YAZARLAR

"İstikamet Üzere"

Ümmetin yeniden kendine gelme, ayağa kalkma ve geleceğe hazırlanma sürecinin tamamı “istikamet üzere” sabit kılınabilen yaşamlarda neşv-ü nema edecektir.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

İstikamet;“hakka tabi olmak, adaletiyerine getirmek, doğru yola girmek, itaat olan şeyleri yapıp isyanolan şeylerden sakınmak, verdiği sözü tutmak ve haktan meyletmemekdemektir.”

Allah’a şirk koşmanın, İslami değerlerin büyük ölçüdezayıfladığı günümüz dünyasında “istikamet üzere”olmak ciddi anlamda önem taşımaktadır.

Kişinin Allah'a teslim olması, sadece O'nu İlâh ve Rabb bilipO'na kulluk etmesinin adıdır “istikamet üzere”olmak.

“İstikamet üzere” verilen gayret esnasındabelki ayağı kayma, sürçme, yamulma, çamura batma, dibe vurma,günaha girmek olacaktır, çünkü insanın fıtratında vardır bu.

Bu durum “istikamet üzere” çıkılan yolculuktaasla ye’se düşürmemeli ümmeti.

Kelime manasıyla bile düşünüldüğünde kendi durumumuzu,muhasebemizi ve sonucumuzu çok rahat belirleyebiliriz.

İstikamete mugayir işler yapmış olsak bile asıl önemli olan,tekrar geri dönüş yapıp tek İlâh ve Rabbin kapısına yönelmekgayretimiz olmalıdır.

O'na kul olmayı bilmeliyiz ki hakkıyla teslim olan“istikamet üzere” olanlardan olalım.

İstikamet üzere” yaşam sürmenin kolay olmadığıaşikâr. Gün içerisinde kılmış olduğumuz namazların rekât toplamı40.

Okuduğumuz her rekattaki Fatiha suresinde “bizi istikamet üzerehidayete eriştir” diyoruz.

Demek ki “istikamet üzere” olmak kolay değil bunun içingünde 40 defa niyaz ediyoruz.

ÖNDER Derneğinin hafta sonu yapılan kongresinde başkan Bekiroğlu“istikamet üzere” sloganı ile yeni dönemçalışmalarını yoğunlaştıracaklarını dile getirerek; “birikim,geçmişinden aldığı güçle bir taraftan ayakları yere sağlam basarak‘istikamet üzere’ yoluna devam edecek, diğertaraftan büyüyen ve gelişen hedef kitlesiyle ‘nitelikli yenilik’çerçevesinde geleceğe yol alacaktır.” Söylemi ile“istikamet üzere” edinilmiş olan gelecek inşasınınçabasını sarf edeceklerini söyledi.

Yozlaşmaya yüz tutmuş dünyamızda popüler kültür olarak yeretmeye başlayan, normal bir olaymış gibi etrafımızı çepeçevre saranahlaksızlıklar, kul hakları ve İslamiyet’i yok saymaya çalışangüçlere karşı mücadele içinde olmamız gerekir.

Özellikle son yıllarda tüm Müslümanların üzerine bir musibetgibi çökmüş haçlı ittifakına karşı birbirimize sıkı sıkıyatutunarak ve “istikamet üzere” olarak bu şerodaklarını başımızdan def etmeliyiz.

Bunun içinde mücadele etmeli, nefsimize her daim sahip çıkmalı,şeytanın vesveselerine karşı imanı kuvvetli olmalıyız.

Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğu üzere; “Tam olarak güçyetiremezseniz de,  yine de “istikamet üzere”olunuz ve biliniz ki,  dini hükümlerin en hayırlısı namazdırve mümin olandan başkası abdesti muhafaza edemez.” 

Avrupalı gâvur devletlerin liderleri nasıl papanın eteğindetoplanıyorsa bizde İslamiyet’in yamacında toplanmalı, buyurduğu veemrettiği yoldan şaşmamalıyız.

Ancak bu yolda ilerlersek gerçek anlamda muzaffer olabiliriz. 

Yabancı medyanın Müslümanlar üzerinde oluşturduğu algıyı yıkmakiçinse Allah’ın bire bir kelamı olan Kuran-ı Kerim’de yazılanlarıharfiyen yerine getirmeliyiz.

Biz Müslümanların belki de en büyük sorunu, iman ettikten sonra“istikamet üzere” yaşamımızı sabit kılamıyoroluşumuzdur.

Müslüman teslim olup hayatını Allah'a göre (istikamet üzere)tanzim etmeye başladıktan sonra, menfaati ve nefsi söz konusuolduğunda, menfaatini ve nefsini tercih ediyorsa, burada istikametrotasında sapmalar olduğu düşünülebilir.

Müslümanların sosyal hayattaki ahlaki zaafları, kırıcı veinciten üslupları ve beraberinde yaşam tarzları haline gelen gayriahlaki yaşam biçimleri “istikamet üzere”olmayışımızdan kaynaklanıyor.

İşin kötüsü bu durum İslam'a fatura edilip, bütün Müslümanlarıntöhmet altında bırakılması olarak neticeleniyor.

Ümmetin yeniden kendine gelme, ayağa kalkma ve geleceğehazırlanma sürecinin tamamı “istikamet üzere” sabit kılınabilenyaşamlarda neşv-ü nema edecektir.

ÖNDER derneğinin yeniden çıkmış olduğu bu kutlu yolculuğu herbirimiz önemsememiz gerekiyor.

Bu vesile ile başkan Bekiroğlu’nu ve beraberindeki yolarkadaşlarını yeni görevlerinde kutluyor ve başarılardiliyorum.


 

Yorumlar5 yorum