıktı?

Bilimsel çalışmalar, adı üstünde bilimsel olmak zorundadırlar.Araştırmayı yapanın kişisel fikir ve önyargılarından arınmalıdır.Tüm olumlu ve olumsuz çıktıları bu çalışmalarda açıklanmakzorundadır. Ancak bu tüm sonuçlara göre tedavinin fayda vezararları ortaya konulabilir.

Bir tedavi yönteminin bir zararı var ama 99 faydası varsa buyöntemi kötüleyemezsiniz. Bilimsel çalışmalarda LDL kolesteroldüzeyinin düşürülmesi, kalp krizi geçiren ya da geçirme açısındanriskli kişilerde ki faydası tartışılmazdır. Kolesterol düşürmedeise ilaç olarak hem fayda hem de zarar açısından STATİN lerin rolüde tartışılmazdır. Bu rolü on yıllar içinde 250 bin insan üzerindenyapılan bilimsel çalışmalarla sağlamışlardır.

Kolesterolü her yüksek hastaya, ilaç başlanmayacağı gibi, düşükolması da ilaç kullanmayacağınız anlamına gelmez (Şekil 1’deki Kalpkrizi örneği gibi). Kararı belirleyen sizin hastalıklarınızdır,durumunuzdur. Sonuçlarınızı gören, hastalıklarınızı ve durumunuzuen iyi bilen kendi doktorunuzun dediklerine uyun…

Eş, dost tavsiyelerine Atasözü : ‘’Yarım Doktor CandanEder’’

Şekil 1. Kalp krizi, aterosklerotik plağın yırtılarak damarıtamamen tıkaması sonucu gelişir. Yırtılmanın ana nedeni inflamasyonyani yangıdır. Kalp krizi sonrası STATİN ilacı, bu yangıyıkolesterolden bağımsız azaltır. Bu nedenle Kalp krizi geçirenhastalarda kolesterol düzeyi düşük bile olsa tekrarlamaması içinSTATİN ilaçları kullanılmaktadır.

Yorumlar1 yorum