Kamuda çalışanlara müjdeli haber! Esnek çalışma modeline geçiliyor

11. Kalkınma Planı kapsamında kamu personel sisteminde uygun iş ve kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modeline geçiliyor. Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kamu personel rejiminde köklü değişikliklere gidiliyor. Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyor.

Planda yer alan, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi maddesi dikkat çekiyor.

Değişiklikler neler?

-Çalışma saatleri üzerindeki denetimin etkinliği artırılacak.

-Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak üzere gerekli değişiklikler yapılacak.

-Esnek çalışma biçimleri konusunda tüm sosyal taraflara yönelik farkındalık faaliyetleri artırılacak.

Çalışma saatleri nasıl olacak?

Avrupa, Amerika ve OECD ülkelerinde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'de de yaygınlaştırılacak, çalışma saatleri esnetilecek.