YAZARLAR

Kararsızlar İçin İki Önemli Fırsat!

Bu önemli fırsatta halen kararsız tavır içerisinde olmak önemli dengelerin anlaşılmadığına delildir.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Osmanlı dünyanın en güçlü devleti olarak hep mazlumun yanındadurmuş, dünya onun devrinde huzura kavuşmuş ve bütün insanlığahizmet götürmüştür.

Son zamanlarında içten ve dıştan gelen taarruzlar neticesindeiyice yıpranmış, devlet düzeninde bazı zaaflar oluşmuş, içeatılan fitnelerle uğraşmak zorunda bırakılmıştır.

Günümüzde başlatmış oldukları taarruzun startı Gezi olayları vedevamında bize yapılmak istenen süreç gibi!

Neredeyse son üç asırdır içimize atılmış fitnetohumlarının kalıntılarını temizlemekle meşgulüz.

Dünyanın sömürge güçleri kendi içerisindeki fitnelerle vehainlerle uğraşan Osmanlı’nın bu durumunu bir fırsat bilerek 1915yılında ekmiş oldukları fitne tohumlarının da yardımı ilecesaretlenip fiziki olarak da Osmanlı’ya karşı dişlerinigöstermeye başladılar.

En son teknolojiyle sahip haçlı donanmasıyla ÇanakkaleBoğazı’nı geçmeyi denediler.

Fakat, aynı gün geçeceklerine inananlar çok büyük kayıplarlaboğazdan çıkmak zorunda kaldılar.

Çanakkale’yi boğazdan geçemeyenler bu milletinne çapta yiğit ve yaman ve bir savaşçı olduğunu bir kere daha,ağır can ve mal kaybı pahasına anlamış oldular.

Türkiye insanının yoksul olabilir, aç kalabilir, herşeyini kaybetmiş olabilir ama imanını ve vatanını aslavermeyeceğine şahit oldular.

FETÖ ve avenelerinin birlikte 15 Temmuz’da karşılaştıklarıgibi.

Çanakkale savaşında bazı generallerin anılarınadüştükleri şu sözler bunun ispatıdır;

General Hamilton, günlüğüne şunları yazmıştır;“Çok cesurca savaşan, iyi sevk ve idare edilen asil TürkOrdusunun karşısında bulunuyoruz.”

General Oglander de anılarında, Türk askeri için şunusöylemiştir;

“Türk insanının savaş ve muharebe için sahip olduğu yükseközelliklerinin, önceden hesaba katılmamış olması, İngilizler içinfelaket olmuştur”

General French;“Türk milletikorku bilmez, dünyada yenilgi adına bir kavram tanımaz, Türkler,Asya’nın centilmenleridir” demiştir.

Anı defterlerinde bu tür itiraf ve korku ile söylenmiş sözlerinkatmerlisini görebilirsiniz.

Çanakkale’nin ve 15 Temmuz’un dünya dengesinde yerimizialmamız adına geleceğimize ışık tutacağınainanıyoruz.

Çanakkale’de ve 15 Temmuz’damübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu kutlu vatanın, Türkiye’ninbir kere daha şahlanışına vesile olacağı kanaatindeyiz.

Allah’ın ve Resulullah’ın adını yeryüzünün her bir tarafınagötürmek için yüzyıllar boyu İslam’a sancaktarlık yapmış birmilletin, yaşadığı vatan topraklarının her bir zerresinde mübarekkanı, kemiği bulunmaktadır.

Bir milletin geleceği geçmişi ile çokalakadardır.

Geçmişlerini unutan milletler, yeryüzünden silinip gitmeyemahkûm milletlerdir.

Bir milletin kökleri geçmişidir.

Bu vatan hepimizindir. Bundan başka vatan yoktur.

Bizi vatanımızda rahatsız ve huzursuz etmek isteyenlerefırsat tanınmamalı.

Aynı milletin fertleri olarak senelerce bir arada kardeşçeyaşamış bu toplumu şimdilerde bölmek ve parçalamak isteyenlerinoyunlarına gelinmemeli.

Avrupa’da Bakanımıza yapılan insanlık dışı alçakçadavranışın hemen ardından PKK’ya miting izni verilmiş olması, bütünAvrupa gavur üyeleri ülkelerin ortaklaşa Türkiye’ye karşı “hayır”propagandası yapıyor olması bizden ne kadar korktuklarınıngöstergesidir.

Bu korkanlar yüz yıl öncesinde içimize fitne tohumlarını ekiphainleri içimize salanlardır.

Tarihin tanıkları olacağımız 16 Nisan referandumseçimlerinde “Evet” dememizin gereksinimleri dolup taşmışdurumda.

Mart 1915 tarihini fırsat bilen sömürge güçlerine karşı 16 Nisanseçimleri bütün Türkiye için çok önemli bir fırsattır.

Bu önemli fırsatta halen kararsız tavır içerisinde olmakönemli dengelerin anlaşılmadığına delildir.

“Hayır” diye yönlendirme yapanlara zatenlafımız yok. Kimlerle ittifak halinde oldukları ortada lakinkararsızlar için hem Çanakkale hem de 15Temmuz’da karşımızda ittifak kurup savaşanlar vetohumlarına bakmak yeterlidir.

Yorumlar15 yorum